| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISU AS8895

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8895
as-name:    ISU
descr:     Internet Services Unit (ISU)
import:     from AS1239 accept ANY
import:     from AS4725 accept ANY
import:     from AS5400 accept ANY
import:     from AS5511 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS6762 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS60161 accept ANY
import:     from AS50517 accept AS50517
import:     from AS56714 accept AS56714
import:     from AS39386 accept ANY
import:     from AS47805 accept AS47805
import:     from AS62452 accept AS62452
import:     from AS48237 accept ANY
import:     from AS35753 accept ANY
import:     from AS56604 accept AS56604
import:     from AS209464 accept AS209464
export:     to AS1239 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS4725 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS5400 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS5511 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS6453 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS6762 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS15412 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS30857 announce ANY
export:     to AS50517 announce ANY
export:     to AS56714 announce ANY
export:     to AS60161 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS3356 announce ANY
export:     to AS39386 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS47805 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS62452 announce ANY
export:     to AS48237 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS35753 announce AS8895:AS-KACST
export:     to AS56604 announce ANY
export:     to AS209464 announce ANY
org:      ORG-KA17-RIPE
admin-c:    KR6046-RIPE
tech-c:     KR6046-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KACST-ISU-MNT
mnt-by:     ISU-NOC
created:    2001-11-06T12:58:10Z
last-modified: 2020-04-06T04:57:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KA17-RIPE
org-name:    King Abdul Aziz City for Science and Technology
country:    SA
org-type:    LIR
address:    King Abdullah Road
address:    1142
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966 11 481 3933
phone:     +966 11 481 4256
fax-no:     +966 11 481 3221
fax-no:     +966 11 481 3254
admin-c:    QLTI1-RIPE
admin-c:    KR6046-RIPE
abuse-c:    AR17080-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KACST-ISU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KACST-ISU-MNT
created:    2004-04-17T12:01:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KACST ROLE
address:    Saudi Network Information Center, ISU
address:    King Abdulaziz City for Science and Technology,
address:    P.O.Box 6086, Riyadh 11442, Saudi Arabia.
remarks:    abuse-mailbox: abuse@isu.net.sa
phone:     +9661 481 3933
fax-no:     +9661 481 3254
remarks:    trouble: abuse@isu.net.sa
admin-c:    QLTI1-RIPE
tech-c:     QLTI1-RIPE
tech-c:     QLTI1-RIPE
nic-hdl:    KR6046-RIPE
remarks:    This Role object is for handling and maintaining all
remarks:    IP Blocks registered by ISU-KACST(LIR) in Saudi Arabia.
mnt-by:     KACST-ISU-MNT
remarks:    abuse-mailbox: abuse@isu.net.sa
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-01-19T06:09:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]