| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATAS-AS AS8652

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8652
as-name:    DATAS-AS
org:      ORG-DA201-RIPE
import:     from AS58299 accept any
import:     from AS1299 accept any
import:     From AS48971 accept ANY
export:     to AS58299 announce AS8652
export:     to AS1299 announce AS8652
export:     To AS48971 announce AS8652
admin-c:    DN3468-RIPE
tech-c:     DN3468-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     A2-MNT
mnt-by:     OPENFACTORY-NOC
created:    2010-05-12T10:13:21Z
last-modified: 2023-05-15T11:04:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-AGB11-RIPE

organisation:  ORG-DA201-RIPE
org-name:    DATAS AG
country:    CH
org-type:    OTHER
address:    Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Switzerland
abuse-c:    DN3468-RIPE
mnt-ref:    COGENT-HM-MNT
mnt-by:     OPENFACTORY-NOC
mnt-by:     A2-MNT
created:    2008-03-07T09:20:50Z
last-modified: 2023-05-15T11:04:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Datahoster NOC
address:    DATAS AG
address:    Sihleggstrasse, 23
address:    CH-8832 Wollerau
remarks:    ********************************
remarks:    Abuse and intrusion reports should
remarks:    be sent to: abuse@datahoster.net
remarks:    ********************************
phone:     +41912206420
abuse-mailbox: abuse@datahoster.net
org:      ORG-DA201-RIPE
nic-hdl:    DN3468-RIPE
mnt-by:     OPENFACTORY-NOC
created:    2016-01-12T13:49:45Z
last-modified: 2021-05-15T02:48:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]