| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVANTEL-BARNAUL-AS AS8711

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8711
as-name:    AVANTEL-BARNAUL-AS
descr:     BARNAUL, Russia
org:      ORG-CJcA1-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-AVANTEL-BARNAUL
import:     from AS25549 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25549 announce AS-AVANTEL-BARNAUL
import:     from AS43314 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43314 announce AS-AVANTEL-BARNAUL
import:     from AS41794 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41794 announce AS-AVANTEL-BARNAUL
import:     from AS9049 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9049 announce AS-AVANTEL-BARNAUL
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS206572 accept AS206572
export:     to AS206572 announce ANY
admin-c:    AVN65-RIPE
tech-c:     SVS138-RIPE
tech-c:     SVS138-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAGTEL-MNT
created:    2002-01-16T14:28:35Z
last-modified: 2022-05-25T09:11:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJcA1-RIPE
org-name:    JSC Avantel
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Skladochnaya str., 1, 15
address:    127018
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73833630909
fax-no:     +73833630939
admin-c:    SVS138-RIPE
admin-c:    LAB27-RIPE
abuse-c:    AR16568-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AVANTEL-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AVANTEL-MNT
created:    2008-04-24T12:04:02Z
last-modified: 2022-03-21T06:04:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NOC of AVANTEL
address:    JSC Avantel
address:    Russia, 630132, Novosibirsk
address:    Narymskaya str. 27
phone:     +7 383 363 0909
fax-no:     +7 383 363 0939
nic-hdl:    AVN65-RIPE
mnt-by:     AVANTEL-MNT
created:    2007-12-05T14:31:44Z
last-modified: 2017-10-30T21:57:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladislav Shashkov
address:    Russia, 630132, Novosibirsk
address:    Narymskaya str. 27
mnt-by:     SVS138-MNT
phone:     +7 383 363 0909
nic-hdl:    SVS138-RIPE
created:    2010-02-08T04:20:48Z
last-modified: 2010-02-08T04:31:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]