| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AXINET-Com AS8999

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8999
as-name:    AXINET-Com
org:      ORG-NC3-RIPE
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-AXINET
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-AXINET
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Direct Presence @ FREEIX (PARIS)
remarks:    For peering contact please use peering_cbv@axinet.fr
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Perceval
import:     from AS5463 action pref=100; accept AS-PERCEVAL
export:     to AS5463 announce AS-AXINET
remarks:    OVH
import:     from AS16276 action pref=100; accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-AXINET
remarks:    CLARANET
import:     from AS8975 action pref=100; accept AS-CLARANET
export:     to AS8975 announce AS-AXINET
remarks:    BLUEGIX
import:     from AS8565 action pref=100; accept AS-BLUEGIX
export:     to AS8565 announce AS-AXINET
remarks:    GITOYEN
import:     from AS20766 action pref=100; accept AS-GITOYEN
export:     to AS20766 announce AS-AXINET
remarks:    SWISSCOM
import:     from AS3303 action pref=100; accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 announce AS-AXINET
remarks:    REDNET
import:     from AS8586 action pref=100; accept AS-REDNET
export:     to AS8586 announce AS-AXINET
remarks:    SKIWEBCENTER
import:     from AS31235 action pref=100; accept AS31235
export:     to AS31235 announce AS-AXINET
remarks:    CYREALIS
import:     from AS30972 action pref=100; accept AS-CYREALIS
export:     to AS30972 announce AS-AXINET
remarks:    NERIM
import:     from AS13193 action pref=100; accept AS-NERIM
export:     to AS13193 announce AS-AXINET
remarks:    ECRITEL
import:     from AS8304 action pref=100; accept AS-ECRITEL
export:     to AS8304 announce AS-AXINET
remarks:    PSINET
import:     from AS3291 action pref=100; accept AS-PSINETEU
export:     to AS3291 announce AS-AXINET
remarks:    EASYNET
import:     from AS4589 action pref=100; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 announce AS-AXINET
remarks:    NFRANCE
import:     from AS15826 action pref=100; accept AS15826
export:     to AS15826 announce AS-AXINET
remarks:    PROXAD
import:     from AS12322 action pref=100; accept AS-PROXAD
export:     to AS12322 announce AS-AXINET
remarks:    EXTERNALL
import:     from AS15403 action pref=100; accept AS-EUROPEASP
export:     to AS15403 announce AS-AXINET
remarks:    INFOCLIP
import:     from AS24776 action pref=100; accept AS-INFOCLIP
export:     to AS24776 announce AS-AXINET
remarks:    TAS FRANCE
import:     from AS8554 action pref=100; accept AS-TAS
export:     to AS8554 announce AS-AXINET
remarks:    TEASER
import:     from AS13273 action pref=100; accept AS-TEASER
export:     to AS13273 announce AS-AXINET
admin-c:    LC8195-RIPE
tech-c:     LC8195-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     NNWC1-RIPE
mnt-by:     AS8999-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:15:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NC3-RIPE
org-name:    Axinet Communication sarl
country:    FR
org-type:    LIR
address:    34 avenue de l'Europe Immeuble le Trident A
address:    38100
address:    Grenoble
address:    FRANCE
phone:     +33456381515
fax-no:     +33456381516
admin-c:    LC8195-RIPE
mnt-ref:    AS8999-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8999-MNT
abuse-c:    AN28568-RIPE
created:    2004-04-17T11:23:03Z
last-modified: 2020-12-16T12:52:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC Net Work Communication
address:    13, Rte de Pringy
address:    74370 Argonay
phone:     +33 4 50 66 92 00
fax-no:     +33 4 50 66 92 01
admin-c:    RK405-RIPE
tech-c:     RK405-RIPE
nic-hdl:    NNWC1-RIPE
mnt-by:     AS8999-MNT
created:    2002-07-04T16:37:33Z
last-modified: 2002-07-04T16:37:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Laurent Clin
address:    Grenoble
phone:     +33.456381513
fax-no:     +33.456381516
nic-hdl:    LC8195-RIPE
remarks:
mnt-by:     AS8999-MNT
created:    2011-07-04T11:28:23Z
last-modified: 2017-10-30T22:14:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]