| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TMPL AS8938

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8938
as-name:    TMPL
descr:     ul. Marynarska 12
descr:     02-674 Warsaw, Poland
org:      ORG-EPSz1-RIPE
admin-c:    Pa5691-RIPE
tech-c:     Po1778-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12912-MNT
created:    2002-09-03T08:45:44Z
last-modified: 2022-03-23T13:37:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EPSz1-RIPE
org-name:    T-Mobile Polska S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Marynarska 12
address:    02-674
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48603693158
admin-c:    Pa5691-RIPE
abuse-c:    AR16394-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8246-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2004-04-17T11:47:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-mobile.pl admins
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
mnt-by:     AS12912-MNT
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
nic-hdl:    Pa5691-RIPE
created:    2011-01-14T07:15:13Z
last-modified: 2022-03-23T09:38:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-Mobile.pl operations
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
mnt-by:     AS12912-MNT
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     DM34633-RIPE
nic-hdl:    Po1778-RIPE
created:    2011-01-14T07:18:23Z
last-modified: 2022-03-23T09:39:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]