| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AutonomousSystemRockensteinAG AS8823

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8823
as-name:    AutonomousSystemRockensteinAG
org:      ORG-RA5-RIPE
import:     from AS8741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12610 action pref=100; accept AS12610 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS20646 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13237 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20676 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8767 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13201 action pref=100; accept AS13201 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS20653 action pref=100; accept AS20653 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS44974 action pref=100; accept AS44974 AS44973 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8741 announce AS-ROCKENSTEIN
export:     to AS20646 announce AS-ROCKENSTEIN
export:     to AS12610 announce ANY
export:     to AS13237 announce AS-ROCKENSTEIN
export:     to AS20676 announce AS-ROCKENSTEIN
export:     to AS8767 announce AS-ROCKENSTEIN
export:     to AS20653 announce ANY
export:     to AS44974 announce ANY
default:    to AS13237 action pref=100; networks ANY
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS21385
admin-c:    ROX1-RIPE
tech-c:     ROX1-RIPE
remarks:    NOTE: Peering-information in this aut-num is a little bit outdated and will be updated soon(-ish :-)
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROX-NET
created:    2002-04-02T21:25:53Z
last-modified: 2016-04-14T09:15:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA5-RIPE
org-name:    Rockenstein AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Ohmstrasse 12
address:    97076
address:    Wuerzburg
address:    GERMANY
phone:     +49931299344
fax-no:     +499312993499
mnt-ref:    ROX-NET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROX-NET
admin-c:    SLZR-RIPE
admin-c:    CR16-RIPE
admin-c:    FM1900-RIPE
admin-c:    TD3602-RIPE
abuse-c:    ROX1-RIPE
created:    2004-04-17T11:11:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      rockenstein AG - technical contacts / NOC
address:    rockenstein AG
address:    Ohmstrasse 12
address:    D-97076 Wuerzburg
address:    Germany
admin-c:    CR16-RIPE
abuse-mailbox: abuse@rockenstein.de
tech-c:     AM574-RIPE
tech-c:     FM1900-RIPE
tech-c:     TD3602-RIPE
tech-c:     SLZR-RIPE
nic-hdl:    ROX1-RIPE
mnt-by:     ROX-NET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-08-26T12:47:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]