| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIGROS AS8803

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8803
as-name:    MIGROS
org:      ORG-MA459-RIPE
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6830 announce as-Migros
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3303 announce as-Migros
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce as-Migros
import:     from AS8758 accept AS-IWAYCH
export:     to AS8758 announce as-Migros
import:     from AS61287 accept AS-WLP
export:     to AS61287 announce as-Migros
import:     from AS8075 accept AS199554
export:     to AS199554 announce as-Migros
remarks:    ---------------------------------------------------
admin-c:    MIS89-RIPE
tech-c:     MIS89-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8803-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-12-14T11:17:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-MA459-RIPE
org-name:    Migros-Genossenschafts-Bund
org-type:    OTHER
address:    Migros-Genossenschafts-Bund
address:    Limmatstrasse 152
address:    CH-8031 Zuerich
address:    Switzerland
abuse-c:    MIS89-RIPE
admin-c:    UELI-RIPE
admin-c:    RS25558-RIPE
mnt-by:     AS8803-MNT
mnt-ref:    AS8803-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     MIGROS-MNT
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
created:    2011-01-28T14:13:58Z
last-modified: 2021-06-24T06:52:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Group IT
address:    Migros-Genossenschafs-Bund
address:    Heinrichstrasse 216
address:    CH-8031 Zuerich
address:    Switzerland
abuse-mailbox: noc@mgb.ch
org:      ORG-MA459-RIPE
nic-hdl:    MIS89-RIPE
mnt-by:     AS8803-MNT
created:    2014-05-16T08:58:55Z
last-modified: 2020-12-11T13:48:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]