| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIN AS9080

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9080
org:      ORG-IL4-RIPE
as-name:    GIN
descr:     Czech Republic, EU
descr:     http://www.ipex.cz
remarks:
remarks:    +-----------------------------------------------------
remarks:    | UPSTREAM
remarks:    +-----------------------------------------------------
remarks:
remarks:    +-- SUPER NETWORK
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS-GIN
remarks:
remarks:    +-- DIAL TELECOM
import:     from AS29208 accept ANY
export:     to AS29208 announce AS-GIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29208 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29208 announce AS-GIN
remarks:
remarks:    +-- KAORA
import:     from AS42000 accept ANY
export:     to AS42000 announce AS-GIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42000 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42000 announce AS-GIN
remarks:    +-----------------------------------------------------
remarks:    | DIRECT PEERING
remarks:    +-----------------------------------------------------
remarks:
remarks:    +-- MASTER INTERNET
import:     from AS24971 accept AS-MASTERCZ
export:     to AS24971 announce AS-GIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24971 accept AS-MASTERCZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24971 announce AS-GIN
remarks:
remarks:    +-- DRAGON INTERNET
import:     from AS15614 accept AS15614
export:     to AS15614 announce AS-GIN
remarks:
remarks:    +-- PE3NY
import:     from AS48926 accept AS48926
export:     to AS48926 announce AS-GIN
remarks:
remarks:    +-- PAMICO
import:     from AS203018 accept AS203018
export:     to AS203018 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203018 accept AS203018
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203018 announce ANY
remarks:
remarks:    +-- JASEK
import:     from AS207187 accept AS207187 OR AS207242 OR AS207198
export:     to AS207187 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207187 accept AS207187
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207187 announce ANY
remarks:
remarks:    +---------------------------------------------------
remarks:    | GIN filters out inbound prefixes longer than /24. |
remarks:    | We also filter the following bogus networks: |
remarks:    | 10.0.0.0/8 |
remarks:    | 127.0.0.0/8 |
remarks:    | 172.16.0.0/12 |
remarks:    | 192.168.0.0/16 |
remarks:    | 224.0.0.0/3 |
remarks:    +---------------------------------------------------
remarks:    +---------------------------------------------------
remarks:    | Operational issues 24x7: noc@ipex.cz |
remarks:    | Peering requests: peering@ipex.cz |
remarks:    | Abuse and spam: abuse@ipex.cz |
remarks:    | Routing, IP requests: hostmaster@ipex.cz |
remarks:    +---------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    PC984-RIPE
tech-c:     IH459-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9080-MNT
created:    2002-06-01T19:13:20Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IL4-RIPE
org-name:    Ipex Ltd.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:
address:    13000
address:    Praha
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 515 533 333
admin-c:    PC984-RIPE
admin-c:    PB9907-RIPE
abuse-c:    IH459-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS9080-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS9080-MNT
created:    2004-04-17T11:04:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:09:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IPEX Hostmasters
address:    Ipex a.s.
address:    Rohcova 1095/77
address:    130 00 Praha
address:    CZ, EU
phone:     +420 844 844 000
fax-no:     +420 386 357 623
remarks:    trouble: -------------------------------------------
remarks:    trouble: Please send abuse reports to: abuse@ipex.cz
remarks:    trouble: NOT to the contacts here - thank you.
remarks:    trouble: -------------------------------------------
admin-c:    PC984-RIPE
tech-c:     PB9907-RIPE
nic-hdl:    IH459-RIPE
mnt-by:     AS9080-MNT
created:    2004-01-19T02:48:04Z
last-modified: 2020-06-16T17:00:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ipex.cz

person:     Petr Chrunak
address:    Ipex a.s.
address:    Siroka 37
address:    Ceske Budejovice
address:    37001
address:    The Czech Republic
phone:     +420 38 6357594
phone:     +420 38 6357623
fax-no:     +420 38 6357594
fax-no:     +420 38 6357623
nic-hdl:    PC984-RIPE
mnt-by:     AS9080-MNT
created:    2002-06-02T08:14:59Z
last-modified: 2004-01-19T10:25:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]