| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOV-AS AS8789

as-block:    AS8771 - AS8795
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8789
as-name:    NOV-AS
org:      ORG-NL138-RIPE
import:     from AS41489 accept ANY
import:     from AS60793 accept ANY
import:     from AS43531 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS20712 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8714 accept ANY
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS8789
export:     to AS6461 announce AS8789
export:     to AS60793 announce AS8789
export:     to AS43531 announce AS8789
export:     to AS41489 announce AS8789
export:     to AS20712 announce AS8789
export:     to AS3356 announce AS8789
export:     to AS8714 announce AS8789
admin-c:    DS7928-RIPE
tech-c:     DS7928-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DSNOV
mnt-by:     MNT-CSN8789
mnt-by:     MNT-JHNOV
created:    2010-07-21T10:29:37Z
last-modified: 2022-03-21T14:13:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NL138-RIPE
org-name:    TELEFONICA TECH NORTHERN IRELAND LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Concourse Building 3
        Queen's Road
address:    BT3 9DH
address:    Belfast
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442890454433
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-CSN8789
mnt-ref:    MNT-DSNOV
mnt-ref:    MNT-JHNOV
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CSN8789
abuse-c:    CSN2013
created:    2010-06-16T09:33:46Z
last-modified: 2023-01-13T15:15:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Sullivan
org:      ORG-NL138-RIPE
address:    Unit 6, Concourse Building 1
address:    Queen's Road
address:    Belfast
address:    Northern Ireland
address:    BT3 9DT
phone:     +442890454433
nic-hdl:    DS7928-RIPE
mnt-by:     MNT-DSNOV
created:    2010-09-14T11:06:17Z
last-modified: 2012-10-02T20:14:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]