| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETNOD-IX AS8674

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8674
as-name:    NETNOD-IX
descr:     Netnod Internet Exchange Sverige AB
descr:     (former D-GIX)
descr:     $Id: aut-num_AS8674,v 1.12 2018/05/21 16:21:51 mem Exp $
import:     from AS112 action pref=100; accept AS112
import:     from AS224 action pref=100; accept ANY
import:     from AS513 action pref=100; accept ANY
import:     from AS553 action pref=100; accept ANY
import:     from AS559 action pref=100; accept ANY
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
import:     from AS719 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1653 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1759 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1880 action pref=100; accept AS1880 AS1882
import:     from AS1883 action pref=100; accept AS1880 AS1882 AS1883
import:     from AS2603 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2611 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2857 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3220 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3246 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3291 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3301 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4589 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4635 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5392 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5430 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5459 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5511 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5539 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5556 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5605 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6666 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6667 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6728 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6734 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6774 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8198 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8224 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8308 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8319 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8365 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8404 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8422 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8434 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8586 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8642 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8674 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8763 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8816 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8859 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8984 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9026 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9044 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9063 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9132 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9145 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9189 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9931 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12333 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12350 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12381 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12399 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12480 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12611 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12779 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12897 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13101 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13184 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13189 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15589 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15600 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15645 action pref=90; accept AS-UAIX
import:     from AS15743 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15837 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15933 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16004 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16023 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16086 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16097 action pref=100; accept ANY
import:     from AS18366 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20542 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20676 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20757 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20847 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20932 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20940 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20943 action pref=100; accept AS20943
import:     from AS21385 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21473 action pref=100; accept ANY
import:     from AS22335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24915 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25192 action pref=100; accept AS25192
import:     from AS25394 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25478 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25560 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28753 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29154 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29216 action pref=100; accept AS29216
import:     from AS29222 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29422 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29686 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35052 action pref=100; accept AS35052
import:     from AS36625 action pref=100; accept AS36625
import:     from AS43690 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49488 action pref=100; accept AS49488
import:     from AS56908 action pref=100; accept AS56908
import:     from AS57021 action pref=100; accept AS57021
import:     from AS59758 action pref=100; accept AS59758
import:     from AS64449 action pref=100; accept AS64449
import:     from AS8995 action pref=100; accept AS-JOGBACK
export:     to AS112 announce ANY
export:     to AS224 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS513 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS553 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS559 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS702 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS719 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS1257 announce AS-NETNOD
export:     to AS1267 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS1653 announce AS-NETNOD
export:     to AS1741 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS1759 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS1880 announce AS-NETNOD
export:     to AS1883 announce AS-NETNOD
export:     to AS2603 announce AS-NETNOD
export:     to AS2611 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS2857 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS3220 announce AS-NETNOD
export:     to AS3246 announce AS-NETNOD
export:     to AS3257 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS3291 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS3301 announce AS-NETNOD
export:     to AS3302 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS3303 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS4589 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS4635 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS5392 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS5430 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS5459 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS5511 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS5539 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS5556 announce AS-NETNOD
export:     to AS5605 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS6666 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS6667 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS6695 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS6728 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS6734 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS6774 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8198 announce AS-NETNOD
export:     to AS8224 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8308 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8319 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8365 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8404 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8422 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8434 announce AS-NETNOD
export:     to AS8586 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8642 announce AS-NETNOD
export:     to AS8674 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8708 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8763 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8816 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8859 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8984 announce AS-NETNOD
export:     to AS9026 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9044 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9063 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9119 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9132 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9145 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9189 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS9931 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12333 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12350 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12381 announce AS-NETNOD AS20943
export:     to AS12399 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12480 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12611 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12779 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS12897 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS13030 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS13101 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS13184 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS13189 announce AS-NETNOD
export:     to AS15589 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS15600 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS15645 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS15743 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS15837 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS15933 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS16004 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS16023 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS16086 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS16097 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS18366 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS20542 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS20676 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS20757 announce AS-NETNOD
export:     to AS20847 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS20932 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS20940 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS20943 announce AS-NETNOD
export:     to AS21385 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS21473 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS22335 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS24915 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS25192 announce ANY
export:     to AS25394 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS25478 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS25560 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS28753 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS29154 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS29216 announce ANY
export:     to AS29222 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS29422 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS29686 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS35052 announce ANY
export:     to AS36625 announce ANY
export:     to AS43690 announce AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS49488 announce ANY
export:     to AS56908 announce ANY
export:     to AS57021 announce ANY
export:     to AS59758 announce ANY
export:     to AS64449 announce ANY
export:     to AS8995 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-NETNOD-ANYCAST
admin-c:    NAC16-RIPE
tech-c:     NTC6-RIPE
org:      ORG-NIE1-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    We provide infrastructure services at the
remarks:    exchange points in Stockholm, Gothenburg, Malmoe,
remarks:    and Sundsvall; all in SWEDEN.
remarks:    Contact peering@netnod.se for peering issues. We peer
remarks:    with anyone who is willing to give us transit.
remarks:    Abuse complaints: abuse@netnod.se
remarks:    INOC-DBA telephone available.
remarks:    -----------------------------------------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETNOD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-04-15T11:38:21Z
last-modified: 2021-03-15T09:29:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NIE1-RIPE
org-name:    NETNOD Internet Exchange i Sverige AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 30194
address:    SE-104 25
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 562 860 00
fax-no:     +46 8 442 09 67
admin-c:    AHOY
admin-c:    LL10-RIPE
abuse-c:    NTC6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETNOD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETNOD-MNT
created:    2004-04-17T12:04:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:51:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netnod Administrative Contact
address:    Netnod Internet Exchange PO BOX 30194 SE-104 25 Stockholm Sweden
phone:     +46856286000
fax-no:     +4684420967
admin-c:    AHOY
admin-c:    LL10-RIPE
tech-c:     LL10-RIPE
tech-c:     AHOY
nic-hdl:    NAC16-RIPE
remarks:    $Id: role_NAC16-RIPE,v 1.4 2014/02/24 07:46:06 nico Exp $
abuse-mailbox: abuse@netnod.se
mnt-by:     NETNOD-MNT
created:    2006-05-02T08:18:47Z
last-modified: 2016-05-11T07:40:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netnod Technical Contact
address:    Netnod Internet Exchange PO BOX 30194 SE-104 25 Stockholm Sweden
phone:     +46856286000
fax-no:     +4684420967
admin-c:    AHOY
admin-c:    LL10-RIPE
tech-c:     LL10-RIPE
tech-c:     AHOY
nic-hdl:    NTC6-RIPE
remarks:    $Id: role_NTC6-RIPE,v 1.4 2014/02/24 07:46:06 nico Exp $
abuse-mailbox: abuse@netnod.se
mnt-by:     NETNOD-MNT
created:    2006-05-02T08:07:20Z
last-modified: 2016-05-11T07:38:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]