| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIMICO AS8607

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8607
org:      ORG-KSL1-RIPE
as-name:    TIMICO
descr:     United Kingdom
remarks:    ___________________________________
remarks:    ./ \.
remarks:    / \
remarks:    | We operate an open peering |
remarks:    | policy. For more information, |
remarks:    | please refer to peeringdb.org. |
remarks:    | |
remarks:    +-------------------------------------+
remarks:    | |
remarks:    | NOC Email: networks@timico.net |
remarks:    | Abuse Email: abuse@timico.net |
remarks:    | Telephone: +44 845 258 0000 |
remarks:    | Fax: +44 870 094 9700 |
remarks:    \ /
remarks:    .\___________________________________/.
remarks:
remarks:
remarks:    ****************************************************
remarks:    After recent merger the following policy is not
remarks:    suitable for building filters.
remarks:    ****************************************************
remarks:
import:     from AS702 action pref=10; accept ANY
import:     from AS786 action pref=10; accept AS-JANETPLUS
import:     from AS1290 action pref=10; accept AS-PSINETUK AS-PSINETEU AS-SUPERNET
import:     from AS2529 action pref=10; accept AS-DEMON
import:     from AS2856 action pref=10; accept AS-BTGB
import:     from AS2917 action pref=10; accept AS-OLEANE
import:     from AS3257 action pref=10; accept ANY
import:     from AS3286 action pref=10; accept AS-IOL
import:     from AS4589 action pref=10; accept AS-TECHNOCOM
import:     from AS5089 action pref=10; accept AS-NTLI
import:     from AS5390 action pref=10; accept AS-EURONET
import:     from AS5409 action pref=10; accept AS-IPF
import:     from AS5459 action pref=10; accept AS5459
import:     from AS5462 action pref=10; accept AS-CABLEINET
import:     from AS5496 action pref=10; accept AS-WIREHUB
import:     from AS5551 action pref=10; accept AS-MERCURY
import:     from AS5557 action pref=10; accept AS-ZOO
import:     from AS5604 action pref=10; accept AS5604
import:     from AS5611 action pref=10; accept AS-FTECH
import:     from AS6067 action pref=10; accept AS-ONYX
import:     from AS6728 action pref=10; accept AS-NILDRAM
import:     from AS6745 action pref=10; accept AS-QUZATRANSIT
import:     from AS6765 action pref=10; accept AS-WISPER
import:     from AS6805 action pref=10; accept AS-MWAYS
import:     from AS6847 action pref=10; accept AS-CERBERLINX
import:     from AS7148 action pref=10; accept AS7148
import:     from AS8220 action pref=10; accept AS-COLT
import:     from AS8259 action pref=10; accept AS-GLOBALCENTER
import:     from AS8272 action pref=10; accept AS-DIRCON
import:     from AS8743 action pref=10; accept AS8743
mp-import:   from AS51762 accept ANY
export:     to AS702 announce AS-ATLAS
export:     to AS786 announce AS-ATLAS
export:     to AS1290 announce AS-ATLAS
export:     to AS2529 announce AS-ATLAS
export:     to AS2856 announce AS-ATLAS
export:     to AS2917 announce AS-ATLAS
export:     to AS3257 announce AS-ATLAS
export:     to AS3286 announce AS-ATLAS
export:     to AS4589 announce AS-ATLAS
export:     to AS5089 announce AS-ATLAS
export:     to AS5390 announce AS-ATLAS
export:     to AS5409 announce AS-ATLAS
export:     to AS5459 announce AS-ATLAS
export:     to AS5462 announce AS-ATLAS
export:     to AS5496 announce AS-ATLAS
export:     to AS5551 announce AS-ATLAS
export:     to AS5557 announce AS-ATLAS
export:     to AS5604 announce AS-ATLAS
export:     to AS5611 announce AS-ATLAS
export:     to AS6067 announce AS-ATLAS
export:     to AS6728 announce AS-ATLAS
export:     to AS6745 announce AS-ATLAS
export:     to AS6765 announce AS-ATLAS
export:     to AS6805 announce AS-ATLAS
export:     to AS6847 announce AS-ATLAS
export:     to AS7148 announce AS-ATLAS
export:     to AS8220 announce AS-ATLAS
export:     to AS8259 announce AS-ATLAS
export:     to AS8272 announce AS-ATLAS
export:     to AS8743 announce AS-ATLAS
mp-export:   to AS51762 announce AS-TIMICO
default:    to AS3257 action pref=10; networks ANY
admin-c:    TNO2-RIPE
tech-c:     TNO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TIMICO-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:48:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KSL1-RIPE
org-name:    Digital Space Group Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Brunel Business Park,
        Jessop Close
address:    NG24 2TN
address:    Newark
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 844 871 8100
fax-no:     +44 844 871 8117
admin-c:    TNO2-RIPE
admin-c:    GAZB-RIPE
admin-c:    JSAH-RIPE
tech-c:     TNO2-RIPE
abuse-c:    AR17748-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TIMICO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TIMICO-MNT
created:    2004-04-17T12:17:10Z
last-modified: 2021-07-12T09:56:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Timico Network Operations
address:    Timico Ltd
address:    Beacon Hill Park
address:    Newark
address:    Nottinghamshire
address:    NG24 2TN
address:    United Kingdom
phone:     +44 845 258 0000
fax-no:     +44 870 094 9700
admin-c:    GAZB-RIPE
admin-c:    JSAH-RIPE
tech-c:     GAZB-RIPE
tech-c:     JSAH-RIPE
org:      ORG-KSL1-RIPE
nic-hdl:    TNO2-RIPE
remarks:    Timico Network Operations
abuse-mailbox: abuse@timico.net
mnt-by:     TIMICO-MNT
created:    2009-07-02T14:04:16Z
last-modified: 2018-09-12T16:24:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]