| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BTC-AS AS8866

as-block:    AS8771 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8866
org:      ORG-BTCP1-RIPE
as-name:    BTC-AS
descr:     BULGARIA
remarks:    Peering contact is peering@vivacom.bg
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44901 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207826 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42625 action pref=100; accept any
import:     from AS203239 action pref=100; accept any
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44309 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198744 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51383 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48745 action pref=100; accept any
import:     from AS38932 action pref=100; accept any
import:     from AS50194 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199173 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35464 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8717 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9070 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8795 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8860 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24693 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29244 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8262 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8877 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12795 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12815 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12962 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56371 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13236 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16154 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16344 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21415 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24693 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25076 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25374 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25407 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25556 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28820 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29080 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29122 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29366 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57619 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29687 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31440 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34055 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34314 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34340 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34577 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34753 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39357 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39601 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41742 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5421 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41922 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41901 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41821 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16045 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35773 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31014 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39881 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39505 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43943 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42555 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39401 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44247 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44201 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29084 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34368 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47410 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35141 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34074 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24750 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48746 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44586 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42049 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49850 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43548 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35654 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50431 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44102 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196940 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8734 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197050 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197055 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39135 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41803 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49518 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48181 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197304 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44564 action pref=100; accept ANY
import:     from AS32768 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39396 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42734 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51987 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20956 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197516 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42844 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48264 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49233 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41782 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42410 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42431 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25554 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56856 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16193 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51582 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197929 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56546 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42794 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47402 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57344 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197769 action pref=100; accept ANY
import:     from AS45007 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198259 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57705 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2129 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198576 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49387 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28909 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3187 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31287 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34376 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198765 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49330 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198765 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198228 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31291 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199048 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59620 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25166 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58079 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199211 action pref=100; accept ANY
import:     from AS61066 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199301 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6777 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196876 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60457 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34295 action pref=100; accept ANY
import:     from AS200033 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39833 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199818 action pref=100;accept ANY
import:     from AS201215 action pref=100;accept ANY
import:     from AS202160 action pref=100; accept any
import:     from AS31042 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59746 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-BTC-UP
export:     to AS31042 announce AS-BTC-UP
export:     to AS1273 announce AS-BTC-UP
export:     to AS3356 announce AS-BTC-UP
export:     to AS8400 announce AS-BTC-UP
export:     to AS9002 announce AS-BTC-UP
export:     to AS6762 announce AS-BTC-UP
export:     to AS13335 announce AS-BTC-UP
export:     to AS6695 announce AS-BTC-UP
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777 }; announce AS-BTC-UP
export:     to AS8717 announce ANY
export:     to AS199173 announce ANY
export:     to AS48475 announce ANY
export:     to AS44901 announce ANY
export:     to AS44309 announce ANY
export:     to AS56371 announce ANY
export:     to AS3187 announce ANY
export:     to AS9070 announce ANY
export:     to AS38932 announce ANY
export:     to AS8795 announce ANY
export:     to AS21337 announce ANY
export:     to AS8860 announce ANY
export:     to AS24693 announce ANY
export:     to AS29244 announce ANY
export:     to AS8262 announce ANY
export:     to AS198744 announce ANY
export:     to AS8877 announce ANY
export:     to AS12795 announce ANY
export:     to AS12815 announce ANY
export:     to AS12962 announce ANY
export:     to AS13236 announce ANY
export:     to AS16154 announce ANY
export:     to AS16344 announce ANY
export:     to AS21415 announce ANY
export:     to AS50194 announce ANY
export:     to AS24693 announce ANY
export:     to AS25076 announce ANY
export:     to AS25374 announce ANY
export:     to AS39505 announce ANY
export:     to AS25407 announce ANY
export:     to AS25556 announce ANY
export:     to AS28820 announce ANY
export:     to AS29080 announce ANY
export:     to AS29122 announce ANY
export:     to AS29366 announce ANY
export:     to AS29687 announce ANY
export:     to AS31440 announce ANY
export:     to AS34055 announce ANY
export:     to AS34314 announce ANY
export:     to AS34340 announce ANY
export:     to AS34577 announce ANY
export:     to AS34753 announce ANY
export:     to AS39357 announce ANY
export:     to AS39601 announce ANY
export:     to AS35464 announce ANY
export:     to AS41742 announce ANY
export:     to AS5421 announce ANY
export:     to AS41922 announce ANY
export:     to AS41901 announce ANY
export:     to AS41821 announce ANY
export:     to AS16045 announce ANY
export:     to AS35773 announce ANY
export:     to AS31014 announce ANY
export:     to AS39881 announce ANY
export:     to AS43943 announce ANY
export:     to AS42555 announce ANY
export:     to AS39401 announce ANY
export:     to AS44247 announce ANY
export:     to AS44201 announce ANY
export:     to AS29084 announce ANY
export:     to AS34368 announce ANY
export:     to AS47410 announce ANY
export:     to AS35141 announce ANY
export:     to AS34074 announce ANY
export:     to AS24750 announce ANY
export:     to AS48746 announce ANY
export:     to AS34772 announce ANY
export:     to AS44586 announce ANY
export:     to AS42049 announce ANY
export:     to AS49850 announce ANY
export:     to AS43548 announce ANY
export:     to AS35654 announce ANY
export:     to AS50431 announce ANY
export:     to AS44102 announce ANY
export:     to AS196940 announce ANY
export:     to AS8734 announce ANY
export:     to AS197050 announce ANY
export:     to AS197055 announce ANY
export:     to AS39135 announce ANY
export:     to AS41803 announce ANY
export:     to AS49518 announce ANY
export:     to AS48181 announce ANY
export:     to AS197304 announce ANY
export:     to AS44564 announce ANY
export:     to AS32768 announce ANY
export:     to AS39396 announce ANY
export:     to AS39553 announce ANY
export:     to AS42734 announce ANY
export:     to AS51987 announce ANY
export:     to AS20956 announce ANY
export:     to AS197516 announce ANY
export:     to AS42844 announce ANY
export:     to AS197245 announce ANY
export:     to AS48264 announce ANY
export:     to AS49233 announce ANY
export:     to AS41782 announce ANY
export:     to AS42410 announce ANY
export:     to AS42431 announce ANY
export:     to AS25554 announce ANY
export:     to AS56856 announce ANY
export:     to AS16193 announce ANY
export:     to AS51582 announce ANY
export:     to AS197929 announce ANY
export:     to AS56546 announce ANY
export:     to AS42794 announce ANY
export:     to AS47402 announce ANY
export:     to AS57344 announce ANY
export:     to AS197769 announce ANY
export:     to AS45007 announce ANY
export:     to AS198259 announce ANY
export:     to AS57705 announce ANY
export:     to AS2129 announce ANY
export:     to AS198652 announce ANY
export:     to AS198576 announce ANY
export:     to AS28909 announce ANY
export:     to AS31287 announce ANY
export:     to AS34376 announce ANY
export:     to AS49330 announce ANY
export:     to AS198765 announce ANY
export:     to AS198228 announce ANY
export:     to AS31291 announce ANY
export:     to AS199048 announce ANY
export:     to AS50302 announce ANY
export:     to AS59620 announce ANY
export:     to AS25166 announce ANY
export:     to AS58079 announce ANY
export:     to AS199211 announce ANY
export:     to AS61066 announce ANY
export:     to AS199301 announce ANY
export:     to AS6777 announce ANY
export:     to AS198765 announce ANY
export:     to AS196876 announce ANY
export:     to AS60457 announce ANY
export:     to AS49387 announce ANY
export:     to AS34295 announce ANY
export:     to AS200033 announce ANY
export:     to AS39833 announce ANY
export:     to AS199818 announce ANY
export:     to AS57619 announce ANY
export:     to AS201215 announce ANY
export:     to AS202160 announce ANY
export:     to AS200617 announce ANY
export:     to AS51383 announce ANY
export:     to AS42625 announce ANY
export:     to AS203239 announce ANY
export:     to AS207826 announce ANY
export:     to AS59746 announce ANY
admin-c:    LG700-RIPE
tech-c:     SS4127-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     LG700-RIPE
mnt-by:     BT95-ADM
created:    2002-07-01T16:45:39Z
last-modified: 2021-05-28T06:54:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BTCP1-RIPE
org-name:    Bulgarian Telecommunications Company Plc.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    115I, Tsarigradsko shose Blvd.
address:    1784
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +35929494600
fax-no:     +35929331200
admin-c:    BTC3-RIPE
admin-c:    LG700-RIPE
admin-c:    VB2225-RIPE
admin-c:    NP2222-RIPE
admin-c:    IR778-RIPE
admin-c:    SS4127-RIPE
admin-c:    PT1549-RIPE
abuse-c:    BTC3-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BT95-ADM
mnt-ref:    MNT-GNET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BT95-ADM
created:    2004-04-17T11:01:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:33:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lyubomir Georgiev
address:    BTC Plc
address:    Bulgarian Telecommunications Company Plc
address:    Bulgaria
mnt-by:     BT95-ADM
phone:     +359 2 932 08 38
nic-hdl:    LG700-RIPE
created:    2002-12-27T08:55:53Z
last-modified: 2015-07-02T14:54:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stanish Stanishev
address:    BTC-NET Ltd.
address:    115 I,TSARIGRADSKO CHAUSSEE
address:    Sofia 1784
address:    Bulgaria
mnt-by:     BT95-ADM
phone:     +359 2 932 08 42
fax-no:     +359 2 932 08 24
nic-hdl:    SS4127-RIPE
created:    2004-05-03T08:50:40Z
last-modified: 2018-01-08T13:58:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]