| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITTOTAL AS8769

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8769
as-name:    ITTOTAL
org:      ORG-ISA140-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-ITTOTAL
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ITTOTAL
admin-c:    IN1668-RIPE
tech-c:     IN1668-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITTOTAL-MNT
created:    2015-10-12T11:40:46Z
last-modified: 2022-11-15T16:00:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISA140-RIPE
org-name:    IT-Total Sweden AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Gustav III:s Boulevard 50A
address:    169 74
address:    Solna
address:    SWEDEN
phone:     +46 84449960
admin-c:    IN1668-RIPE
tech-c:     IN1668-RIPE
abuse-c:    IN1668-RIPE
mnt-ref:    ITTOTAL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITTOTAL-MNT
created:    2022-08-31T09:03:24Z
last-modified: 2022-11-15T15:57:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT-Total NOC
address:    IT-Total Sweden AB
address:    Gustav III:s Boulevard 50A
address:    169 74 Solna
address:    Sweden
phone:     +46 8 444 99 60
nic-hdl:    IN1668-RIPE
abuse-mailbox: abuse@it-total.se
mnt-by:     ITTOTAL-MNT
created:    2018-10-19T11:25:10Z
last-modified: 2022-11-15T15:50:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]