| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS8609

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8609
as-name:    UNSPECIFIED
org:      ORG-UCP1-RIPE
import:     from AS6853 action pref=50; accept AS6853
import:     from AS1930 action pref=50; accept AS1930 AS3251
export:     to AS6853 announce AS8609
export:     to AS1930 announce AS8609
default:    to AS6853 action pref=100; networks ANY
admin-c:    HDC12-RIPE
tech-c:     HTC5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8609-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FpaC1-RIPE

organisation:  ORG-UCP1-RIPE
org-name:    Universidade Catolica Portuguesa
org-type:    OTHER
address:    Palma de Cima
address:    1649-023 Lisboa
address:    PORTUGAL
phone:     +351 217214230
fax-no:     +351 217214251
admin-c:    RCUC1-RIPE
tech-c:     RCUC1-RIPE
mnt-by:     AS1930-MNT
mnt-ref:    AS1930-MNT
abuse-c:    FST8-RIPE
created:    2014-01-28T12:15:37Z
last-modified: 2017-10-30T14:50:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Helie de Chanterac
address:    Universidade Catolica Portuguesa
address:    Palma de Cima
address:    1649-023 Lisboa
address:    PORTUGAL
phone:     +351 217214230
fax-no:     +351 217214251
nic-hdl:    HDC12-RIPE
mnt-by:     AS1930-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-06-20T21:06:12Z
source:     RIPE

person:     Hugo Chasqueira
address:    Universidade Catolica Portuguesa
address:    Palma de Cima
address:    1600 Lisboa
address:    Portugal
phone:     +351 217214230
nic-hdl:    HTC5-RIPE
mnt-by:     UCP-MNT
created:    2008-05-14T11:31:08Z
last-modified: 2008-05-14T11:50:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]