| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  M247 AS9009

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9009
as-name:    M247
remarks:    + IP transit:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS174 action community.append(9009:174); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS3549 action community.append(9009:3549); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3549 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS19151 action community.append(9009:19151); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS19151 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS3292 action community.append(9009:3292); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3292 announce AS-GBXSCUST-FULL
import:     from AS3257 action community.append(9009:3257); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3257 announce AS-GBXSCUST-FULL
remarks:    + Public peering:
remarks:    ---------------------------
remarks:    - LINX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:144,9009:1000); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - Edge-IX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:144,9009:1100); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - AMS-IX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:131,9009:2000); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - DE-CIX:
remarks:    ---------------------------
import:     from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:149,9009:3000); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    - IXManchester:
remarks:    ---------------------------
remarks:    from AS-ANY action community.append(9009:100,9009:144,9009:5000);
remarks:    to AS-ANY announce AS-GBXS
remarks:    ----------------------------
remarks:    Globalaxs Communications operates a strict BGP policy. For more information you can
remarks:    consult: http://www.as9009.net
remarks:    Globalaxs Communications will not accept or advertise prefixes longer than /24.
remarks:    A detailed view of Globalaxs Communications points of presence can be found at: http://as9009.peeringdb.com
remarks:    ----------------------------
admin-c:    GBXS-RIPE
tech-c:     GBXS-RIPE
org:      ORG-GL37-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GLOBALAXS-MNT
created:    2011-04-11T14:23:28Z
last-modified: 2018-12-19T16:38:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GL37-RIPE
org-name:    M247 Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    1 Ball Green, Cobra Court
address:    M32 0QT
address:    Manchester
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441616151272
fax-no:     +441618655763
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GLOBALAXS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLOBALAXS-MNT
admin-c:    CB2407-RIPE
admin-c:    JB3482-RIPE
abuse-c:    GBXS-RIPE
created:    2007-03-14T11:11:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GLOBALAXS NOC
remarks:    M247 - Network Management Centre
address:    1 Ball Green, Cobra Court
address:    M32 0QT, Manchester - United Kingdom
tech-c:     JB3482-RIPE
tech-c:     CB2407-RIPE
nic-hdl:    GBXS-RIPE
abuse-mailbox: abuse@m247.ro
mnt-by:     GLOBALAXS-MNT
created:    2006-07-13T15:37:05Z
last-modified: 2018-09-10T17:32:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]