| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTA-AS AS8712

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8712
as-name:    INTA-AS
org:      ORG-KTI4-RIPE
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS8712
export:     to AS12389 announce AS8712
admin-c:    KTIN1-RIPE
tech-c:     KTIN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2012-03-29T13:29:29Z
last-modified: 2022-11-07T14:19:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-KTI4-RIPE
org-name:    Kirunets Tatyana Ivanovna
country:    RU
org-type:    OTHER
phone:     +79042021740
address:    14, Mira st., Inta,Komi Republic, Russia
admin-c:    KTIN1-RIPE
tech-c:     KTIN1-RIPE
abuse-c:    KTIN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2020-06-10T13:41:48Z
last-modified: 2022-12-09T11:34:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kirunets Tatyana Ivanovna NOC
address:    14, Mira st., Inta,Komi Republic, Russia
admin-c:    KT3644-RIPE
tech-c:     PS23592-RIPE
nic-hdl:    KTIN1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@inta.tv
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2020-06-10T13:41:47Z
last-modified: 2020-06-10T13:41:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]