| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VTC-AS AS8920

as-block:    AS8771 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8920
org:      ORG-CV1-RIPE
as-name:    VTC-AS
descr:     Russia, Vladivostok
import:     from AS20485 action pref=10; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=10; accept ANY
import:     from AS8359 action pref=10; accept ANY
import:     from AS34470 action pref=20; accept AS34470
import:     from AS42920 action pref=20; accept AS42920
import:     from AS45018 action pref=20; accept AS45018
import:     from AS13238 action pref=20; accept AS13238
import:     from AS34879 action pref=20; accept AS-NGENIX-VLV
import:     from AS48442 action pref=20; accept AS48442
import:     from AS48531 action pref=20; accept AS-VLVROUTESERVER
import:     from AS57629 action pref=20; accept AS57629
import:     from AS198182 action pref=20; accept AS198182
import:     from AS50639 action pref=20; accept AS-ARSNET
import:     from AS15454 action pref=20; accept AS-ARBUZ
export:     to AS42920 announce ANY
export:     to AS34470 announce AS8920
export:     to AS20485 announce AS-VTC
export:     to AS12389 announce AS-VTC
export:     to AS8359 announce AS-VTC
export:     to AS45018 announce AS-VTC
export:     to AS13238 announce AS-VTC
export:     to AS34879 announce AS-VTC
export:     to AS48442 announce ANY
export:     to AS48531 announce AS-VTC
export:     to AS57629 announce AS8920
export:     to AS198182 announce AS8920
export:     to AS50639 announce ANY
export:     to AS15454 announce ANY
default:    to AS20485 action pref=10; networks ANY
default:    to AS12389 action pref=20; networks ANY
admin-c:    DVM20-RIPE
tech-c:     DVM20-RIPE
admin-c:    MYM2-RIPE
admin-c:    DGV9-RIPE
tech-c:     MYM2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     DGV9-RIPE
mnt-by:     AS8920-MNT
created:    2002-05-17T05:39:09Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CV1-RIPE
org-name:    JSC Vostoktelecom
org-type:    LIR
address:    27, Praporschik Komarov st.
address:    690091
address:    Vladivostok
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 4232 240100
fax-no:     +7 4232 225536
admin-c:    DVM20-RIPE
admin-c:    DGV9-RIPE
mnt-ref:    AS8920-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8920-MNT
abuse-c:    LAH14-RIPE
created:    2004-04-17T12:00:46Z
last-modified: 2017-10-30T14:50:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy G Vinogradov
address:    JSC Vostoktelecom
address:    27, Praporschik Komarov st.,
address:    Vladivostok, 690091
address:    Russia
phone:     +7 423 2240100
phone:     +7 423 2228530
fax-no:     +7 4232 225536
nic-hdl:    DGV9-RIPE
mnt-by:     AS8920-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-01-12T00:24:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy V Mezenin
address:    JSC Vostoktelecom
address:    27, Praporschik Komarov st.,
address:    Vladivostok, 690091
address:    Russia
phone:     +7 423 2240100
phone:     +7 423 2228530
fax-no:     +7 4232 225536
nic-hdl:    DVM20-RIPE
mnt-by:     AS8920-MNT
created:    2005-06-07T00:57:30Z
last-modified: 2017-01-11T23:25:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Y Mikhailov
address:    CJSC Vostoktelecom
address:    24, Okeanskiy avenue
address:    690091 Vladivostok City
address:    Russia
phone:     +7 4232 228592
phone:     +7 509 851 9001
phone:     +7 509 851 9002
fax-no:     +7 4232 225536
fax-no:     +7 509 851 9333
nic-hdl:    MYM2-RIPE
remarks:    Phone 2,3 and fax 2 - international phones network VTC
mnt-by:     AS8920-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2003-10-31T00:19:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]