| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS8698

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8698
as-name:    UNSPECIFIED
org:      ORG-NBS10-RIPE
import:     from AS2856        action pref=100;        accept ANY
import:     from AS5378        action pref=100;        accept ANY
import:     from AS13114        action pref=500;        accept ANY
export:     to AS2856        announce AS8698 AS13114
export:     to AS5378        announce AS8698 AS13114
export:     to AS13114        announce AS8698
admin-c:    CDB462-RIPE
tech-c:     IW1311-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NBS-NSS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-01-17T13:05:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NBS10-RIPE
org-name:    NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Pipers Way
address:    SWINDON
address:    SN38 1NW
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    CDB462-RIPE
phone:     +4401793 513513
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NBS-NSS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NBS-NSS-MNT
created:    2013-12-16T11:25:29Z
last-modified: 2021-01-01T15:52:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AC31340-RIPE

person:     Chris Brown
address:    Nationwide Building Society, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
phone:     +44 1793 656363
nic-hdl:    CDB462-RIPE
mnt-by:     NBS-NSS-MNT
created:    2018-01-09T09:26:41Z
last-modified: 2018-01-09T09:26:41Z
source:     RIPE

person:     Ian Williams
address:    Nationwide Building Society, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
phone:     +44 1793 656363
nic-hdl:    IW1311-RIPE
mnt-by:     NBS-NSS-MNT
created:    2018-01-09T09:37:35Z
last-modified: 2018-01-09T09:37:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]