| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ENERGIS-IP AS8938

as-block:    AS8771 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8938
as-name:    ENERGIS-IP
org:      ORG-EPSz1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS-ENERGISPL
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-ENERGISPL
import:     from AS3327 accept ANY
export:     to AS3327 announce AS-ENERGISPL
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS-ENERGISPL
import:     from AS15443 accept AS15443
export:     to AS15443 announce ANY
import:     from AS20486 accept AS20486
export:     to AS20486 announce ANY
import:     from AS25410 accept AS25410
export:     to AS25410 announce ANY
import:     from AS21169 accept AS21169
export:     to AS21169 announce ANY
import:     from AS29235 accept AS29235
export:     to AS29235 announce ANY
import:     from AS29227 accept AS29227
export:     to AS29227 announce ANY
import:     from AS34298 accept AS34298
export:     to AS34298 announce ANY
import:     from AS33826 accept AS33826
export:     to AS33826 announce ANY
import:     from AS31280 accept AS31280
export:     to AS31280 announce ANY
import:     from AS35199 accept AS35199
export:     to AS35199 announce ANY
import:     from AS39112 accept AS39112
export:     to AS39112 announce ANY
import:     from AS40979 accept AS40979
export:     to AS40979 announce ANY
import:     from AS41476 accept AS41476
export:     to AS41476 announce ANY
import:     from AS41776 accept AS41776
export:     to AS41776 announce ANY
import:     from AS43638 accept AS43638
export:     to AS43638 announce ANY
import:     from AS44501 accept AS44501
export:     to AS44501 announce ANY
import:     from AS47520 accept AS47520
export:     to AS47520 announce ANY
import:     from AS50830 accept AS50830
export:     to AS50830 announce ANY
admin-c:    EPOP1-RIPE
tech-c:     EPOP1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:
remarks:    Peering requests : bgp4@gtsenergis.pl
remarks:
remarks:    Spam and Abuse issues: abuse@gtsenergis.pl
remarks:
remarks:    Communities to control traffic:
remarks:    Community  Definition
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    8938:4000  Do not announce to any upstream provider
remarks:    8938:4001  Single prepend when announcing to any upstream
remarks:    8938:4002  Double prepend when announcing to any upstream
remarks:    8938:4500  Do not announce to TPSA
remarks:    8938:4501  Single prepend when announcing to TPSA
remarks:    8938:4502  Double prepend when announcing to TPSA
remarks:    8938:4800  Do not announce to T-Systems
remarks:    8938:4801  Single prepend when announcing to T-Systems
remarks:    8938:4802  Double prepend when announcing to T-Systems
remarks:    8938:4900  Do not announce to LinxTelecom
remarks:    8938:4901  Single prepend when announcing to LinxTelecom
remarks:    8938:4902  Double prepend when announcing to LinxTelecom
remarks:    all customers tagged with 8938:1
remarks:    all customers in Poland tagged with 8938:48
remarks:    all routes from TPSA tagged with 8938:2500
remarks:    all routes from TeleGlobe tagged with 8938:2100
remarks:    all routes from T-Systems tagged with 8938:2800
remarks:    all routes from LinxTelecom tagged with 8938:2900
remarks:    all routes from a peering partner tagged with 8938:6000
remarks:    all routes from a peering partner at WIX tagged with
remarks:    8938:6900
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    Applied Route Flap Damping Policy conformant to RIPE-229
remarks:    <<<<>>>>
remarks:    ========================================================
remarks:
mnt-by:     AS8938-MAINT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2002-09-03T08:45:44Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EPSz1-RIPE
org-name:    T-Mobile Polska S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Marynarska 12
address:    02-674
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48603693158
admin-c:    Pa5691-RIPE
abuse-c:    AR16394-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8246-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2004-04-17T11:47:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Energis Polska IP Team
address:    Energis Polska Sp. z o.o.
address:    ul. Jana Pawla II 66
address:    05-500 Piaseczno
address:    Poland
phone:     +48 22 4888700
fax-no:     +48 22 4888799
admin-c:    PCH1-RIPE
tech-c:     AKUL1-RIPE
tech-c:     PH1227-RIPE
tech-c:     PJ682-RIPE
tech-c:     MG2129-RIPE
tech-c:     MK172-RIPE
tech-c:     AC549-RIPE
tech-c:     WW1265-RIPE
tech-c:     KW1106-RIPE
tech-c:     TT1019-RIPE
tech-c:     BK1693-RIPE
tech-c:     MS9743-RIPE
tech-c:     MK258-RIPE
tech-c:     LG4803-RIPE
tech-c:     GZ2578-RIPE
nic-hdl:    EPOP1-RIPE
remarks:    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
remarks:    In case of abuse (intrusion attempts, hacking,
remarks:    spamming or other unaccepted behavior) from
remarks:    Energis Polska addresses space, please contact:
remarks:    abuse@energis.pl
remarks:    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
mnt-by:     AS8938-MAINT
created:    2002-09-02T12:45:28Z
last-modified: 2012-01-10T08:48:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]