| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  M247 AS9009

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9009
as-name:    M247
remarks:    ---- LEGAL CONCERNS ----
remarks:    For any legal requests, please send an email to
remarks:    ro-legal@m247.ro for a maximum 48hours response.
remarks:    ---- LEGAL CONCERNS----
remarks:    + IP transit:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS174 action community.append(9009:174); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS3549 action community.append(9009:3549); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3549 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS19151 action community.append(9009:19151); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS19151 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS3292 action community.append(9009:3292); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3292 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS3257 action community.append(9009:3257); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3257 announce AS-GBXSCUST-FULL
remarks:    + Public peering:
remarks:    ---------------------------
remarks:    - LINX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:144,9009:1000); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - Edge-IX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:144,9009:1100); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - AMS-IX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:131,9009:2000); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - DE-CIX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:149,9009:3000); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - IXManchester:
remarks:    ---------------------------
remarks:    from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:144,9009:5000);
remarks:    to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    ----------------------------
remarks:    Globalaxs Communications operates a strict BGP policy. For more information you can
remarks:    consult: http://www.as9009.net
remarks:    Globalaxs Communications will not accept or advertise prefixes longer than /24.
remarks:    A detailed view of Globalaxs Communications points of presence can be found at: http://as9009.peeringdb.com
remarks:    ----------------------------
org:      ORG-MES6-RIPE
admin-c:    ME5262-RIPE
tech-c:     ME5262-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     M247-EU-MNT
created:    2011-04-11T14:23:28Z
last-modified: 2023-03-15T12:03:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MES6-RIPE
org-name:    M247 Europe SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    11B Sos. Fabrica de Glucoza, 1st floor District 2
address:    020331
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +4 031 080 0700
abuse-c:    ME5262-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    M247-EU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     M247-EU-MNT
created:    2014-01-06T11:23:03Z
last-modified: 2021-08-18T08:33:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      M247 Europe
address:    Sos. Fabrica de Glucoza, Nr 11B
address:    etaj 1, Sector 2, Bucuresti Romania
admin-c:    PP13161-RIPE
tech-c:     MP26073-RIPE
abuse-mailbox: abuse@m247.ro
nic-hdl:    ME5262-RIPE
mnt-by:     M247-EU-MNT
created:    2014-01-13T12:11:34Z
last-modified: 2014-12-08T16:22:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]