| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IWAY AS8758

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8758
as-name:    IWAY
org:      ORG-DNSA1-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * T R A N S I T *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS3356 213.242.67.85 at 213.242.67.86 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3356 213.242.67.85 at 213.242.67.86 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-IWAYCH
import:     from AS6830 62.179.116.81 at 62.179.116.82 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS6830 62.179.116.81 at 62.179.116.82 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-IWAYCH
import:     from AS174 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15576 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS15576 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15576 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15576 announce AS-IWAYCH
import:     from AS8220 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8220 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-IWAYCH
import:     from AS8220 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8220 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-IWAYCH
import:     from AS1299 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS1299 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-IWAYCH
import:     from AS3303 action pref=1000; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS333 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 action pref=1000; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 announce AS-IWAYCH
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * C U S T O M E R S *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS196621 action pref=200; accept AS-FREESTONE
export:     to AS196621 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196621 action pref=200; accept AS-FREESTONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196621 announce ANY
import:     from AS20612 action pref=100; accept AS20612
export:     to AS20612 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20612 action pref=100; accept AS20612
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20612 announce ANY
import:     from AS44160 action pref=100; accept AS44160:AS-CUSTOMERS
export:     to AS44160 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44160 action pref=100; accept AS44160:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44160 announce ANY
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * S W I S S I X *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS12347 action pref=200; accept AS-VIRTUALTEC
export:     to AS12347 announce AS-IWAYCH
import:     from AS12350 action pref=200; accept AS-VTX
export:     to AS12350 announce AS-IWAYCH
import:     from AS12399 action pref=200; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-IWAYCH
import:     from AS12620 action pref=200; accept AS-TICINOCOM
export:     to AS12620 announce AS-IWAYCH
import:     from AS12786 action pref=200; accept AS-HATTRICK
export:     to AS12786 announce AS-IWAYCH
import:     from AS13250 action pref=200; accept AS-BACKBONE
export:     to AS13250 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15469 action pref=200; accept AS-WARINET
export:     to AS15469 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15479 action pref=200; accept AS15479
export:     to AS15479 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15517 action pref=200; accept AS-NETSTREAM-CH
export:     to AS15517 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15576 action pref=200; accept AS-NTS
export:     to AS15576 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15598 action pref=200; accept AS-IPX
export:     to AS15598 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15600 action pref=200; accept AS-FINECOM
export:     to AS15600 announce AS-IWAYCH
import:     from AS15623 action pref=200; accept AS-CYBERLINK
export:     to AS15623 announce AS-IWAYCH
import:     from AS16111 action pref=200; accept AS-OCAG
export:     to AS16111 announce AS-IWAYCH
import:     from AS16215 action pref=200; accept AS-GENOTEC
export:     to AS16215 announce AS-IWAYCH
import:     from AS16221 action pref=200; accept AS-PIPELINE
export:     to AS16221 announce AS-IWAYCH
import:     from AS16242 action pref=200; accept AS-MHS
export:     to AS16242 announce AS-IWAYCH
import:     from AS1836 action pref=200; accept AS-GREEN
export:     to AS1836 announce AS-IWAYCH
import:     from AS20634 action pref=200; accept AS-LIECOMTEL AS-TELECOM
export:     to AS20634 announce AS-IWAYCH
import:     from AS20893 action pref=200; accept AS20893
export:     to AS20893 announce AS-IWAYCH
import:     from AS20932 action pref=200; accept AS-IP-MAN
export:     to AS20932 announce AS-IWAYCH
import:     from AS20940 action pref=200; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-IWAYCH
import:     from AS21069 action pref=200; accept AS-META
export:     to AS21069 announce AS-IWAYCH
import:     from AS21232 action pref=200; accept AS-GGAMAUR
export:     to AS21232 announce AS-IWAYCH
import:     from AS21385 action pref=200; accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-IWAYCH
import:     from AS24889 action pref=200; accept AS-MONZOON
export:     to AS24889 announce AS-IWAYCH
import:     from AS24951 action pref=200; accept AS-EVERYWARE
export:     to AS24951 announce AS-IWAYCH
import:     from AS25563 action pref=200; accept AS-WEBLAND
export:     to AS25563 announce AS-IWAYCH
import:     from AS28717 action pref=200; accept AS-ZENSYSTEMS
export:     to AS28717 announce AS-IWAYCH
import:     from AS28859 action pref=200; accept AS-ZUGERNET
export:     to AS28859 announce AS-IWAYCH
import:     from AS29097 action pref=200; accept AS-HOSTPOINT
export:     to AS29097 announce AS-IWAYCH
import:     from AS29655 action pref=200; accept AS-TRENKA
export:     to AS29655 announce AS-IWAYCH
import:     from AS29691 action pref=200; accept AS-NINE
export:     to AS29691 announce AS-IWAYCH
import:     from AS31424 action pref=200; accept AS-NEXELLENT AS-NEXELLENT-CUST
export:     to AS31424 announce AS-IWAYCH
import:     from AS31662 action pref=200; accept AS-KNSURSELVA
export:     to AS31662 announce AS-IWAYCH
import:     from AS31736 action pref=200; accept AS-SENSELAN
export:     to AS31736 announce AS-IWAYCH
import:     from AS33845 action pref=200; accept AS-SWISSGOV
export:     to AS33845 announce AS-IWAYCH
import:     from AS33958 action pref=200; accept AS-GSCF
export:     to AS33958 announce AS-IWAYCH
import:     from AS33965 action pref=200; accept AS-LITECOM
export:     to AS33965 announce AS-IWAYCH
import:     from AS34182 action pref=200; accept AS-FUTURELAB
export:     to AS34182 announce AS-IWAYCH
import:     from AS34288 action pref=200; accept AS34288:AS-IX:AS-SWISSIX
export:     to AS34288 announce AS-IWAYCH
import:     from AS34554 action pref=200; accept AS-ANTANET
export:     to AS34554 announce AS-IWAYCH
import:     from AS34578 action pref=200; accept AS-BEDAG
export:     to AS34578 announce AS-IWAYCH
import:     from AS34960 action pref=200; accept AS-CH-NETCETERA
export:     to AS34960 announce AS-IWAYCH
import:     from AS35206 action pref=200; accept AS-NOVATREND
export:     to AS35206 announce AS-IWAYCH
import:     from AS3856 action pref=200; accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-IWAYCH
import:     from AS39912 action pref=200; accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-IWAYCH
import:     from AS41692 action pref=200; accept AS-OPENCARRIER AS-OPENCARRIER6
export:     to AS41692 announce AS-IWAYCH
import:     from AS41913 action pref=200; accept AS-COMPUTERLINE
export:     to AS41913 announce AS-IWAYCH
import:     from AS42 action pref=200; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-IWAYCH
import:     from AS42476 action pref=200; accept AS-SWISSIX-RS
export:     to AS42476 announce AS-IWAYCH
import:     from AS42784 action pref=200; accept AS-NEOLUTION
export:     to AS42784 announce AS-IWAYCH
import:     from AS44919 action pref=200; accept AS-ATRILA
export:     to AS44919 announce AS-IWAYCH
import:     from AS45037 action pref=200; accept AS-Hispaweb
export:     to AS45037 announce AS-IWAYCH
import:     from AS4589 action pref=200; accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 announce AS-IWAYCH
import:     from AS48039 action pref=200; accept AS48039
export:     to AS48039 announce AS-IWAYCH
import:     from AS48885 action pref=200; accept AS-NEOCARRIER
export:     to AS48885 announce AS-IWAYCH
import:     from AS49983 action pref=200; accept AS-MIRONET
export:     to AS49983 announce AS-IWAYCH
import:     from AS559 action pref=200; accept AS-SWITCH
export:     to AS559 announce AS-IWAYCH
import:     from AS6772 action pref=200; accept AS-IMPNET
export:     to AS6772 announce AS-IWAYCH
import:     from AS6775 action pref=200; accept AS-GLOBALNETWORKS
export:     to AS6775 announce AS-IWAYCH
import:     from AS6776 action pref=200; accept AS-THENET
export:     to AS6776 announce AS-IWAYCH
import:     from AS6939 action pref=200; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-IWAYCH
import:     from AS8075 action pref=200; accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-IWAYCH
import:     from AS8237 action pref=200; accept AS-DATAWAY
export:     to AS8237 announce AS-IWAYCH
import:     from AS8271 action pref=200; accept AS-CH
export:     to AS8271 announce AS-IWAYCH
import:     from AS8833 action pref=200; accept AS-GPS
export:     to AS8833 announce AS-IWAYCH
import:     from AS9002 action pref=200; accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-IWAYCH
import:     from AS9044 action pref=200; accept AS-SOLNET
export:     to AS9044 announce AS-IWAYCH
import:     from AS9153 action pref=200; accept AS-BURSTFIRE
export:     to AS9153 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12347 action pref=200; accept AS-VIRTUALTEC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12347 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12350 action pref=200; accept AS-VTX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12350 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15469 action pref=200; accept AS-WARINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15469 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 action pref=200; accept AS-IPX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15598 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15600 action pref=200; accept AS-FINECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15600 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15623 action pref=200; accept AS-CYBERLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15623 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16030 action pref=200; accept AS16030
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16030 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16215 action pref=200; accept AS-GENOTEC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16215 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 action pref=200; accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1836 action pref=200; accept AS-GREEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1836 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932 action pref=200; accept AS-IP-MAN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20932 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 action pref=200; accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24889 action pref=200; accept AS-MONZOON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24889 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28717 action pref=200; accept AS-ZENSYSTEMS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28717 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29655 action pref=200; accept AS-TRENKA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29655 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288 action pref=200; accept AS34288:AS-IX:AS-SWISSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34288 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=200; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 action pref=200; accept AS-I3B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 action pref=200; accept AS-OPENCARRIER AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=200; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42476 action pref=200; accept AS-SWISSIX-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42476 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44919 action pref=200; accept AS-ATRILA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44919 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48039 action pref=200; accept AS48039
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48039 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49983 action pref=200; accept AS-MIRONET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49983 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS559 action pref=200; accept AS-SWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS559 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6772 action pref=200; accept AS-IMPNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6772 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6775 action pref=200; accept AS-GLOBALNETWORKS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6775 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=200; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8237 action pref=200; accept AS-DATAWAY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8237 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=200; accept AS-RETN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 action pref=200; accept AS-SOLNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS-IWAYCH
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * AMS-IX *
remarks:    -------------------------------------------------
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-IWAYCH
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * DE-CIX *
remarks:    -------------------------------------------------
import-via:   AS6695 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6695 to AS-ANY announce AS-IWAYCH
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * Rheintal-IX *
remarks:    -------------------------------------------------
import-via:   AS58171 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS58171 to AS-ANY announce AS-IWAYCH
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * P R I V A T E P E E R I N G S *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS51395 action pref=200; accept AS-SOFTPLUS
export:     to AS51395 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51395 action pref=200; accept AS-SOFTPLUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51395 announce AS-IWAYCH
import:     from AS515169 action pref=200; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-IWAYCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=200; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-IWAYCH
remarks:    ------------------------------------------------
admin-c:    IWY-RIPE
tech-c:     IWY-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    For peering requests or questions please
remarks:    contact peering@as8758.net
remarks:    Prefered locations are:
remarks:    - SwissIX / Switzerland
remarks:    - AMS-IX / Amsterdam
remarks:    - DE-CIX / Frankfurt
remarks:    ------------------------------------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8758-MNT
created:    2002-09-20T09:20:54Z
last-modified: 2021-12-15T07:25:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DNSA1-RIPE
org-name:    Iway AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Badenerstrasse 569
address:    8048
address:    Zurich
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 43 500 1111
fax-no:     +41 44 271 3535
admin-c:    MC322-RIPE
admin-c:    CR3041-RIPE
admin-c:    MO1049-RIPE
tech-c:     IWY-RIPE
abuse-c:    IWY-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8758-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8758-MNT
created:    2004-04-17T11:02:15Z
last-modified: 2022-08-03T07:56:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Interway Communication NOC role account
address:    iway AG
address:    Badenerstrasse 569
address:    CH-8048 Zuerich
address:    Switzerland
phone:     +41 43 500 1111
fax-no:     +41 44 271 3535
admin-c:    MC322-RIPE
admin-c:    MO1049-RIPE
tech-c:     MC322-RIPE
tech-c:     CR3041-RIPE
nic-hdl:    IWY-RIPE
remarks:    *****************************************
remarks:    spam, abuse complains: abuse@as8758.net
remarks:    peering requests: peering@as8758.net
remarks:    all other network issues: noc@as8758.net
remarks:    *****************************************
abuse-mailbox: abuse@as8758.net
mnt-by:     AS8758-MNT
created:    2007-08-20T14:50:02Z
last-modified: 2012-09-06T15:20:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]