| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QA-ISP AS8781

as-block:    AS8771 - AS8795
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8781
as-name:    QA-ISP
org:      ORG-QT1-RIPE
remarks:
remarks:    ISP for The State of Qatar http://www.ooredoo.qa
remarks:
export:     to AS15412 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29384 announce ANY
export:     to AS32539 announce ANY
export:     to AS6453 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS7018 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS24493 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3491 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42298 announce ANY
export:     to AS47901 announce ANY
export:     to AS3356 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS14361 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS46489 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS17451 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8075 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16509 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8068 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21844 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1290 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42689 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5413 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6067 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8851 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8560 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS2818 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5631 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29636 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29017 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6871 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS44444 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21371 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9002 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25577 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29131 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34655 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6327 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS31500 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS331196 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16276 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS35028 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39326 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS19151 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30827 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34305 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6939 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28809 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34790 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8577 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25061 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS35456 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12874 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36625 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS31708 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1267 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS33926 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29208 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29611 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36408 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS44042 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41197 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS2119 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8714 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3856 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5459 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12874 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15169 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12989 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3303 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12634 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41552 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12634 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34655 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15670 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41690 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15879 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20562 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS43303 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30094 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13030 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15598 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21478 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8560 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16131 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12322 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6777 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8068 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41445 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13285 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS23148 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8582 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS19151 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25459 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12399 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34763 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30094 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6939 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25151 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41045 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15133 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS43821 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS2119 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39556 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20562 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS2603 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8447 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28717 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41692 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16276 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36623 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1267 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8804 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8365 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8767 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS2857 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8741 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8972 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20640 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41692 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15598 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8586 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8763 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8648 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41690 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12611 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS248 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13030 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8447 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9002 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15594 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3248 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12337 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12399 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12859 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9119 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5539 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25560 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30890 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8469 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6724 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39912 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30081 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5410 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12306 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29686 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39257 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34655 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6667 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28753 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8879 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12676 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9070 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6939 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13132 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS553 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42416 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28809 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3303 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS35366 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8551 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42366 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6661 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6900 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16276 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34011 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8422 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1267 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29208 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34309 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS33843 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12322 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8468 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20773 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9145 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8804 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8365 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8972 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20640 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15598 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8763 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13030 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12337 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12399 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8319 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25560 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8469 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6724 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12306 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28753 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6695 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21011 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3303 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS33891 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8422 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20773 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8391 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS44066 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12348 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13249 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12874 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS44042 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21013 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15366 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15133 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15169 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8804 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8365 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8767 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS2857 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8741 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8972 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20640 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41692 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15598 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8586 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8763 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8648 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS41690 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12611 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS248 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13030 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8447 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9002 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15594 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3248 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12337 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12399 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12859 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9119 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13285 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5539 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25560 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30890 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8469 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6724 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39912 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30081 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5410 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12306 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29686 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39257 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34655 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6667 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28753 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8879 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12676 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9070 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6939 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13132 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS553 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS31529 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42416 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28809 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3303 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS35366 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8551 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42366 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6661 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6900 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16276 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34011 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8422 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1267 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS29208 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34309 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS33843 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12322 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8468 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20773 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36622 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16265 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9145 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8804 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8365 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8972 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20640 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15598 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8763 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5430 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13030 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12337 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12399 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8319 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25560 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8469 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6724 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12306 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS28753 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6695 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21011 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3303 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS33891 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8422 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20773 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8391 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS44066 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12348 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13249 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12874 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS44042 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21013 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15366 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15133 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS23342 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS14361 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6939 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36624 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS46489 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9924 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16509 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22212 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS17451 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12989 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8121 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4648 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6079 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4826 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8075 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15290 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12322 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8121 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15290 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8121 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS10310 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8075 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6327 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS11666 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6079 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16559 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4355 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6939 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1784 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS14891 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS33739 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS7385 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16509 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8001 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS46786 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS14361 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS20940 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS19080 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22822 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS22212 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13445 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36248 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS27524 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS7795 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS16810 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS14340 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS40009 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS12989 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32934 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS36351 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS21844 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS65517 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS27315 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS5580 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS34695 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39637 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6619 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9624 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8069 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS17451 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS24203 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS25074 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS23393 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4635 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS24167 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS17451 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS30094 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS17660 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS8069 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS7598 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS15133 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS23709 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS39637 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS42 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS3856 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9264 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS6619 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS7610 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS1836 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS32787 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS23930 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9505 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9924 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4739 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS23930 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS38670 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4739 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS18391 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4473 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS9443 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS38158 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS17547 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS7595 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4844 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS18106 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS4761 announce AS-QTEL-SET
export:     to AS13335 announce AS-QTEL-SET
import:     from AS7018 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS29384 accept AS29384
import:     from AS32539 accept AS32539
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS24493 accept ANY
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS42298 accept ANY
import:     from AS47901 accept AS47901
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS14361 accept AS-HOPONE
import:     from AS46489 accept AS46489
import:     from AS17451 accept AS17451
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS8075 accept as-microsoft
import:     from AS8068 accept as-microsoft
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS21844 accept AS-THEPLANET
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS1290 accept AS-PSINETUK
import:     from AS42689 accept AS-INUK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS5413 accept AS5413
import:     from AS6067 accept AS-ONYX
import:     from AS8851 accept AS-EDGE
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS5631 accept AS5631
import:     from AS29636 accept AS-CATALYST2
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS29017 accept AS-GYRON
import:     from AS6871 accept AS-PLUSNETUK
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS44444 accept AS-WHS-EU
import:     from AS21371 accept AS-EQUINIX-EU
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS25577 accept AS-C4L
import:     from AS29131 accept AS29131
import:     from AS34655 accept AS-DOCLER
import:     from AS6327 accept AS6327
import:     from AS31500 accept AS31500
import:     from AS31196 accept AS31196
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS35028 accept AS-MULTIPLAY
import:     from AS39326 accept AS-GOSCOMB
import:     from AS19151 accept AS-WVFIBER
import:     from AS30827 accept AS-XTRAORDINARY
import:     from AS34305 accept AS-EUROACCESS
import:     from AS34790 accept AS34790
import:     from AS8577 accept AS8577
import:     from AS25061 accept AS-ANLX
import:     from AS35456 accept AS35456
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB-GLOBAL
import:     from AS36625 accept AS36625
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS31708 accept AS-COREIX
import:     from AS1267 accept AS1267
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS33926 accept AS-EUROTRANSIT
import:     from AS29208 accept as-dialtelecom
import:     from AS28809 accept AS-ELITE
import:     from AS29611 accept AS-NAUKANET
import:     from AS36408 accept AS-PANTHER
import:     from AS44042 accept AS-ROOT
import:     from AS41197 accept AS-SWITCHMEDIA
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
import:     from AS8714 accept AS8714
import:     from AS42 accept AS42
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS5459 accept AS-LINX
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB-GLOBAL
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS3265 accept AS3265
import:     from AS12989 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS12634 accept AS-SCARLET
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS34655 accept AS-DOCLER
import:     from AS15670 accept AS15670
import:     from AS41690 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS3265 accept AS3265
import:     from AS15879 accept AS15879
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING
import:     from AS43303 accept AS43303
import:     from AS30094 accept AS-GIGANEWS-ALL
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS15598 accept AS-IPX
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS21478 accept AS21478
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS16131 accept AS-GRAFIX-TRANSIT
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
import:     from AS6777 accept AS6777
import:     from AS8068 accept AS8068
import:     from AS41445 accept AS41445
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS23148 accept AS23148
import:     from AS8582 accept AS8582
import:     from AS19151 accept AS-WVFIBER
import:     from AS25459 accept AS25459
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS34763 accept AS-VIRGINRADIO
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS30094 accept AS-GIGANEWS-ALL
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS25151 accept AS25151
import:     from AS41045 accept AS-BUTLERNET
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS43821 accept AS43821
import:     from AS5430 accept AS5430
import:     from AS2119 accept AS2119
import:     from AS39556 accept AS39556
import:     from AS20562 accept AS20562
import:     from AS2603 accept AS2603
import:     from AS8447 accept AS8447
import:     from AS20940 accept AS20940
import:     from AS28717 accept AS28717
import:     from AS41692 accept AS41692
import:     from AS16276 accept AS16276
import:     from AS36623 accept AS36623
import:     from AS1267 accept AS1267
import:     from AS8804 accept AS8804
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8767 accept AS8767
import:     from AS2857 accept AS-RLP-NET
import:     from AS8741 accept AS8741
import:     from AS8972 accept AS-PLUSSERVER
import:     from AS20640 accept AS-TITANNET
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS15598 accept AS-IPX
import:     from AS8586 accept AS-REDNET
import:     from AS8763 accept AS-DENIC
import:     from AS8648 accept AS-KAMP
import:     from AS41690 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS12611 accept AS-RKOM
import:     from AS248 accept AS-CCC-DECIX
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS8447 accept AS-PTA
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS15594 accept AS-NQ
import:     from AS3248 accept AS-SILAT
import:     from AS12337 accept AS12337
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
import:     from AS5539 accept AS-SPACENET
import:     from AS25560 accept AS-RHTEC
import:     from AS30890 accept AS-EVOLVA
import:     from AS8469 accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS6724 accept AS-STRATORZ
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS39912 accept AS-I3B
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS30081 accept AS-CACHENETWORKS
import:     from AS5410 accept AS-BOUYGTEL-ISP
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS29686 accept AS29686
import:     from AS39257 accept AS-INC
import:     from AS34655 accept AS-DOCLER
import:     from AS6667 accept AS-EUNETIP
import:     from AS28753 accept AS-NETDIRECT
import:     from AS8879 accept AS-DTS
import:     from AS12676 accept AS-NCORE
import:     from AS9070 accept AS-ITDOUT
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS13132 accept AS13132
import:     from AS553 accept AS-BELWUE
import:     from AS42416 accept AS42416
import:     from AS28809 accept AS-NAUKANET
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS35366 accept AS35366
import:     from AS8551 accept AS-BEZEQINT
import:     from AS42366 accept AS42366
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
import:     from AS6900 accept AS6900
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS34011 accept AS-DOMAINFACTORY
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS1267 accept AS1267
import:     from AS29208 accept as-dialtelecom
import:     from AS34309 accept AS-LINK11
import:     from AS33843 accept AS33843
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
import:     from AS8468 accept AS-ENTANET
import:     from AS20773 accept AS20773
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS9145 accept AS-EWETEL
import:     from AS8804 accept AS8804
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8972 accept AS-PLUSSERVER
import:     from AS20640 accept AS-TITANNET
import:     from AS15598 accept AS-IPX
import:     from AS8763 accept AS-DENIC
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS12337 accept AS12337
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS8319 accept AS8319
import:     from AS25560 accept AS-RHTEC
import:     from AS8469 accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS6724 accept AS-STRATORZ
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS28753 accept AS-NETDIRECT
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS21011 accept AS21011:AS-EXT
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS20773 accept AS20773
import:     from AS8391 accept AS8391
import:     from AS44066 accept AS-FIRSTCOLO
import:     from AS12348 accept AS-ODNDE
import:     from AS13249 accept AS-ITS
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB-GLOBAL
import:     from AS44042 accept AS-ROOT
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
import:     from AS15366 accept AS15366
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS8804 accept AS8804
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8767 accept AS8767
import:     from AS2857 accept AS-RLP-NET
import:     from AS8741 accept AS8741
import:     from AS8972 accept AS-PLUSSERVER
import:     from AS20640 accept AS-TITANNET
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS15598 accept AS-IPX
import:     from AS8586 accept AS-REDNET
import:     from AS8763 accept AS-DENIC
import:     from AS8648 accept AS-KAMP
import:     from AS41690 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS12611 accept AS-RKOM
import:     from AS248 accept AS-CCC-DECIX
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS8447 accept AS-PTA
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS15594 accept AS-NQ
import:     from AS3248 accept AS-SILAT
import:     from AS12337 accept AS12337
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS5539 accept AS-SPACENET
import:     from AS25560 accept AS-RHTEC
import:     from AS30890 accept AS-EVOLVA
import:     from AS8469 accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS6724 accept AS-STRATORZ
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS39912 accept AS-I3B
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS30081 accept AS-CACHENETWORKS
import:     from AS5410 accept AS-BOUYGTEL-ISP
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS29686 accept AS29686
import:     from AS39257 accept AS-INC
import:     from AS34655 accept AS-DOCLER
import:     from AS6667 accept AS-EUNETIP
import:     from AS28753 accept AS-NETDIRECT
import:     from AS8879 accept AS-DTS
import:     from AS12676 accept AS-NCORE
import:     from AS9070 accept AS-ITDOUT
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS13132 accept AS13132
import:     from AS553 accept AS-BELWUE
import:     from AS31529 accept AS31529
import:     from AS42416 accept AS42416
import:     from AS28809 accept AS-NAUKANET
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS35366 accept AS35366
import:     from AS8551 accept AS-BEZEQINT
import:     from AS42366 accept AS42366
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
import:     from AS6900 accept AS6900
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS34011 accept AS-DOMAINFACTORY
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS1267 accept AS1267
import:     from AS29208 accept as-dialtelecom
import:     from AS34309 accept AS-LINK11
import:     from AS33843 accept AS33843
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
import:     from AS8468 accept AS-ENTANET
import:     from AS20773 accept AS20773
import:     from AS36622 accept AS36622
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS9145 accept AS-EWETEL
import:     from AS8804 accept AS8804
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8972 accept AS-PLUSSERVER
import:     from AS20640 accept AS20640
import:     from AS15598 accept AS-IPX
import:     from AS8763 accept AS-DENIC
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS12337 accept AS12337
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
import:     from AS8319 accept AS8319
import:     from AS25560 accept AS-RHTEC
import:     from AS8469 accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS6724 accept AS-STRATORZ
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS28753 accept AS-NETDIRECT
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS21011 accept AS21011:AS-EXT
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS20773 accept AS20773
import:     from AS8391 accept AS8391
import:     from AS44066 accept AS-FIRSTCOLO
import:     from AS12348 accept AS-ODNDE
import:     from AS13249 accept AS-ITS
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB-GLOBAL
import:     from AS44042 accept AS-ROOT
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
import:     from AS15366 accept AS15366
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS23342 accept AS-UNITEDLAYER
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS14361 accept AS-HOPONE
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS36624 accept AS36624
import:     from AS46489 accept AS46489
import:     from AS9924 accept AS-TFN-TRANSIT1
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS22212 accept AS-INTERNAP
import:     from AS17451 accept AS17451
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS12989 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS8121 accept AS-LAYER42
import:     from AS4648 accept AS-NETGATE
import:     from AS6079 accept AS-RCN
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS4826 accept AS-VOCUS
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS8075 accept as-microsoft
import:     from AS15290 accept AS-ALLSTREAM
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
import:     from AS8121 accept AS-LAYER42
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS15290 accept AS-ALLSTREAM
import:     from AS8121 accept AS-LAYER42
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS8075 accept as-microsoft
import:     from AS6327 accept AS6327
import:     from AS11666 accept AS-NEXICOM
import:     from AS6079 accept AS-RCN
import:     from AS16559 accept AS16559
import:     from AS4355 accept AS-EARTHLINK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS1784 accept AS1784
import:     from AS14891 accept AS14891
import:     from AS33739 accept AS33739
import:     from AS7385 accept AS-INTEGRA
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS8001 accept AS-NETACCESS
import:     from AS46786 accept AS-IPTRANSIT
import:     from AS14361 accept AS-HOPONE
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS19080 accept AS-WBS
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS22212 accept AS-INTERNAP
import:     from AS13445 accept AS13445
import:     from AS36248 accept AS36248
import:     from AS27524 accept AS-XEEX
import:     from AS7795 accept AS-NTELOS
import:     from AS16810 accept AS-Cavalier
import:     from AS14340 accept AS14340
import:     from AS40009 accept AS-BITGRAVITY
import:     from AS12989 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS36351 accept RS-SOFTLAYER
import:     from AS21844 accept AS-THEPLANET
import:     from AS65517 accept AS65517
import:     from AS27315 accept AS65517
import:     from AS5580 accept AS-ATRATO
import:     from AS34695 accept AS34695
import:     from AS39637 accept AS39637
import:     from AS6619 accept AS6619
import:     from AS9624 accept AS9624
import:     from AS8069 accept AS8069
import:     from AS17451 accept AS17451
import:     from AS24203 accept AS24203
import:     from AS25074 accept AS25074
import:     from AS23393 accept AS23393
import:     from AS4635 accept AS4635
import:     from AS24167 accept AS-ASGC
import:     from AS17451 accept AS17451
import:     from AS17660 accept AS-DRUKNET
import:     from AS8069 accept AS8069
import:     from AS7598 accept AS7598
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS23709 accept AS23709
import:     from AS39637 accept AS39637
import:     from AS42 accept AS42
import:     from AS3856 accept AS3856
import:     from AS9264 accept AS9264
import:     from AS6619 accept AS6619
import:     from AS7610 accept AS7610
import:     from AS1836 accept AS1836
import:     from AS32787 accept AS32787
import:     from AS23930 accept AS23930
import:     from AS32787 accept AS32787
import:     from AS9505 accept AS9505
import:     from AS9924 accept AS9924
import:     from AS4739 accept AS4739
import:     from AS23930 accept AS23930
import:     from AS38670 accept AS38670
import:     from AS4739 accept AS4739
import:     from AS18391 accept AS18391
import:     from AS4473 accept AS4473
import:     from AS9443 accept AS9443
import:     from AS38158 accept AS38158
import:     from AS17547 accept AS17547
import:     from AS7595 accept AS7595
import:     from AS4844 accept AS4844
import:     from AS18106 accept AS18106
import:     from AS4761 accept AS4761
import:     from AS13335 accept AS13335
remarks:
remarks:    =============================
remarks:    Communities Supported
remarks:    =============================
remarks:    8781:80 Set Local Prefereance to 80
remarks:    8781:200 Set Local Prefereance to 200
remarks:    8781:300 Set Local Prefereance to 300
remarks:    8781:18781 Prepend AS8781 Once
remarks:    8781:28781 Prepend AS8781 Twice
remarks:    8781:38781 Prepend AS8781 Thrice
remarks:    8781:666 Black Hole filtering
remarks:    8781:911 Black Hole Filtering
remarks:
admin-c:    FB1931-RIPE
tech-c:     MS18113-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     QTEL-NOC
created:    2002-07-07T18:53:36Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QT1-RIPE
org-name:    Ooredoo Q.S.C.
country:    QA
org-type:    LIR
address:    P.O Box 217
        OOREDOO HQ2-Old airport road- 7th FLoor, Block C
address:    217
address:    Doha
address:    QATAR
phone:     +974 440 0806
fax-no:     +974 432 0176
admin-c:    KAM30-RIPE
admin-c:    FB1931-RIPE
mnt-ref:    QTEL-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QTEL-NOC
abuse-c:    OQAA1-RIPE
created:    2004-04-17T11:49:38Z
last-modified: 2023-10-31T12:12:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Faisal Babu
address:    Ooredoo
address:    HQ-2, P.O Box 217 - Doha-Qatar
address:    Senior Manager -Packet Transport
remarks:    Admin Contact
phone:     +974 4440-084
nic-hdl:    FB1931-RIPE
mnt-by:     QTEL-NOC
created:    2004-01-26T11:48:14Z
last-modified: 2014-01-27T09:41:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Sameer
address:    Qatar Telecom, Q.S.C
address:    Musherib Street,
address:    P.O. Box 217 Doha, State of Qatar.
phone:     +974 4400840
phone:     +974 4400598
fax-no:     +974 432-0176
remarks:    Tech Contact
nic-hdl:    MS18113-RIPE
mnt-by:     QTEL-NOC
created:    2009-01-14T10:15:30Z
last-modified: 2009-01-14T10:15:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]