| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.198.244 (lg) / ec2-34-204-198-244.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c6f4::22cc:c6f4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATSAT AS8554

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8554
as-name:    ATSAT
descr:     ATSAT Autonomous System
descr:     http://www.tasfrance.com
org:      ORG-TF1-RIPE
remarks:
remarks:    ***************************
remarks:    * Upstreams IPv4 *
remarks:    ***************************
remarks:
import:     from AS5511 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
remarks:
remarks:
remarks:    ***************************
remarks:    * Upstreams IPv6 *
remarks:    ***************************
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5511 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
remarks:
remarks:
remarks:    ***********************
remarks:    * Peering IPv4 *
remarks:    ***********************
remarks:
import:     from AS42 accept AS-WOODYNET
import:     from AS2486 accept AS2486
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS5410 accept AS-BOUYGTEL-ISP
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8487 accept AS-ORNIS
import:     from AS8527 accept AS-INTERNET-FR
import:     from AS8565 accept AS-BLUEGIX
import:     from AS8784 accept AS-MGN
import:     from AS8839 accept AS-SDV
import:     from AS9036 accept AS-NEURONNEXION
import:     from AS13193 accept AS-NERIM
import:     from AS15422 accept AS-PPR
import:     from AS15557 accept AS-LDCOMNET
import:     from AS16128 accept AS-AGARIK
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS16009 accept AS-ALCYONIS
import:     from AS31136 accept AS-IREC
import:     from AS47127 accept AS-TELEMAQUE
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS21409 accept AS-IKOULA
import:     from AS21502 accept AS-NUMERICABLE
import:     from AS28855 accept AS-GALACSYS
import:     from AS29075 accept AS-IELO
import:     from AS29169 accept AS-GANDI
import:     from AS29246 accept AS-ESDS
import:     from AS29608 accept AS-ABSOLIGHT
import:     from AS30126 accept AS30126
import:     from AS30889 accept AS-WAYCOM
import:     from AS31688 accept AS-SPLIO
import:     from AS34019 accept AS-HIVANE
import:     from AS34997 accept AS-ALIONIS
import:     from AS35189 accept AS-KAZAR
import:     from AS35625 accept AS-ATE
import:     from AS39326 accept AS-GOSCOMB
import:     from AS41157 accept AS41157
import:     from AS41690 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS65517 accept AS-WIFIRST
import:     from AS52075 accept AS-WIDEVOIP
import:     from AS39912 accept AS-I3B
import:     from AS42456 accept AS-WEBSENSE
import:     from AS33835 accept AS-INFOSAT
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS42456 accept AS-WEBSENSE
import:     from AS33835 accept AS-INFOSAT
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS43531 accept AS-IXREACH
import:     from AS50618 accept AS-LIAZO
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD
import:     from AS15826 accept AS-NFRANCE
import:     from AS30071 accept AS-OCCAID
import:     from AS47841 accept AS-OXALIDE
import:     from AS35655 accept AS-OXYD
import:     from AS42708 accept AS-PORTLANE-NETWORKS
import:     from AS34913 accept AS-RENTABILIWEB-GROUP
import:     from AS43100 accept AS43100:AS-MEMBERS
import:     from AS16347 accept AS-RMI
import:     from AS5577 accept AS-ROOT
import:     from AS44334 accept AS-RTLNET
remarks:
remarks:    ***********************
remarks:    * Peering IPv6 *
remarks:    ***********************
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS8560
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2483 accept AS2483
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2486 accept AS2486
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34997 accept AS-ALIONIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49594 accept AS49594
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50620 accept AS-BLUENETECH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 accept AS-CLARANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 accept AS34695
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39905 accept AS-EMAILVISION
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50234 accept AS-EULERIAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51706 accept AS51706
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28855 accept AS-GALACSYS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51269 accept AS-HEXATOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29075 accept AS-IELO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS13030
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5410 accept AS-BOUYGTEL-ISP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29246 accept AS-OPTILIAN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER6
remarks:
remarks:
remarks:    --------------------------------
remarks:
remarks:    ***************************
remarks:    * Upstreams IPv4 *
remarks:    ***************************
remarks:
export:     to AS5511 announce AS-TAS
export:     to AS8928 announce AS-TAS
export:     to AS3356 announce AS-TAS
export:     to AS174 announce AS-TAS
remarks:
remarks:
remarks:    ***************************
remarks:    * Upstreams IPv6 *
remarks:    ***************************
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5511 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-TAS-V6
remarks:
remarks:
remarks:    ***********************
remarks:    * Peering IPv4 *
remarks:    ***********************
remarks:
export:     to AS42 announce AS-TAS
export:     to AS2486 announce AS-TAS
export:     to AS3856 announce AS-TAS
export:     to AS5410 announce AS-TAS
export:     to AS6661 announce AS-TAS
export:     to AS6939 announce AS-TAS
export:     to AS8487 announce AS-TAS
export:     to AS8527 announce AS-TAS
export:     to AS8565 announce AS-TAS
export:     to AS8784 announce AS-TAS
export:     to AS8839 announce AS-TAS
export:     to AS9036 announce AS-TAS
export:     to AS13193 announce AS-TAS
export:     to AS15422 announce AS-TAS
export:     to AS15557 announce AS-TAS
export:     to AS16128 announce AS-TAS
export:     to AS16276 announce AS-TAS
export:     to AS20940 announce AS-TAS
export:     to AS21409 announce AS-TAS
export:     to AS21502 announce AS-TAS
export:     to AS28855 announce AS-TAS
export:     to AS29075 announce AS-TAS
export:     to AS29169 announce AS-TAS
export:     to AS29246 announce AS-TAS
export:     to AS29608 announce AS-TAS
export:     to AS30126 announce AS-TAS
export:     to AS30889 announce AS-TAS
export:     to AS31688 announce AS-TAS
export:     to AS34019 announce AS-TAS
export:     to AS34997 announce AS-TAS
export:     to AS35189 announce AS-TAS
export:     to AS35625 announce AS-TAS
export:     to AS39326 announce AS-TAS
export:     to AS41157 announce AS-TAS
export:     to AS41690 announce AS-TAS
export:     to AS41692 announce AS-TAS
export:     to AS39912 announce AS-TAS
export:     to AS52075 announce AS-TAS
export:     to AS65517 announce AS-TAS
export:     to AS42456 announce AS-TAS
export:     to AS33835 announce AS-TAS
export:     to AS13030 announce AS-TAS
export:     to AS43531 announce AS-TAS
export:     to AS16009 announce ANY
export:     to AS31136 announce ANY
export:     to AS47127 announce ANY
export:     to AS50618 announce AS-TAS
export:     to AS8075 announce AS-TAS
export:     to AS8674 announce AS-TAS
export:     to AS15826 announce AS-TAS
export:     to AS30071 announce AS-TAS
export:     to AS47841 announce AS-TAS
export:     to AS35655 announce AS-TAS
export:     to AS42708 announce AS-TAS
export:     to AS34913 announce AS-TAS
export:     to AS43100 announce AS-TAS
export:     to AS16347 announce AS-TAS
export:     to AS5577 announce AS-TAS
export:     to AS44334 announce AS-TAS
export:     to AS44099 announce AS-TAS
export:     to AS2200 announce AS-TAS
export:     to AS50858 announce AS-TAS
export:     to AS16211 announce AS-TAS
export:     to AS6730 announce AS-TAS
export:     to AS8586 announce AS-TAS
export:     to AS34006 announce AS-TAS
export:     to AS36629 announce AS-TAS
export:     to AS12350 announce AS-TAS
export:     to AS13445 announce AS-TAS
remarks:
remarks:
remarks:    ***********************
remarks:    * Peering IPv6 *
remarks:    ***********************
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50234 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51706 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28855 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51269 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47127 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29075 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5410 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2483 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2486 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34997 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49594 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50620 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39905 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29246 announce AS-TAS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-TAS-V6
remarks:
remarks:
remarks:    +-------------------------------------------------------
remarks:    | |
remarks:    | ATSAT / TAS France is present at the following IXes: |
remarks:    | |
remarks:    | AS-MACRO: AS-TAS |
remarks:    | |
remarks:    | FreeIX (Fe) 213.228.3.180 |
remarks:    | PaNAP (Ge) 62.35.254.70 / 2001:860:0:6::8554:1 |
remarks:    | |
remarks:    | Routing informations : http://peering.tasfrance.net |
remarks:    | |
remarks:    +-------------------------------------------------------
remarks:    | |
remarks:    | ATSAT / TAS France has an open peering policy. |
remarks:    | Please send your peering requests at : |
remarks:    | peering@tasfrance.com |
remarks:    | |
remarks:    +-------------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    FS8629-RIPE
tech-c:     FS8629-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8554-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-04-28T08:19:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TF1-RIPE
org-name:    TAS France
org-type:    LIR
address:    1300 route des Cretes
address:    06560
address:    Valbonne Sophia Antipolis
address:    FRANCE
phone:     +33492945693
fax-no:     +33492943399
abuse-c:    AR13694-RIPE
admin-c:    FS8629-RIPE
admin-c:    FS8629-RIPE
mnt-ref:    AS8554-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8554-MNT
created:    2004-04-17T11:23:46Z
last-modified: 2017-02-15T13:36:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francesco De Simoni
remarks:    TAS France
remarks:    Network Operations Center
address:    TAS France
address:    World Trade Center 1 - K
address:    1300 route des Cretes
address:    06560 Valbonne Sophia Antipolis
address:    France
phone:     +33 8 25 56 34 00
fax-no:     +33 4 92 94 33 99
nic-hdl:    FS8629-RIPE
mnt-by:     AS8554-MNT
created:    2011-07-27T14:27:39Z
last-modified: 2017-10-30T22:14:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]