| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-PAGI AS8798

as-block:    AS8771 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8798
as-name:    AS-PAGI
org:      ORG-PGIA1-RIPE
import:     from AS5617 action pref=10; accept ANY
import:     from AS24748 action pref=10; accept ANY
import:     from AS24724 action pref=10; accept ANY
import:     from AS15787 action pref=10; accept AS15787
import:     from AS51064 action pref=10; accept AS51064
import:     from AS30726 action pref=10; accept AS30726
import:     from AS197215 action pref=10; accept AS197215
import:     from AS197064 action pref=10; accept ANY
import:     from AS47396 action pref=10; accept AS47396
export:     to AS5617 announce AS-PAGI
export:     to AS24748 announce AS-PAGI
export:     to AS24724 announce AS-PAGI
export:     to AS47396 announce ANY
export:     to AS15787 announce ANY
export:     to AS51064 announce ANY
export:     to AS30726 announce ANY
export:     to AS197215 announce ANY
export:     to AS3257 announce AS-PAGI
export:     to AS197064 announce AS-PAGI
export:     to AS6396 announce AS-PAGI
export:     to AS8545 announce AS-PAGI
export:     to AS-ANY announce AS-PAGI
admin-c:    IK3743-RIPE
tech-c:     IK3743-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8798-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-15T05:20:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PGIA1-RIPE
org-name:    Powszechna Agencja Informacyjna S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Sw. Jacka Odrowaza 15
address:    03-310,
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 228141407
fax-no:     +48 228141409
abuse-c:    AR16431-RIPE
admin-c:    IK3743-RIPE
mnt-ref:    AS8798-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8798-MNT
created:    2004-04-17T11:47:47Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ireneusz Kuzminski
address:    Powszechna Agencja Informacyjna S.A.
address:    ul. Odrowaza 15
address:    03-310 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8141407
fax-no:     +48 22 8141409
nic-hdl:    IK3743-RIPE
mnt-by:     AS8798-MNT
created:    2015-07-13T09:34:38Z
last-modified: 2015-07-13T09:34:38Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]