| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CANAD AS8919

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8919
as-name:    CANAD
org:      ORG-ATS4-RIPE
import:     from AS1755 accept ANY
import:     from AS8751 action pref=10; accept ANY
import:     from AS20530 action pref=10; accept AS-ROMANIA
import:     from AS5606 action pref=10; accept AS-KQRONIX
import:     from AS21477 action pref=10; accept AS21477
export:     to AS1755 announce AS-CANAD
export:     to AS5606 announce AS-CANAD
export:     to AS8751 announce ANY
export:     to AS20530 announce AS-CANAD
admin-c:    UPC1-RIPE
tech-c:     UPC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8919-MNT
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
created:    2002-04-13T08:21:28Z
last-modified: 2016-04-14T10:49:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ATS4-RIPE
org-name:    Vodafone Romania S.A.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Bucuresti Sectorul 2, Str. BARBU VACARESCU Nr. 201 Etaj 8
address:    020276
address:    Bucuresti
address:    ROMANIA
phone:     +40311018100
fax-no:     +40311018101
admin-c:    ACD35-RIPE
mnt-ref:    ASTRALTELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
abuse-c:    UPC1-RIPE
created:    2004-04-17T11:49:43Z
last-modified: 2023-09-08T09:35:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UPC Romania LIR
address:    62D, Nordului St.
address:    District 1, 014104
address:    Bucharest
phone:     +40-31-1018100
fax-no:     +40-31-1018101
org:      ORG-ATS4-RIPE
admin-c:    HMCB1-RIPE
admin-c:    ACD35-RIPE
tech-c:     ACD35-RIPE
nic-hdl:    UPC1-RIPE
abuse-mailbox: abuse_ro@vodafone.com
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
created:    2007-03-21T11:28:17Z
last-modified: 2023-06-07T09:14:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]