| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.200.21 (lg) / ec2-3-237-200-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:c815::3ed:c815 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIGROS AS8803

as-block:    AS8771 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8803
as-name:    MIGROS
org:      ORG-MA459-RIPE
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6830 announce AS8803
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS8803
default:    to AS3303 action pref=100; networks ANY
admin-c:    UELI-RIPE
tech-c:     UELI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8803-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-04-04T14:27:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA459-RIPE
org-name:    Migros-Genossenschafts-Bund
org-type:    OTHER
address:    Migros-Genossenschafts-Bund
address:    Limmatstrasse 152
address:    CH-8031 Zuerich
address:    Switzerland
abuse-c:    MIS89-RIPE
admin-c:    UELI-RIPE
admin-c:    RG13337-RIPE
mnt-by:     AS8803-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
created:    2011-01-28T14:13:58Z
last-modified: 2019-08-22T14:44:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ueli Heuer
address:    Migros IT-Services
address:    Heinrichstrasse 216
address:    CH-8031 Zuerich
address:    Switzerland
phone:     +41 58 570 3614
nic-hdl:    UELI-RIPE
mnt-by:     UELI-MNT
created:    2004-04-02T22:22:12Z
last-modified: 2018-09-14T13:47:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]