| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INVITEL AS8696

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8696
as-name:    INVITEL
descr:     Hungary
import:     from AS702   action pref=100; accept ANY
export:     to  AS702   announce AS-VTH
import:     from AS1299  action pref=100; accept ANY
export:     to  AS1299  announce AS-VTH AS5561
import:     from AS3291  action pref=100; accept ANY
export:     to  AS3291  announce AS-VTH
import:     from AS8447  action pref=100; accept ANY
export:     to  AS8447  announce AS-VTH
import:     from AS8928  action pref=100; accept ANY
export:     to  AS8928  announce AS-VTH
import:     from AS15982  action pref=100; accept ANY
export:     to  AS15982  announce AS-VTH
import:     from AS-VTH  action pref=100; accept PeerAS
export:     to  AS-VTH  announce ANY
org:      ORG-DC2-RIPE
admin-c:    VINC1-RIPE
tech-c:     VINO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS12301-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-06-26T16:09:50Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DC2-RIPE
org-name:    Invitech ICT Services Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Krisztina krt. 39
address:    1013
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +3618883888
fax-no:     +3618883899
admin-c:    GOME2-RIPE
admin-c:    JS6489-RIPE
admin-c:    AO2333-RIPE
abuse-c:    vinc1-ripe
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS12301-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2004-04-17T11:25:53Z
last-modified: 2023-04-12T08:23:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITECH IP NETWORK COORDINATION CENTER
address:    Invitech ICT Services Kft.
address:    H-2040 Budaors
address:    Edison utca 4.
tech-c:     VINO2-RIPE
nic-hdl:    VINC1-RIPE
abuse-mailbox: invitechabuse@invitech.hu
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2002-05-22T10:19:38Z
last-modified: 2020-12-22T09:40:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITECH IP NETWORK OPERATION
address:    Invitech ICT Services Kft.
address:    H-2040 Budaors
address:    Edison utca 4.
admin-c:    VINC1-RIPE
tech-c:     JS6489-RIPE
tech-c:     GOME2-RIPE
tech-c:     AO2333-RIPE
nic-hdl:    VINO2-RIPE
abuse-mailbox: invitechabuse@invitech.hu
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2001-12-12T11:17:58Z
last-modified: 2022-05-06T09:09:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]