| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.74.163 (lg) / ec2-3-238-74-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:4aa3::3ee:4aa3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TTL-AS AS8847

as-block:    AS8771 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8847
as-name:    TTL-AS
org:      ORG-CT25-RIPE
import:     from AS43030 accept AS43030
import:     from AS12997 accept ANY
import:     from AS-TT-Mobile accept ANY
import:     from AS47139 accept AS47139
import:     from AS42713 accept AS42713
import:     from AS48887 accept AS48887
import:     from AS51346 accept any
import:     from AS24722 accept AS-BABILON
import:     from AS200111 accept AS200111
import:     from AS8449 accept ANY
export:     to AS43030 announce ANY
export:     to AS12997 announce AS-TTLTJ
export:     to AS-TT-Mobile announce ANY
export:     to AS47139 announce ANY
export:     to AS42713 announce ANY
export:     to AS48887 announce ANY
export:     to AS51346 announce ANY
export:     to AS24722 announce ANY
export:     to AS200111 announce ANY
export:     to AS8449 announce AS-TTLTJ
admin-c:    IT65-RIPE
tech-c:     IT65-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TTL-MNT
created:    2009-07-29T08:24:35Z
last-modified: 2018-09-04T10:43:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CT25-RIPE
org-name:    CJSC "Telecomm Technology"
country:    TJ
org-type:    LIR
address:    Bokhtar street 48/3
address:    734002
address:    Dushanbe
address:    TAJIKISTAN
phone:     +992487010033
fax-no:     +992487010005
abuse-c:    IT65-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TTL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TTL-MNT
created:    2009-06-30T06:52:48Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ISP TTL
address:    48/3, Bokhtar str., Dushanbe, TAJIKISTAN
admin-c:    GI89-RIPE
abuse-mailbox: abuse@tajnet.tj
tech-c:     GI89-RIPE
nic-hdl:    IT65-RIPE
mnt-by:     TTL-MNT
created:    2009-07-21T04:57:44Z
last-modified: 2016-09-13T05:32:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]