| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CRIMEAINFOCOM-AS AS8654

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8654
as-name:    CRIMEAINFOCOM-AS
org:      ORG-CINF1-RIPE
admin-c:    OB2372-RIPE
tech-c:     RB12760-RIPE
import:     from AS6789 accept AS-CRELCOM
export:     to AS6789 announce AS-CRIMEAINFOCOM
import:     from AS43222 accept AS-CRIMEA-IX
import:     from AS197171 accept AS197171
export:     to AS43222 announce AS-CRIMEAINFOCOM
export:     to AS197171 announce ANY
export:     to AS196705 announce AS-CRIMEAINFOCOM
import:     from AS196705 accept AS-ARDINVEST
import:     from AS201776 accept ANY
export:     to AS201776 announce AS-CRIMEAINFOCOM
export:     to AS28761 announce AS-CRIMEAINFOCOM
import:     from AS28761 accept ANY
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CRIMEAINFOCOM-MNT
created:    2004-07-21T13:29:13Z
last-modified: 2018-09-04T10:03:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CJ2-RIPE

organisation:  ORG-CINF1-RIPE
org-name:    Crimeainfocom Ltd
org-type:    OTHER
address:    19 Turgeneva str.
address:    Krasnodar, RU
address:    350004
address:    RUSSIAN FEDERATION
geoloc:     45.039839 38.955148
abuse-c:    AR20626-RIPE
admin-c:    OB2372-RIPE
mnt-by:     CRIMEAINFOCOM-MNT
mnt-ref:    CRIMEAINFOCOM-MNT
created:    2004-07-01T14:17:43Z
last-modified: 2021-05-12T10:05:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg Budnikov
address:    19 Turgeneva str.
address:    Krasnodar, RU
address:    350004
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79788383788
nic-hdl:    OB2372-RIPE
mnt-by:     CRIMEAINFOCOM-MNT
created:    2012-02-09T11:53:32Z
last-modified: 2021-05-12T10:10:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandr Tymchenko
address:    19 Turgeneva str.
address:    Krasnodar, RU
address:    350004
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79788383773
nic-hdl:    RB12760-RIPE
mnt-by:     CRIMEAINFOCOM-MNT
created:    2012-02-09T11:52:55Z
last-modified: 2021-05-12T10:16:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]