| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LOL-AS AS8632

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8632
org:      ORG-LOS1-RIPE
as-name:    LOL-AS
descr:     lu
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    Peering
remarks:    --------------------------------------------------------------------
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS61955 announce AS-LOL
import:     from AS1200 accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-LOL
import:     from AS2484 accept AS-AFNIC
export:     to AS2484 announce AS-LOL
import:     from AS2486 accept AS-AFNIC
export:     to AS2486 announce AS-LOL
import:     from AS2602 accept AS-RESTENA
export:     to AS2602 announce AS-LOL
import:     from AS3347 accept AS3347
export:     to AS3347 announce AS-LOL
import:     from AS5583 accept AS-OBS-BENELUX
export:     to AS5583 announce AS-LOL
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 announce AS-LOL
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-LOL
import:     from AS8304 accept AS-ECRITEL
export:     to AS8304 announce AS-LOL
import:     from AS9008 accept AS-VO
export:     to AS9008 announce AS-LOL
import:     from AS12008 accept AS12008
export:     to AS12008 announce AS-LOL
import:     from AS12312 accept AS-ECOTEL
export:     to AS12312 announce AS-LOL
import:     from AS12431 accept AS12431
export:     to AS12431 announce AS-LOL
import:     from AS12617 accept AS-SOLIDO-LU
export:     to AS12617 announce AS-LOL
import:     from AS12684 accept AS-ASTRA-NET
export:     to AS12684 announce AS-LOL
import:     from AS13226 accept AS-CYBERNET
export:     to AS13226 announce AS-LOL
import:     from AS15965 accept AS-CEGECOM
export:     to AS15965 announce AS-LOL
import:     from AS16211 accept AS16211
export:     to AS16211 announce AS-LOL
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-LOL
import:     from AS20144 accept AS20144
export:     to AS20144 announce AS-LOL
import:     from AS20501 accept AS20501
export:     to AS20501 announce AS-LOL
import:     from AS24611 accept AS-DCLUX
export:     to AS24611 announce AS-LOL
import:     from AS26415 accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS-LOL
import:     from AS34655 accept AS-DOCLER
export:     to AS34655 announce AS-LOL
import:     from AS34683 accept AS-NETLUX
export:     to AS34683 announce AS-LOL
import:     from AS34769 accept AS34769
export:     to AS34769 announce AS-LOL
import:     from AS35655 accept AS-OXYD
export:     to AS35655 announce AS-LOL
import:     from AS39180 accept AS-LASOTEL
export:     to AS39180 announce AS-LOL
import:     from AS42456 accept AS-CHMURTZ-LCX
export:     to AS42456 announce AS-LOL
import:     from AS42652 accept AS-DELUNET
export:     to AS42652 announce AS-LOL
import:     from AS43531 accept AS-IXREACH
export:     to AS43531 announce AS-LOL
import:     from AS43573 accept AS-EBSD
export:     to AS43573 announce AS-LOL
import:     from AS44141 accept AS-DEVCLIC
export:     to AS44141 announce AS-LOL
import:     from AS44295 accept AS44295
export:     to AS44295 announce AS-LOL
import:     from AS44654 accept AS-MNS
export:     to AS44654 announce AS-LOL
import:     from AS46391 accept AS46391
export:     to AS46391 announce AS-LOL
import:     from AS51405 accept AS-VOIPGATE
export:     to AS51405 announce AS-LOL
import:     from AS51497 accept AS51497
export:     to AS51497 announce AS-LOL
import:     from AS56665 accept AS-TELINDUSLUX
export:     to AS56665 announce AS-LOL
import:     from AS57928 accept AS57928
export:     to AS57928 announce AS-LOL
import:     from AS196763 accept AS196763
export:     to AS196763 announce AS-LOL
import:     from AS197264 accept AS-TELECOM_LUX
export:     to AS197264 announce AS-LOL
import:     from AS197692 accept AS197692
export:     to AS197692 announce AS-LOL
import:     from AS197869 accept AS-CIRCL
export:     to AS197869 announce AS-LOL
import:     from AS198290 accept AS198290
export:     to AS198290 announce AS-LOL
import:     from AS198191 accept AS198191
export:     to AS198191 announce AS-LOL
import:     from AS198664 accept AS198664
export:     to AS198664 announce AS-LOL
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    --------------------------------------------------------------------
import:     from AS208374 accept ANY
export:     to AS208374 announce AS-LOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208374 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208374 announce AS-LOL
import:     from AS5577 accept ANY
export:     to AS5577 announce AS-LOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5577 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5577 announce AS-LOL
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-LOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-LOL
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-LOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-LOL
admin-c:    PR370
tech-c:     PR370
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LU-ONLINE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-11-22T15:33:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LOS1-RIPE
org-name:    Luxembourg Online S.A.
country:    LU
org-type:    LIR
address:    14, avenue du 10 Septembre
address:    L-2550
address:    Luxembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352 45 25 64
fax-no:     +352 45 93 34
abuse-c:    AR16070-RIPE
admin-c:    PR370
admin-c:    RB851-RIPE
admin-c:    BK1275-RIPE
admin-c:    DC5233-RIPE
mnt-ref:    LU-ONLINE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LU-ONLINE
created:    2004-04-17T11:37:46Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul RETTER
address:    Luxembourg Online S.A.
address:    14, av du 10 Septembre
address:    L-2550 Luxembourg
phone:     +352452564
fax-no:     +352459334
nic-hdl:    PR370
mnt-by:     LU-ONLINE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2010-12-10T15:57:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]