| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOCOM-KM AS8779

as-block:    AS8771 - AS8795
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8779
as-name:    INFOCOM-KM
descr:     Khmelnitsky, Ukraine
remarks:    ------ IPv4 Peering ------
import:     from AS3326 action pref=100; accept ANY # JSC "Datagroup"
import:     from AS3326 action pref=150; accept AS-UAIX # JSC "Datagroup"
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY # Hurricane Electric
import:     from AS28681 action pref=200; accept AS-KMIX # Khmelnitskiy internet Exange
import:     from AS28773 action pref=100; accept AS-MASTER # LLC "GTU"
import:     from AS29663 action pref=100; accept AS29663 # Secondary.net.ua
import:     from AS31210 action pref=150; accept AS-DTEL-IX # Digital Telecom IX LLC
import:     from AS50952 action pref=150; accept AS-DATAIX-UA # DATA-IX
import:     from AS56423 action pref=100; accept AS56423 # PE Lisovskiy Dmitro Sergiyovich
export:     to AS3326 announce AS-IC
export:     to AS6939 announce AS-IC
export:     to AS28681 announce ANY
export:     to AS28773 announce ANY
export:     to AS29663 announce ANY
export:     to AS31210 announce AS-IC
export:     to AS50952 announce AS-IC
export:     to AS56423 announce ANY
remarks:    ------ IPv6 Peering ------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3326 accept ANY # JSC "Datagroup"
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3326 announce AS-IC-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY # Hurricane Electric
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-IC-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28681 accept AS-KMIX # Khmelnitskiy internet Exange
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28681 announce AS-IC-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28773 accept ANY # LLC "GTU"
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28773 announce AS-IC-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29663 accept AS29663 # Secondary.net.ua
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29663 announce AS-IC-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6 # Digital Telecom IX LLC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-IC-v6
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    BGP communities support for AS8779 customers:
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:
remarks:    1. Community advertised to customers:
remarks:    8779:100 KM-IX
remarks:    8779:200 UA-IX
remarks:    8779:300 Datagroup
remarks:    8779:500 Downstreams
remarks:    8779:600 DTEL-IX
remarks:    8779:800 DATA-IX
remarks:    8779:900 GTU
remarks:
remarks:    2. Communities accepted from customers:
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    Community Action
remarks:    --------- ------
remarks:    8779:102x to Datagroup (AS21219)
remarks:    8779:103x to GTU (AS28773)
remarks:
remarks:
remarks:    8779:200x to UA-IX (AS15645)
remarks:    8779:201x to KM-IX (AS28681)
remarks:    8779:202x to DTEL-IX (AS31210)
remarks:    8779:204x to DATA-IX (AS50952)
remarks:
remarks:    Where x is number of prepends (x=1,2,4,6) or do NOT advertise (x=0)
remarks:
remarks:    8779:65500 Don't advertise to any peer
remarks:    8779:65505 Announce to customers but not to upstream
remarks:    8779:666 Blackhole community
remarks:
remarks:    Points of contact for :
remarks:    SPAM/Network security issues: abuse@ic.km.ua
remarks:    routing and peering issues: hostmaster@ic.km.ua
remarks:    general information: office@ic.km.ua
remarks:
org:      ORG-KL33-RIPE
admin-c:    VOVK-RIPE
tech-c:     VOVK-RIPE
remarks:
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IC-MNT
created:    2002-07-03T07:30:26Z
last-modified: 2022-04-18T09:03:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL33-RIPE
org-name:    KhmelnitskInfocom LTD
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Heroiv Maidanu str. 40
address:    29000
address:    Khmelnytskyi
address:    UKRAINE
phone:     +380382765513
fax-no:     +380382765501
admin-c:    old-ripe
admin-c:    vovk-ripe
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IC-MNT
mnt-by:     IC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    ic-ripe
created:    2007-06-04T10:11:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyacheslav V. Vovk
address:    KhmelnitskInfocom LLC
address:    40, Heroiv Maidanu str.
address:    29000, Khmelnitskiy
address:    Ukraine
phone:     +380-382-765886
fax-no:     +380-382-765501
nic-hdl:    VOVK-RIPE
mnt-by:     IC-MNT
created:    2003-04-01T07:34:51Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]