| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ICMM-UB-RAS AS8775

as-block:    AS8771 - AS8795
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8775
as-name:    ICMM-UB-RAS
org:      ORG-IUR1-RIPE
import:     from AS5563 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5563 announce AS-EMNET
import:     from AS6699 action pref=90; accept ANY
export:     to AS6699 announce AS-EMNET
import:     from AS41034 action pref=90; accept ANY
export:     to AS41034 announce AS-EMNET
import:     from AS31656 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31656 announce AS8775
import:     from AS6874 action pref=100; accept AS6874
export:     to AS6874 announce AS-EMNET
import:     from AS8684 action pref=130; accept AS8684
export:     to AS8684 announce AS-EMNET
admin-c:    ICMM-ORG
tech-c:     ICMM-ORG
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8775-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-06-09T10:35:20Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IL85-RIPE

organisation:  ORG-IUR1-RIPE
org-name:    Institute of continuous media mechanics of the Ural branch of the Russian Academy of Science
descr:     Institute of continuous media mechanics
descr:     of the Ural branch of the Russian Academy of Science
org-type:    OTHER
address:    1, Ak. Korolova str., Perm
address:    Russian Federation, 614013
phone:     +7 (342) 237-84-61
fax-no:     +7 (342) 237-84-87
admin-c:    ICMM-ORG
tech-c:     ICMM-ORG
abuse-c:    AC29520-RIPE
mnt-ref:    AS8775-MNT
mnt-by:     AS8775-MNT
created:    2013-04-22T07:38:37Z
last-modified: 2021-02-06T12:21:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ICMM UrB RAS
address:    Institute of Continuous Media Mechanics
address:    of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
address:    1, Ak. Korolyova street, Perm, Russian Federation
phone:     +7 342 2378376
phone:     +7 342 2378395
admin-c:    GFM1-RIPE
tech-c:     AGM2-RIPE
tech-c:     SL13950-RIPE
abuse-mailbox: abuse@icmm.ru
nic-hdl:    ICMM-ORG
mnt-by:     AS8775-MNT
created:    2021-02-06T12:01:15Z
last-modified: 2021-02-06T12:01:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]