| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS8942

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8942
org:      ORG-FN6-RIPE
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     London Office
import:     from AS25180
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS29550
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS4589
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS25180
        announce AS8942
export:     to AS29550
        announce AS8942
export:     to AS4589
        announce AS8942
admin-c:    TM6010-RIPE
tech-c:     TM6010-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FOCUS-MNT
created:    2002-02-25T11:59:22Z
last-modified: 2018-09-04T09:48:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FN6-RIPE
org-name:    Costar UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    26th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street
address:    SE1 9SG
address:    LONDON
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442032054600
fax-no:     +442032054601
mnt-ref:    LIR-UK-FOCUSNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIR-UK-FOCUSNET-MNT
abuse-c:    CUAH1-RIPE
tech-c:     CRAW1-RIPE
created:    2004-04-17T12:14:51Z
last-modified: 2020-12-16T13:18:20Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    BH1831-RIPE
admin-c:    STOO1-RIPE
admin-c:    CRAW1-RIPE

person:     Terry McCarthy
address:    Property Intelligence PLC
address:    Ingram house
address:    13 - 15 John Adam St
address:    London
address:    WC2N 6LD
phone:     +44 020 7839 7684
fax-no:     +44 020 7839 1060
nic-hdl:    TM6010-RIPE
mnt-by:     FOCUS-MNT
created:    2002-02-22T13:01:13Z
last-modified: 2002-02-22T13:01:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]