| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SALINK-AS AS8937

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8937
as-name:    SALINK-AS
descr:     Saarland DE
import:     from AS9063 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9063 announce AS-SALINK
org:      ORG-SGfM1-RIPE
admin-c:    TE847-RIPE
tech-c:     TE847-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAARGATE-DE-MNT
created:    2002-07-06T17:37:37Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SGfM1-RIPE
org-name:    VSE NET GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Nell-Breuning-Allee 6
address:    D-66115
address:    Saarbruecken
address:    GERMANY
phone:     +496816071111
fax-no:     +496816071112
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SAARGATE-DE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SAARGATE-DE-MNT
admin-c:    HP318-RIPE
admin-c:    SW2600-RIPE
admin-c:    CE599-RIPE
admin-c:    AD4807-RIPE
admin-c:    JW9031-RIPE
admin-c:    TS17420-RIPE
abuse-c:    VS7623-RIPE
created:    2004-04-17T11:11:48Z
last-modified: 2022-04-27T22:20:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TERESTO Role Account
remarks:    Technical Team at VSENET
address:    VSE NET GmbH
address:    Nell-Breuning-Allee 6
address:    D-66115 Saarbruecken
phone:     +496816070
admin-c:    TS17420-RIPE
admin-c:    CE599-RIPE
admin-c:    HP318-RIPE
admin-c:    AD4807-RIPE
admin-c:    JW9031-RIPE
tech-c:     TS17420-RIPE
tech-c:     CE599-RIPE
tech-c:     HP318-RIPE
tech-c:     AD4807-RIPE
tech-c:     JW9031-RIPE
nic-hdl:    TE847-RIPE
mnt-by:     SAARGATE-DE-MNT
created:    2007-04-03T07:39:55Z
last-modified: 2022-04-27T22:19:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]