| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-PLIX AS8545

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8545
as-name:    ASN-PLIX
descr:     Equinix (Poland) Sp. z o.o.
remarks:    AS for PLIX Interconnect (RS)
admin-c:    PLIX
tech-c:     PLIX
org:      ORG-PDSz1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-PLIX
mnt-by:     EQUINIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    AS for PLIX Interconnect (RS)
remarks:    This AS facilitates the PLIX Route Servers.
remarks:    It does not originate any prefixes on its own.
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT IN PLIX
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Communities to determine entry point of route
remarks:    8545:neighbor-as
remarks:    Communities to control traffic
remarks:    8545:40 - set local pref 40 within AS8545 (RS)
remarks:    8545:50 - set local pref 50 within AS8545 (RS)
remarks:    8545:140 - set local pref 140 within AS8545 (RS)
remarks:    8545:150 - set local pref 150 within AS8545 (RS)
remarks:    8545:65000 - do not announce to all
remarks:    8545:65281 - no-export (Do not advertise to any eBGP peers)
remarks:    8545:65282 - no-advertise (Do not advertise to any BGP peer)
remarks:    $AS:65000 - do not announce to $AS
remarks:    $AS:65111 - announce to $AS
remarks:    $AS:65001 - prepend 1 hop to $AS
remarks:    $AS:65002 - prepend 2 hops to $AS
remarks:    $AS:65003 - prepend 3 hops to $AS
remarks:    $AS:65009 - prepend 9 hops (crazy)
remarks:    For more information please contact noc@plix.pl
remarks:    or see: http://www.plix.pl
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    *** PLUS ***
import:     from AS8374 195.182.218.6 at 195.182.218.100 accept AS-PLUSNET
export:     to AS8374 195.182.218.6 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS ***
import:     from AS8374 195.182.218.6 at 195.182.218.99 accept AS-PLUSNET
export:     to AS8374 195.182.218.6 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SUPERMEDIA ***
import:     from AS9085 195.182.218.9 at 195.182.218.100 accept AS-SUPERMEDIA
export:     to AS9085 195.182.218.9 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SUPERMEDIA ***
import:     from AS9085 195.182.218.9 at 195.182.218.99 accept AS-SUPERMEDIA
export:     to AS9085 195.182.218.9 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MULTIMEDIA ***
import:     from AS21021 195.182.218.10 at 195.182.218.100 accept AS-MULTIMEDIA
export:     to AS21021 195.182.218.10 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MULTIMEDIA ***
import:     from AS21021 195.182.218.10 at 195.182.218.99 accept AS-MULTIMEDIA
export:     to AS21021 195.182.218.10 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GTS ***
import:     from AS5588 195.182.218.11 at 195.182.218.100 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 195.182.218.11 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GTS ***
import:     from AS5588 195.182.218.11 at 195.182.218.99 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 195.182.218.11 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC ***
import:     from AS6830 195.182.218.12 at 195.182.218.100 accept AS-AORTA
export:     to AS6830 195.182.218.12 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC ***
import:     from AS6830 195.182.218.12 at 195.182.218.99 accept AS-AORTA
export:     to AS6830 195.182.218.12 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWINSNET ***
import:     from AS16296 195.182.218.14 at 195.182.218.100 accept AS-TWINIX
export:     to AS16296 195.182.218.14 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWINSNET ***
import:     from AS16296 195.182.218.14 at 195.182.218.99 accept AS-TWINIX
export:     to AS16296 195.182.218.14 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WDC ***
import:     from AS21244 195.182.218.15 at 195.182.218.100 accept AS-WDC
export:     to AS21244 195.182.218.15 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WDC ***
import:     from AS21244 195.182.218.15 at 195.182.218.99 accept AS-WDC
export:     to AS21244 195.182.218.15 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ETOP ***
import:     from AS20853 195.182.218.17 at 195.182.218.100 accept AS-ETOP
export:     to AS20853 195.182.218.17 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ETOP ***
import:     from AS20853 195.182.218.17 at 195.182.218.99 accept AS-ETOP
export:     to AS20853 195.182.218.17 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGORA ***
import:     from AS8535 195.182.218.19 at 195.182.218.100 accept AS-AGORA
export:     to AS8535 195.182.218.19 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGORA ***
import:     from AS8535 195.182.218.19 at 195.182.218.99 accept AS-AGORA
export:     to AS8535 195.182.218.19 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME ***
import:     from AS12824 195.182.218.21 at 195.182.218.100 accept AS12824
export:     to AS12824 195.182.218.21 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME ***
import:     from AS12824 195.182.218.21 at 195.182.218.99 accept AS12824
export:     to AS12824 195.182.218.21 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TLENxRS1 ***
import:     from AS31080 195.182.218.23 at 195.182.218.100 accept AS31080
export:     to AS31080 195.182.218.23 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TLENxRS1 ***
import:     from AS31080 195.182.218.23 at 195.182.218.99 accept AS31080
export:     to AS31080 195.182.218.23 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HYPERION ***
import:     from AS24709 195.182.218.24 at 195.182.218.100 accept AS-MNI
export:     to AS24709 195.182.218.24 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HYPERION ***
import:     from AS24709 195.182.218.24 at 195.182.218.99 accept AS-MNI
export:     to AS24709 195.182.218.24 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TOYA ***
import:     from AS16342 195.182.218.26 at 195.182.218.100 accept AS-TOYA
export:     to AS16342 195.182.218.26 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TOYA ***
import:     from AS16342 195.182.218.26 at 195.182.218.99 accept AS-TOYA
export:     to AS16342 195.182.218.26 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IDG ***
import:     from AS25443 195.182.218.27 at 195.182.218.100 accept AS25443
export:     to AS25443 195.182.218.27 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IDG ***
import:     from AS25443 195.182.218.27 at 195.182.218.99 accept AS25443
export:     to AS25443 195.182.218.27 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKPSA ***
import:     from AS31242 195.182.218.29 at 195.182.218.100 accept AS-TKPSA-WIX
export:     to AS31242 195.182.218.29 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKPSA ***
import:     from AS31242 195.182.218.29 at 195.182.218.99 accept AS-TKPSA-WIX
export:     to AS31242 195.182.218.29 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLIXDC ***
import:     from AS34209 195.182.218.30 at 195.182.218.100 accept AS-PLIXDC
export:     to AS34209 195.182.218.30 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLIXDC ***
import:     from AS34209 195.182.218.30 at 195.182.218.99 accept AS-PLIXDC
export:     to AS34209 195.182.218.30 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ICP ***
import:     from AS13110 195.182.218.31 at 195.182.218.100 accept AS-ICPnet
export:     to AS13110 195.182.218.31 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ICP ***
import:     from AS13110 195.182.218.31 at 195.182.218.99 accept AS-ICPnet
export:     to AS13110 195.182.218.31 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASK ***
import:     from AS8308 195.182.218.33 at 195.182.218.100 accept AS-NASK:AS-Customers
export:     to AS8308 195.182.218.33 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASK ***
import:     from AS8308 195.182.218.33 at 195.182.218.99 accept AS-NASK:AS-Customers
export:     to AS8308 195.182.218.33 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CZAJEN ***
import:     from AS42763 195.182.218.34 at 195.182.218.100 accept AS42763:AS-CZAJEN-transit
export:     to AS42763 195.182.218.34 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CZAJEN ***
import:     from AS42763 195.182.218.34 at 195.182.218.99 accept AS42763:AS-CZAJEN-transit
export:     to AS42763 195.182.218.34 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ITSA ***
import:     from AS15997 195.182.218.37 at 195.182.218.100 accept AS-ITSA
export:     to AS15997 195.182.218.37 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ITSA ***
import:     from AS15997 195.182.218.37 at 195.182.218.99 accept AS-ITSA
export:     to AS15997 195.182.218.37 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLSKIERADIO ***
import:     from AS25523 195.182.218.39 at 195.182.218.100 accept AS25523
export:     to AS25523 195.182.218.39 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLSKIERADIO ***
import:     from AS25523 195.182.218.39 at 195.182.218.99 accept AS25523
export:     to AS25523 195.182.218.39 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SITEL ***
import:     from AS39869 195.182.218.43 at 195.182.218.100 accept AS-SITEL-IX
export:     to AS39869 195.182.218.43 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SITEL ***
import:     from AS39869 195.182.218.43 at 195.182.218.99 accept AS-SITEL-IX
export:     to AS39869 195.182.218.43 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CITICTEL***
import:     from AS3327 195.182.218.45 at 195.182.218.100 accept AS-CITICTEL-CPC-PLIX
export:     to AS3327 195.182.218.45 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CITICTEL***
import:     from AS3327 195.182.218.45 at 195.182.218.99 accept AS-CITICTEL-CPC-PLIX
export:     to AS3327 195.182.218.45 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TLENxRS2 ***
import:     from AS31080 195.182.218.46 at 195.182.218.100 accept AS31080
export:     to AS31080 195.182.218.46 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TLENxRS2 ***
import:     from AS31080 195.182.218.46 at 195.182.218.99 accept AS31080
export:     to AS31080 195.182.218.46 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKYNET ***
import:     from AS41966 195.182.218.50 at 195.182.218.100 accept AS-SKYNET1
export:     to AS41966 195.182.218.50 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKYNET ***
import:     from AS41966 195.182.218.50 at 195.182.218.99 accept AS-SKYNET1
export:     to AS41966 195.182.218.50 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PROMAX ***
import:     from AS31423 195.182.218.250 at 195.182.218.100 accept AS31423
export:     to AS31423 195.182.218.250 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PROMAX ***
import:     from AS31423 195.182.218.250 at 195.182.218.99 accept AS31423
export:     to AS31423 195.182.218.250 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LEASEWEB ***
import:     from AS16265 195.182.218.61 at 195.182.218.100 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 195.182.218.61 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LEASEWEB ***
import:     from AS16265 195.182.218.61 at 195.182.218.99 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 195.182.218.61 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACX2 ***
import:     from AS41398 195.182.218.229 at 195.182.218.100 accept AS12968:as-acx
export:     to AS41398 195.182.218.229 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACX2 ***
import:     from AS41398 195.182.218.229 at 195.182.218.99 accept AS12968:as-acx
export:     to AS41398 195.182.218.229 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ICM ***
import:     from AS8664 195.182.218.68 at 195.182.218.100 accept AS-ICM-PLIX
export:     to AS8664 195.182.218.68 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ICM ***
import:     from AS8664 195.182.218.68 at 195.182.218.99 accept AS-ICM-PLIX
export:     to AS8664 195.182.218.68 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK ***
import:     from AS29512 195.182.218.71 at 195.182.218.100 accept AS-TVK-PL
export:     to AS29512 195.182.218.71 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK ***
import:     from AS29512 195.182.218.71 at 195.182.218.99 accept AS-TVK-PL
export:     to AS29512 195.182.218.71 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ARTEGENCE ***
import:     from AS43091 195.182.218.74 at 195.182.218.100 accept AS43091
export:     to AS43091 195.182.218.74 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ARTEGENCE ***
import:     from AS43091 195.182.218.74 at 195.182.218.99 accept AS43091
export:     to AS43091 195.182.218.74 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ARTEGENCE2 ***
import:     from AS43091 195.182.218.75 at 195.182.218.100 accept AS43091
export:     to AS43091 195.182.218.75 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ARTEGENCE2 ***
import:     from AS43091 195.182.218.75 at 195.182.218.99 accept AS43091
export:     to AS43091 195.182.218.75 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VERISIGN ***
import:     from AS26415 195.182.218.87 at 195.182.218.100 accept AS26415
export:     to AS26415 195.182.218.87 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VERISIGN ***
import:     from AS26415 195.182.218.87 at 195.182.218.99 accept AS26415
export:     to AS26415 195.182.218.87 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PIRXNET ***
import:     from AS35434 195.182.218.89 at 195.182.218.100 accept AS-PIRXNET
export:     to AS35434 195.182.218.89 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PIRXNET ***
import:     from AS35434 195.182.218.89 at 195.182.218.99 accept AS-PIRXNET
export:     to AS35434 195.182.218.89 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELEAUDIO ***
import:     from AS41790 195.182.218.83 at 195.182.218.100 accept AS41790
export:     to AS41790 195.182.218.83 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELEAUDIO ***
import:     from AS41790 195.182.218.83 at 195.182.218.99 accept AS41790
export:     to AS41790 195.182.218.83 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LNET ***
import:     from AS42177 195.182.218.97 at 195.182.218.100 accept AS42177:AS-PLIX
export:     to AS42177 195.182.218.97 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LNET ***
import:     from AS42177 195.182.218.97 at 195.182.218.99 accept AS42177:AS-PLIX
export:     to AS42177 195.182.218.97 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VERISIGN ***
import:     from AS26415 195.182.218.131 at 195.182.218.99 accept AS26415
export:     to AS26415 195.182.218.131 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LIMES ***
import:     from AS29649 195.182.218.133 at 195.182.218.100 accept AS-LIMES
export:     to AS29649 195.182.218.133 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LIMES ***
import:     from AS29649 195.182.218.133 at 195.182.218.99 accept AS-LIMES
export:     to AS29649 195.182.218.133 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILEMAN ***
import:     from AS30851 195.182.218.132 at 195.182.218.100 accept AS-SGMI-PLIX
export:     to AS30851 195.182.218.132 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILEMAN ***
import:     from AS30851 195.182.218.132 at 195.182.218.99 accept AS-SGMI-PLIX
export:     to AS30851 195.182.218.132 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** OST ***
import:     from AS38987 195.182.218.140 at 195.182.218.100 accept AS-OST
export:     to AS38987 195.182.218.140 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** OST ***
import:     from AS38987 195.182.218.140 at 195.182.218.99 accept AS-OST
export:     to AS38987 195.182.218.140 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CONNECTED ***
import:     from AS49102 195.182.218.141 at 195.182.218.100 accept AS-CONNECTED
export:     to AS49102 195.182.218.141 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CONNECTED ***
import:     from AS49102 195.182.218.141 at 195.182.218.99 accept AS-CONNECTED
export:     to AS49102 195.182.218.141 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WIT ***
import:     from AS20555 195.182.218.142 at 195.182.218.100 accept AS-WSISIZ
export:     to AS20555 195.182.218.142 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WIT ***
import:     from AS20555 195.182.218.142 at 195.182.218.99 accept AS-WSISIZ
export:     to AS20555 195.182.218.142 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VLINE ***
import:     from AS29553 195.182.218.143 at 195.182.218.100 accept AS29553:AS-ADV2PLIX
export:     to AS29553 195.182.218.143 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VLINE ***
import:     from AS29553 195.182.218.143 at 195.182.218.99 accept AS29553:AS-ADV2PLIX
export:     to AS29553 195.182.218.143 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICONET ***
import:     from AS35007 195.182.218.144 at 195.182.218.100 accept AS-MICONET
export:     to AS35007 195.182.218.144 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICONET ***
import:     from AS35007 195.182.218.144 at 195.182.218.99 accept AS-MICONET
export:     to AS35007 195.182.218.144 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** XENIUM ***
import:     from AS42204 195.182.218.145 at 195.182.218.100 accept AS42204
export:     to AS42204 195.182.218.145 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** XENIUM ***
import:     from AS42204 195.182.218.145 at 195.182.218.99 accept AS42204
export:     to AS42204 195.182.218.145 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** OVH ***
import:     from AS16276 195.182.218.147 at 195.182.218.100 accept AS-OVH
export:     to AS16276 195.182.218.147 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** OVH ***
import:     from AS16276 195.182.218.147 at 195.182.218.99 accept AS-OVH
export:     to AS16276 195.182.218.147 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKYWARE ***
import:     from AS42673 195.182.218.152 at 195.182.218.100 accept AS-SKYWARE
export:     to AS42673 195.182.218.152 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKYWARE ***
import:     from AS42673 195.182.218.152 at 195.182.218.99 accept AS-SKYWARE
export:     to AS42673 195.182.218.152 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ERA ***
import:     from AS12912 195.182.218.156 at 195.182.218.100 accept AS-TMPL
export:     to AS12912 195.182.218.156 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ERA ***
import:     from AS12912 195.182.218.156 at 195.182.218.99 accept AS-TMPL
export:     to AS12912 195.182.218.156 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KAIA ***
import:     from AS251 195.182.218.157 at 195.182.218.100 accept AS-KAIAGLOBAL
export:     to AS251 195.182.218.157 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** KAIA ***
import:     from AS251 195.182.218.157 at 195.182.218.99 accept AS-KAIAGLOBAL
export:     to AS251 195.182.218.157 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SZARANET ***
import:     from AS42927 195.182.218.169 at 195.182.218.100 accept AS-SZARANET
export:     to AS42927 195.182.218.169 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SZARANET ***
import:     from AS42927 195.182.218.169 at 195.182.218.99 accept AS-SZARANET
export:     to AS42927 195.182.218.169 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INIT7 ***
import:     from AS13030 195.182.218.171 at 195.182.218.100 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 195.182.218.171 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INIT7 ***
import:     from AS13030 195.182.218.171 at 195.182.218.99 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 195.182.218.171 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PROVECTOR ***
import:     from AS35745 195.182.218.174 at 195.182.218.100 accept AS35745:AS-PLIX
export:     to AS35745 195.182.218.174 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PROVECTOR ***
import:     from AS35745 195.182.218.174 at 195.182.218.99 accept AS35745:AS-PLIX
export:     to AS35745 195.182.218.174 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKK ***
import:     from AS30975 195.182.218.52 at 195.182.218.100 accept AS-TKK
export:     to AS30975 195.182.218.52 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKK ***
import:     from AS30975 195.182.218.52 at 195.182.218.99 accept AS-TKK
export:     to AS30975 195.182.218.52 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FORWEB ***
import:     from AS33951 195.182.218.58 at 195.182.218.100 accept AS33951:AS-FORWEB
export:     to AS33951 195.182.218.58 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FORWEB ***
import:     from AS33951 195.182.218.58 at 195.182.218.99 accept AS33951:AS-FORWEB
export:     to AS33951 195.182.218.58 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GEMINI ***
import:     from AS59686 195.182.218.181 at 195.182.218.100 accept AS-GEMINI-ISTS
export:     to AS59686 195.182.218.181 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GEMINI ***
import:     from AS59686 195.182.218.181 at 195.182.218.99 accept AS-GEMINI-ISTS
export:     to AS59686 195.182.218.181 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IIM ***
import:     from AS8819 195.182.218.182 at 195.182.218.100 accept AS-METROINTERNET
export:     to AS8819 195.182.218.182 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IIM ***
import:     from AS8819 195.182.218.182 at 195.182.218.99 accept AS-METROINTERNET
export:     to AS8819 195.182.218.182 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-TORUN ***
import:     from AS43679 195.182.218.183 at 195.182.218.100 accept AS-PETRUS
export:     to AS43679 195.182.218.183 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-TORUN ***
import:     from AS43679 195.182.218.183 at 195.182.218.99 accept AS-PETRUS
export:     to AS43679 195.182.218.183 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SATFILM ***
import:     from AS35378 195.182.218.184 at 195.182.218.100 accept AS35378
export:     to AS35378 195.182.218.184 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SATFILM ***
import:     from AS35378 195.182.218.184 at 195.182.218.99 accept AS35378
export:     to AS35378 195.182.218.184 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA ***
import:     from AS29314 195.182.218.187 at 195.182.218.100 accept AS-VECTRA
export:     to AS29314 195.182.218.187 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA ***
import:     from AS29314 195.182.218.187 at 195.182.218.99 accept AS-VECTRA
export:     to AS29314 195.182.218.187 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EASTWEST ***
import:     from AS43118 195.182.218.191 at 195.182.218.100 accept AS43118
export:     to AS43118 195.182.218.191 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EASTWEST ***
import:     from AS43118 195.182.218.191 at 195.182.218.99 accept AS43118
export:     to AS43118 195.182.218.191 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA ***
import:     from AS34891 195.182.218.193 at 195.182.218.100 accept AS34891
export:     to AS34891 195.182.218.193 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA ***
import:     from AS34891 195.182.218.193 at 195.182.218.99 accept AS34891
export:     to AS34891 195.182.218.193 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLSAT1 ***
import:     from AS41476 195.182.218.198 at 195.182.218.100 accept AS-CYFROWYPOLSAT
export:     to AS41476 195.182.218.198 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLSAT1 ***
import:     from AS41476 195.182.218.198 at 195.182.218.99 accept AS-CYFROWYPOLSAT
export:     to AS41476 195.182.218.198 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLSAT2 ***
import:     from AS41476 195.182.218.199 at 195.182.218.100 accept AS-CYFROWYPOLSAT
export:     to AS41476 195.182.218.199 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLSAT2 ***
import:     from AS41476 195.182.218.199 at 195.182.218.99 accept AS-CYFROWYPOLSAT
export:     to AS41476 195.182.218.199 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-CHOJNICE ***
import:     from AS44914 195.182.218.200 at 195.182.218.100 accept AS-PETRUS
export:     to AS44914 195.182.218.200 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-CHOJNICE ***
import:     from AS44914 195.182.218.200 at 195.182.218.99 accept AS-PETRUS
export:     to AS44914 195.182.218.200 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ENTERPOL ***
import:     from AS41809 195.182.218.202 at 195.182.218.100 accept AS41809
export:     to AS41809 195.182.218.202 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ENTERPOL ***
import:     from AS41809 195.182.218.202 at 195.182.218.99 accept AS41809
export:     to AS41809 195.182.218.202 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ESPOL ***
import:     from AS31304 195.182.218.194 at 195.182.218.100 accept AS-ESPOL-X
export:     to AS31304 195.182.218.194 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ESPOL ***
import:     from AS31304 195.182.218.194 at 195.182.218.99 accept AS-ESPOL-X
export:     to AS31304 195.182.218.194 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WP ***
import:     from AS12827 195.182.218.204 at 195.182.218.100 accept AS12827
export:     to AS12827 195.182.218.204 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WP ***
import:     from AS12827 195.182.218.204 at 195.182.218.99 accept AS12827
export:     to AS12827 195.182.218.204 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMSNET ***
import:     from AS44061 195.182.218.206 at 195.182.218.100 accept AS44061
export:     to AS44061 195.182.218.206 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMSNET ***
import:     from AS44061 195.182.218.206 at 195.182.218.99 accept AS44061
export:     to AS44061 195.182.218.206 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GRATKA ***
import:     from AS34409 195.182.218.210 at 195.182.218.100 accept AS34409
export:     to AS34409 195.182.218.210 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GRATKA ***
import:     from AS34409 195.182.218.210 at 195.182.218.99 accept AS34409
export:     to AS34409 195.182.218.210 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH ***
import:     from AS42 195.182.218.189 at 195.182.218.100 accept AS42
export:     to AS42 195.182.218.189 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH ***
import:     from AS42 195.182.218.189 at 195.182.218.99 accept AS42
export:     to AS42 195.182.218.189 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH2 ***
import:     from AS3856 195.182.218.190 at 195.182.218.100 accept AS3856
export:     to AS3856 195.182.218.190 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH2 ***
import:     from AS3856 195.182.218.190 at 195.182.218.99 accept AS3856
export:     to AS3856 195.182.218.190 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** JMDI ***
import:     from AS41676 195.182.218.214 at 195.182.218.100 accept AS41676
export:     to AS41676 195.182.218.214 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** JMDI ***
import:     from AS41676 195.182.218.214 at 195.182.218.99 accept AS41676
export:     to AS41676 195.182.218.214 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AERO2 ***
import:     from AS15855 195.182.218.220 at 195.182.218.100 accept AS15855
export:     to AS15855 195.182.218.220 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AERO2 ***
import:     from AS15855 195.182.218.220 at 195.182.218.99 accept AS15855
export:     to AS15855 195.182.218.220 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BESKIDMEDIA ***
import:     from AS50467 195.182.218.227 at 195.182.218.100 accept AS-I-NET-SFERA
export:     to AS50467 195.182.218.227 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BESKIDMEDIA ***
import:     from AS50467 195.182.218.227 at 195.182.218.99 accept AS-I-NET-SFERA
export:     to AS50467 195.182.218.227 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELPOL ***
import:     from AS30838 195.182.218.234 at 195.182.218.100 accept AS-TELPOL
export:     to AS30838 195.182.218.234 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELPOL ***
import:     from AS30838 195.182.218.234 at 195.182.218.99 accept AS-TELPOL
export:     to AS30838 195.182.218.234 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT1 ***
import:     from AS53459 195.182.218.222 at 195.182.218.100 accept AS53459:AS-SET
export:     to AS53459 195.182.218.222 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT1 ***
import:     from AS53459 195.182.218.222 at 195.182.218.99 accept AS53459:AS-SET
export:     to AS53459 195.182.218.222 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT2 ***
import:     from AS53459 195.182.218.223 at 195.182.218.99 accept AS53459:AS-SET
export:     to AS53459 195.182.218.223 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT2 ***
import:     from AS53459 195.182.218.223 at 195.182.218.100 accept AS53459:AS-SET
export:     to AS53459 195.182.218.223 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ZETO ***
import:     from AS21404 195.182.218.238 at 195.182.218.100 accept AS-ZETOSA
export:     to AS21404 195.182.218.238 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ZETO ***
import:     from AS21404 195.182.218.238 at 195.182.218.99 accept AS-ZETOSA
export:     to AS21404 195.182.218.238 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FUZ ***
import:     from AS50606 195.182.218.239 at 195.182.218.100 accept AS-PL-FUZ
export:     to AS50606 195.182.218.239 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FUZ ***
import:     from AS50606 195.182.218.239 at 195.182.218.99 accept AS-PL-FUZ
export:     to AS50606 195.182.218.239 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMSNET2 ***
import:     from AS44061 195.182.218.240 at 195.182.218.100 accept AS44061
export:     to AS44061 195.182.218.240 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMSNET2 ***
import:     from AS44061 195.182.218.240 at 195.182.218.99 accept AS44061
export:     to AS44061 195.182.218.240 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVKCHOPIN ***
import:     from AS35063 195.182.218.226 at 195.182.218.100 accept AS-TKChopin
export:     to AS35063 195.182.218.226 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVKCHOPIN ***
import:     from AS35063 195.182.218.226 at 195.182.218.99 accept AS-TKChopin
export:     to AS35063 195.182.218.226 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** DOLSAT ***
import:     from AS41201 195.182.218.244 at 195.182.218.100 accept AS41201
export:     to AS41201 195.182.218.244 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** DOLSAT ***
import:     from AS41201 195.182.218.244 at 195.182.218.99 accept AS41201
export:     to AS41201 195.182.218.244 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TBTELECOM ***
import:     from AS51155 195.182.218.119 at 195.182.218.100 accept AS-51155_customers
export:     to AS51155 195.182.218.119 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TBTELECOM ***
import:     from AS51155 195.182.218.119 at 195.182.218.99 accept AS-51155_customers
export:     to AS51155 195.182.218.119 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOSTEAM ***
import:     from AS51290 195.182.218.246 at 195.182.218.100 accept AS-HOSTEAM
export:     to AS51290 195.182.218.246 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOSTEAM ***
import:     from AS51290 195.182.218.246 at 195.182.218.99 accept AS-HOSTEAM
export:     to AS51290 195.182.218.246 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KROSOFT ***
import:     from AS50625 195.182.218.247 at 195.182.218.99 accept AS-50625
export:     to AS50625 195.182.218.247 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KROSOFT ***
import:     from AS50625 195.182.218.247 at 195.182.218.100 accept AS-50625
export:     to AS50625 195.182.218.247 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLAY ***
import:     from AS39603 195.182.218.248 at 195.182.218.100 accept AS-SET39603
export:     to AS39603 195.182.218.248 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLAY ***
import:     from AS39603 195.182.218.248 at 195.182.218.99 accept AS-SET39603
export:     to AS39603 195.182.218.248 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MULTINET24 ***
import:     from AS197099 195.182.218.122 at 195.182.218.100 accept AS-MULTINET24
export:     to AS197099 195.182.218.122 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MULTINET24 ***
import:     from AS197099 195.182.218.122 at 195.182.218.99 accept AS-MULTINET24
export:     to AS197099 195.182.218.122 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FIBERTECHNETWORKS ***
import:     from AS50481 195.182.218.113 at 195.182.218.100 accept AS-FIBERTECH
export:     to AS50481 195.182.218.113 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FIBERTECHNETWORKS ***
import:     from AS50481 195.182.218.113 at 195.182.218.99 accept AS-FIBERTECH
export:     to AS50481 195.182.218.113 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATRATO ***
import:     from AS5580 195.182.218.151 at 195.182.218.100 accept AS-ATRATO
export:     to AS5580 195.182.218.151 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATRATO ***
import:     from AS5580 195.182.218.151 at 195.182.218.99 accept AS-ATRATO
export:     to AS5580 195.182.218.151 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CHOOPA ***
import:     from AS20473 195.182.218.150 at 195.182.218.100 accept AS20473
export:     to AS20473 195.182.218.150 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CHOOPA ***
import:     from AS20473 195.182.218.150 at 195.182.218.99 accept AS20473
export:     to AS20473 195.182.218.150 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MGK ***
import:     from AS49633 195.182.218.109 at 195.182.218.100 accept AS49633
export:     to AS49633 195.182.218.109 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MGK ***
import:     from AS49633 195.182.218.109 at 195.182.218.99 accept AS49633
export:     to AS49633 195.182.218.109 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KEI ***
import:     from AS29522 195.182.218.108 at 195.182.218.100 accept AS29522
export:     to AS29522 195.182.218.108 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** KEI ***
import:     from AS29522 195.182.218.108 at 195.182.218.99 accept AS29522
export:     to AS29522 195.182.218.108 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KRCPD ***
import:     from AS48047 195.182.218.106 at 195.182.218.100 accept AS48047
export:     to AS48047 195.182.218.106 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** KRCPD ***
import:     from AS48047 195.182.218.106 at 195.182.218.99 accept AS48047
export:     to AS48047 195.182.218.106 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCSS ***
import:     from AS196844 195.182.218.111 at 195.182.218.100 accept AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS196844 195.182.218.111 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCSS ***
import:     from AS196844 195.182.218.111 at 195.182.218.99 accept AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS196844 195.182.218.111 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACSYSTEMY ***
import:     from AS39439 195.182.218.105 at 195.182.218.100 accept AS39439
export:     to AS39439 195.182.218.105 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACSYSTEMY ***
import:     from AS39439 195.182.218.105 at 195.182.218.99 accept AS39439
export:     to AS39439 195.182.218.105 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EXATEL ***
import:     from AS20804 195.182.218.104 at 195.182.218.100 accept AS-EXATEL-INT
export:     to AS20804 195.182.218.104 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EXATEL ***
import:     from AS20804 195.182.218.104 at 195.182.218.99 accept AS-EXATEL-INT
export:     to AS20804 195.182.218.104 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLAY2 ***
import:     from AS39603 195.182.218.249 at 195.182.218.100 accept AS-SET39603
export:     to AS39603 195.182.218.249 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLAY2 ***
import:     from AS39603 195.182.218.249 at 195.182.218.99 accept AS-SET39603
export:     to AS39603 195.182.218.249 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HAWE ***
import:     from AS42739 195.182.218.235 at 195.182.218.100 accept AS-HAWE-ALL
export:     to AS42739 195.182.218.235 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HAWE ***
import:     from AS42739 195.182.218.235 at 195.182.218.99 accept AS-HAWE-ALL
export:     to AS42739 195.182.218.235 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BGCOM ***
import:     from AS5526 195.182.218.124 at 195.182.218.100 accept AS-5526TR
export:     to AS5526 195.182.218.124 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BGCOM ***
import:     from AS5526 195.182.218.124 at 195.182.218.99 accept AS-5526TR
export:     to AS5526 195.182.218.124 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INFOMEX ***
import:     from AS48559 195.182.218.165 at 195.182.218.100 accept AS-INFOMEX
export:     to AS48559 195.182.218.165 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INFOMEX ***
import:     from AS48559 195.182.218.165 at 195.182.218.99 accept AS-INFOMEX
export:     to AS48559 195.182.218.165 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALPHANET ***
import:     from AS24806 195.182.218.64 at 195.182.218.100 accept AS24806
export:     to AS24806 195.182.218.64 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALPHANET ***
import:     from AS24806 195.182.218.64 at 195.182.218.99 accept AS24806
export:     to AS24806 195.182.218.64 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGNAT ***
import:     from AS49258 195.182.218.159 at 195.182.218.100 accept AS49258
export:     to AS49258 195.182.218.159 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGNAT ***
import:     from AS49258 195.182.218.159 at 195.182.218.99 accept AS49258
export:     to AS49258 195.182.218.159 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALFANET ***
import:     from AS49528 195.182.218.16 at 195.182.218.100 accept AS-PL-ALFANET
export:     to AS49528 195.182.218.16 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALFANET ***
import:     from AS49528 195.182.218.16 at 195.182.218.99 accept AS-PL-ALFANET
export:     to AS49528 195.182.218.16 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASZAPRACA ***
import:     from AS44454 195.182.218.40 at 195.182.218.100 accept AS-CSMNP-IX
export:     to AS44454 195.182.218.40 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASZAPRACA ***
import:     from AS44454 195.182.218.40 at 195.182.218.99 accept AS-CSMNP-IX
export:     to AS44454 195.182.218.40 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IBSELEKTRONICS ***
import:     from AS49300 195.182.218.84 at 195.182.218.100 accept AS-IBSELEKTRONICS
export:     to AS49300 195.182.218.84 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IBSELEKTRONICS ***
import:     from AS49300 195.182.218.84 at 195.182.218.99 accept AS-IBSELEKTRONICS
export:     to AS49300 195.182.218.84 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** DAG ***
import:     from AS41796 195.182.218.86 at 195.182.218.100 accept AS41796
export:     to AS41796 195.182.218.86 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** DAG ***
import:     from AS41796 195.182.218.86 at 195.182.218.99 accept AS41796
export:     to AS41796 195.182.218.86 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AUDATEX ***
import:     from AS29430 195.182.218.120 at 195.182.218.100 accept AS29430
export:     to AS29430 195.182.218.120 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AUDATEX ***
import:     from AS29430 195.182.218.120 at 195.182.218.99 accept AS29430
export:     to AS29430 195.182.218.120 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KGP ***
import:     from AS198704 195.182.218.55 at 195.182.218.100 accept AS-KGP-PLIX
export:     to AS198704 195.182.218.55 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** KGP ***
import:     from AS198704 195.182.218.55 at 195.182.218.99 accept AS-KGP-PLIX
export:     to AS198704 195.182.218.55 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATM ***
import:     from AS24748 195.182.218.8 at 195.182.218.100 accept AS24748:AS-IX
export:     to AS24748 195.182.218.8 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATM ***
import:     from AS24748 195.182.218.8 at 195.182.218.99 accept AS24748:AS-IX
export:     to AS24748 195.182.218.8 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WADOWICENET ***
import:     from AS57101 195.182.218.28 at 195.182.218.100 accept AS57101
export:     to AS57101 195.182.218.28 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WADOWICENET ***
import:     from AS57101 195.182.218.28 at 195.182.218.99 accept AS57101
export:     to AS57101 195.182.218.28 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ELTRONIK ***
import:     from AS43420 195.182.218.44 at 195.182.218.100 accept AS43420
export:     to AS43420 195.182.218.44 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ELTRONIK ***
import:     from AS43420 195.182.218.44 at 195.182.218.99 accept AS43420
export:     to AS43420 195.182.218.44 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERKAR ***
import:     from AS197979 195.182.218.66 at 195.182.218.100 accept AS197979
export:     to AS197979 195.182.218.66 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERKAR ***
import:     from AS197979 195.182.218.66 at 195.182.218.99 accept AS197979
export:     to AS197979 195.182.218.66 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI ***
import:     from AS20940 195.182.218.115 at 195.182.218.100 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.182.218.115 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI ***
import:     from AS20940 195.182.218.115 at 195.182.218.99 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.182.218.115 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERACTIVE3D ***
import:     from AS49544 195.182.218.80 at 195.182.218.100 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 195.182.218.80 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERACTIVE3D ***
import:     from AS49544 195.182.218.80 at 195.182.218.99 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 195.182.218.80 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WDMCOMPUTERS ***
import:     from AS47329 195.182.218.79 at 195.182.218.100 accept AS-WDM-NET
export:     to AS47329 195.182.218.79 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WDMCOMPUTERS ***
import:     from AS47329 195.182.218.79 at 195.182.218.99 accept AS-WDM-NET
export:     to AS47329 195.182.218.79 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PSR ***
import:     from AS56515 195.182.218.56 at 195.182.218.100 accept AS-SYSTEMX
export:     to AS56515 195.182.218.56 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PSR ***
import:     from AS56515 195.182.218.56 at 195.182.218.99 accept AS-SYSTEMX
export:     to AS56515 195.182.218.56 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETSERVIS ***
import:     from AS198036 195.182.218.77 at 195.182.218.100 accept AS-NETSERVIS
export:     to AS198036 195.182.218.77 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETSERVIS ***
import:     from AS198036 195.182.218.77 at 195.182.218.99 accept AS-NETSERVIS
export:     to AS198036 195.182.218.77 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY ***
import:     from AS197227 195.182.218.94 at 195.182.218.100 accept AS197227
export:     to AS197227 195.182.218.94 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY ***
import:     from AS197227 195.182.218.94 at 195.182.218.99 accept AS197227
export:     to AS197227 195.182.218.94 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VIRTUALTELECOM ***
import:     from AS56391 195.182.218.116 at 195.182.218.100 accept AS-VTELECOM-PL
export:     to AS56391 195.182.218.116 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VIRTUALTELECOM ***
import:     from AS56391 195.182.218.116 at 195.182.218.99 accept AS-VTELECOM-PL
export:     to AS56391 195.182.218.116 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SERCZER ***
import:     from AS197480 195.182.218.118 at 195.182.218.100 accept AS197480
export:     to AS197480 195.182.218.118 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SERCZER ***
import:     from AS197480 195.182.218.118 at 195.182.218.99 accept AS197480
export:     to AS197480 195.182.218.118 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** METROPORT ***
import:     from AS197091 195.182.218.121 at 195.182.218.100 accept AS-METROPORT
export:     to AS197091 195.182.218.121 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** METROPORT ***
import:     from AS197091 195.182.218.121 at 195.182.218.99 accept AS-METROPORT
export:     to AS197091 195.182.218.121 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BEYOND ***
import:     from AS31229 195.182.218.129 at 195.182.218.100 accept AS-BEYOND
export:     to AS31229 195.182.218.129 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BEYOND ***
import:     from AS31229 195.182.218.129 at 195.182.218.99 accept AS-BEYOND
export:     to AS31229 195.182.218.129 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VOLTA ***
import:     from AS39816 195.182.218.130 at 195.182.218.100 accept AS-VOLTA
export:     to AS39816 195.182.218.130 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VOLTA ***
import:     from AS39816 195.182.218.130 at 195.182.218.99 accept AS-VOLTA
export:     to AS39816 195.182.218.130 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** OFPL ***
import:     from AS29305 195.182.218.153 at 195.182.218.100 accept AS-OFPL-SE
export:     to AS29305 195.182.218.153 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** OFPL ***
import:     from AS29305 195.182.218.153 at 195.182.218.99 accept AS-OFPL-SE
export:     to AS29305 195.182.218.153 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELKONEKT ***
import:     from AS51373 195.182.218.163 at 195.182.218.100 accept AS-TELKONEKT-CUSTOMERS
export:     to AS51373 195.182.218.163 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELKONEKT ***
import:     from AS51373 195.182.218.163 at 195.182.218.99 accept AS-TELKONEKT-CUSTOMERS
export:     to AS51373 195.182.218.163 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NET-PARTNER ***
import:     from AS41266 195.182.218.53 at 195.182.218.100 accept AS-NETPARTNER
export:     to AS41266 195.182.218.53 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NET-PARTNER ***
import:     from AS41266 195.182.218.53 at 195.182.218.99 accept AS-NETPARTNER
export:     to AS41266 195.182.218.53 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INAME ***
import:     from AS57249 195.182.218.67 at 195.182.218.100 accept AS57249
export:     to AS57249 195.182.218.67 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INAME ***
import:     from AS57249 195.182.218.67 at 195.182.218.99 accept AS57249
export:     to AS57249 195.182.218.67 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SIECIBLOKOWE ***
import:     from AS51484 195.182.218.175 at 195.182.218.100 accept AS-BLOKOWE
export:     to AS51484 195.182.218.175 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SIECIBLOKOWE ***
import:     from AS51484 195.182.218.175 at 195.182.218.99 accept AS-BLOKOWE
export:     to AS51484 195.182.218.175 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LCS ***
import:     from AS197113 195.182.218.176 at 195.182.218.100 accept AS197113
export:     to AS197113 195.182.218.176 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LCS ***
import:     from AS197113 195.182.218.176 at 195.182.218.99 accept AS197113
export:     to AS197113 195.182.218.176 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELEKAB ***
import:     from AS198232 195.182.218.178 at 195.182.218.100 accept AS198232
export:     to AS198232 195.182.218.178 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELEKAB ***
import:     from AS198232 195.182.218.178 at 195.182.218.99 accept AS198232
export:     to AS198232 195.182.218.178 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MATRONIX ***
import:     from AS51310 195.182.218.196 at 195.182.218.100 accept AS-MATRONIX
export:     to AS51310 195.182.218.196 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MATRONIX ***
import:     from AS51310 195.182.218.196 at 195.182.218.99 accept AS-MATRONIX
export:     to AS51310 195.182.218.196 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HENET ***
import:     from AS6939 195.182.218.197 at 195.182.218.100 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 195.182.218.197 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HENET ***
import:     from AS6939 195.182.218.197 at 195.182.218.99 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 195.182.218.197 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELKAB ***
import:     from AS197336 195.182.218.203 at 195.182.218.100 accept AS197336
export:     to AS197336 195.182.218.203 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELKAB ***
import:     from AS197336 195.182.218.203 at 195.182.218.99 accept AS197336
export:     to AS197336 195.182.218.203 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** UTPBYDGOSZCZ ***
import:     from AS12618 195.182.218.209 at 195.182.218.100 accept AS12618:AS-BYDGOSZCZ-COM-PLIX
export:     to AS12618 195.182.218.209 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** UTPBYDGOSZCZ ***
import:     from AS12618 195.182.218.209 at 195.182.218.99 accept AS12618:AS-BYDGOSZCZ-COM-PLIX
export:     to AS12618 195.182.218.209 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** STARTERPLIX ***
import:     from AS34209 195.182.218.4 at 195.182.218.100 accept AS34209:AS-STARTER-PLIX
export:     to AS34209 195.182.218.4 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** STARTERPLIX ***
import:     from AS34209 195.182.218.4 at 195.182.218.99 accept AS34209:AS-STARTER-PLIX
export:     to AS34209 195.182.218.4 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKOMUR ***
import:     from AS42084 195.182.218.213 at 195.182.218.100 accept AS-SKOMUR
export:     to AS42084 195.182.218.213 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKOMUR ***
import:     from AS42084 195.182.218.213 at 195.182.218.99 accept AS-SKOMUR
export:     to AS42084 195.182.218.213 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVKSLUPSK ***
import:     from AS198073 195.182.218.215 at 195.182.218.100 accept AS198073
export:     to AS198073 195.182.218.215 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVKSLUPSK ***
import:     from AS198073 195.182.218.215 at 195.182.218.99 accept AS198073
export:     to AS198073 195.182.218.215 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MSM2 ***
import:     from AS30923 195.182.219.237 at 195.182.218.100 accept AS30923
export:     to AS30923 195.182.219.237 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MSM2 ***
import:     from AS30923 195.182.219.237 at 195.182.218.99 accept AS30923
export:     to AS30923 195.182.219.237 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** YNET ***
import:     from AS57896 195.182.218.221 at 195.182.218.100 accept AS57896
export:     to AS57896 195.182.218.221 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** YNET ***
import:     from AS57896 195.182.218.221 at 195.182.218.99 accept AS57896
export:     to AS57896 195.182.218.221 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELKABTCZEW ***
import:     from AS50661 195.182.218.232 at 195.182.218.100 accept AS50661
export:     to AS50661 195.182.218.232 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELKABTCZEW ***
import:     from AS50661 195.182.218.232 at 195.182.218.99 accept AS50661
export:     to AS50661 195.182.218.232 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** COIG ***
import:     from AS28978 195.182.218.241 at 195.182.218.100 accept AS-COIG
export:     to AS28978 195.182.218.241 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** COIG ***
import:     from AS28978 195.182.218.241 at 195.182.218.99 accept AS-COIG
export:     to AS28978 195.182.218.241 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALIORBANK ***
import:     from AS47322 195.182.219.20 at 195.182.218.100 accept AS47322
export:     to AS47322 195.182.219.20 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALIORBANK ***
import:     from AS47322 195.182.219.20 at 195.182.218.99 accept AS47322
export:     to AS47322 195.182.219.20 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WEBDISCOUNT ***
import:     from AS24637 195.182.219.22 at 195.182.218.100 accept AS-WEBDISCOUNT
export:     to AS24637 195.182.219.22 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WEBDISCOUNT ***
import:     from AS24637 195.182.219.22 at 195.182.218.99 accept AS-WEBDISCOUNT
export:     to AS24637 195.182.219.22 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ISTS ***
import:     from AS30793 195.182.219.23 at 195.182.218.100 accept AS-GEMINI-ISTS
export:     to AS30793 195.182.219.23 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ISTS ***
import:     from AS30793 195.182.219.23 at 195.182.218.99 accept AS-GEMINI-ISTS
export:     to AS30793 195.182.219.23 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALIORBANK2 ***
import:     from AS47322 195.182.219.24 at 195.182.218.100 accept AS47322
export:     to AS47322 195.182.219.24 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALIORBANK2 ***
import:     from AS47322 195.182.219.24 at 195.182.218.99 accept AS47322
export:     to AS47322 195.182.219.24 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BESTPARTNER ***
import:     from AS198577 195.182.219.25 at 195.182.218.100 accept AS198577
export:     to AS198577 195.182.219.25 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BESTPARTNER ***
import:     from AS198577 195.182.219.25 at 195.182.218.99 accept AS198577
export:     to AS198577 195.182.219.25 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TECHSTORAGE ***
import:     from AS198717 195.182.219.26 at 195.182.218.100 accept AS198717
export:     to AS198717 195.182.219.26 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TECHSTORAGE ***
import:     from AS198717 195.182.219.26 at 195.182.218.99 accept AS198717
export:     to AS198717 195.182.219.26 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATMSOFTWARE ***
import:     from AS57811 195.182.218.57 at 195.182.218.100 accept AS-ATDS-SERVICES
export:     to AS57811 195.182.218.57 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATMSOFTWARE ***
import:     from AS57811 195.182.218.57 at 195.182.218.99 accept AS-ATDS-SERVICES
export:     to AS57811 195.182.218.57 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** OSTROWSKI ***
import:     from AS51277 195.182.219.27 at 195.182.218.100 accept AS51277
export:     to AS51277 195.182.219.27 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** OSTROWSKI ***
import:     from AS51277 195.182.219.27 at 195.182.218.99 accept AS51277
export:     to AS51277 195.182.219.27 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMMUNITY-DNS-LIMITED ***
import:     from AS42909 195.182.219.28 at 195.182.218.100 accept AS42909
export:     to AS42909 195.182.219.28 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMMUNITY-DNS-LIMITED ***
import:     from AS42909 195.182.219.28 at 195.182.218.99 accept AS42909
export:     to AS42909 195.182.219.28 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WEKTOR ***
import:     from AS196928 195.182.219.30 at 195.182.218.100 accept AS196928
export:     to AS196928 195.182.219.30 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WEKTOR ***
import:     from AS196928 195.182.219.30 at 195.182.218.99 accept AS196928
export:     to AS196928 195.182.219.30 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELBIT24 ***
import:     from AS198945 195.182.219.31 at 195.182.218.100 accept AS198945
export:     to AS198945 195.182.219.31 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELBIT24 ***
import:     from AS198945 195.182.219.31 at 195.182.218.99 accept AS198945
export:     to AS198945 195.182.219.31 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TV-EURO-SAT ***
import:     from AS199075 195.182.219.32 at 195.182.218.100 accept AS199075
export:     to AS199075 195.182.219.32 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TV-EURO-SAT ***
import:     from AS199075 195.182.219.32 at 195.182.218.99 accept AS199075
export:     to AS199075 195.182.219.32 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK2 ***
import:     from AS29512 195.182.219.34 at 195.182.218.100 accept AS-TVK-PL
export:     to AS29512 195.182.219.34 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK2 ***
import:     from AS29512 195.182.219.34 at 195.182.218.99 accept AS-TVK-PL
export:     to AS29512 195.182.219.34 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** M3NET ***
import:     from AS59460 195.182.219.35 at 195.182.218.100 accept AS-M3NET
export:     to AS59460 195.182.219.35 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** M3NET ***
import:     from AS59460 195.182.219.35 at 195.182.218.99 accept AS-M3NET
export:     to AS59460 195.182.219.35 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** STANSAT ***
import:     from AS39039 195.182.219.36 at 195.182.218.100 accept AS39039
export:     to AS39039 195.182.219.36 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** STANSAT ***
import:     from AS39039 195.182.219.36 at 195.182.218.99 accept AS39039
export:     to AS39039 195.182.219.36 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INFOPLUS ***
import:     from AS58307 195.182.219.38 at 195.182.218.100 accept AS-RADIX
export:     to AS58307 195.182.219.38 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INFOPLUS ***
import:     from AS58307 195.182.219.38 at 195.182.218.99 accept AS-RADIX
export:     to AS58307 195.182.219.38 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SM-POLNOC ***
import:     from AS198000 195.182.219.39 at 195.182.218.100 accept AS198000
export:     to AS198000 195.182.219.39 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SM-POLNOC ***
import:     from AS198000 195.182.219.39 at 195.182.218.99 accept AS198000
export:     to AS198000 195.182.219.39 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
import:     from AS12741 195.182.218.137 at 195.182.218.100 accept AS-NETIA
export:     to AS12741 195.182.218.137 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
import:     from AS12741 195.182.218.137 at 195.182.218.99 accept AS-NETIA
export:     to AS12741 195.182.218.137 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ECHO ***
import:     from AS198230 195.182.219.41 at 195.182.218.100 accept AS-ECHO
export:     to AS198230 195.182.219.41 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ECHO ***
import:     from AS198230 195.182.219.41 at 195.182.218.99 accept AS-ECHO
export:     to AS198230 195.182.219.41 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMGRUDZIADZ ***
import:     from AS41356 195.182.219.42 at 195.182.218.100 accept AS41356
export:     to AS41356 195.182.219.42 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMGRUDZIADZ ***
import:     from AS41356 195.182.219.42 at 195.182.218.99 accept AS41356
export:     to AS41356 195.182.219.42 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LATTELECOM ***
import:     from AS12578 195.182.219.44 at 195.182.218.100 accept AS-LATTELEKOM
export:     to AS12578 195.182.219.44 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LATTELECOM ***
import:     from AS12578 195.182.219.44 at 195.182.218.99 accept AS-LATTELEKOM
export:     to AS12578 195.182.219.44 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMSLOWIANIN ***
import:     from AS197201 195.182.219.45 at 195.182.218.100 accept AS197201
export:     to AS197201 195.182.219.45 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMSLOWIANIN ***
import:     from AS197201 195.182.219.45 at 195.182.218.99 accept AS197201
export:     to AS197201 195.182.219.45 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA2 ***
import:     from AS29314 195.182.219.46 at 195.182.218.100 accept AS-VECTRA
export:     to AS29314 195.182.219.46 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA2 ***
import:     from AS29314 195.182.219.46 at 195.182.218.99 accept AS-VECTRA
export:     to AS29314 195.182.219.46 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SERVCOM ***
import:     from AS41256 195.182.219.50 at 195.182.218.100 accept AS-SERVCOM
export:     to AS41256 195.182.219.50 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SERVCOM ***
import:     from AS41256 195.182.219.50 at 195.182.218.99 accept AS-SERVCOM
export:     to AS41256 195.182.219.50 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERNETUNION ***
import:     from AS49242 195.182.219.51 at 195.182.218.100 accept AS-IUSA
export:     to AS49242 195.182.219.51 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERNETUNION ***
import:     from AS49242 195.182.219.51 at 195.182.218.99 accept AS-IUSA
export:     to AS49242 195.182.219.51 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GAMP ***
import:     from AS56511 195.182.219.56 at 195.182.218.100 accept AS-GAMP
export:     to AS56511 195.182.219.56 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GAMP ***
import:     from AS56511 195.182.219.56 at 195.182.218.99 accept AS-GAMP
export:     to AS56511 195.182.219.56 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MARSOFT ***
import:     from AS41314 195.182.218.73 at 195.182.218.100 accept AS41314
export:     to AS41314 195.182.218.73 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MARSOFT ***
import:     from AS41314 195.182.218.73 at 195.182.218.99 accept AS41314
export:     to AS41314 195.182.218.73 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BRK ***
import:     from AS3169 195.182.219.57 at 195.182.218.100 accept AS-BRK
export:     to AS3169 195.182.219.57 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BRK ***
import:     from AS3169 195.182.219.57 at 195.182.218.99 accept AS-BRK
export:     to AS3169 195.182.219.57 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CDNETWORKS ***
import:     from AS36408 195.182.218.139 at 195.182.218.100 accept AS36408
export:     to AS36408 195.182.218.139 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CDNETWORKS ***
import:     from AS36408 195.182.218.139 at 195.182.218.99 accept AS36408
export:     to AS36408 195.182.218.139 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BETANET ***
import:     from AS33838 195.182.218.161 at 195.182.218.100 accept AS-BETANET
export:     to AS33838 195.182.218.161 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BETANET ***
import:     from AS33838 195.182.218.161 at 195.182.218.99 accept AS-BETANET
export:     to AS33838 195.182.218.161 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TOMKOW ***
import:     from AS197405 195.182.218.158 at 195.182.218.100 accept AS197405
export:     to AS197405 195.182.218.158 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TOMKOW ***
import:     from AS197405 195.182.218.158 at 195.182.218.99 accept AS197405
export:     to AS197405 195.182.218.158 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LANNET ***
import:     from AS199503 195.182.218.162 at 195.182.218.100 accept AS199503
export:     to AS199503 195.182.218.162 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LANNET ***
import:     from AS199503 195.182.218.162 at 195.182.218.99 accept AS199503
export:     to AS199503 195.182.218.162 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC2 ***
import:     from AS6830 195.182.218.7 at 195.182.218.100 accept AS-AORTA
export:     to AS6830 195.182.218.7 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC2 ***
import:     from AS6830 195.182.218.7 at 195.182.218.99 accept AS-AORTA
export:     to AS6830 195.182.218.7 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MPWIK-PULAWY ***
import:     from AS198594 195.182.218.149 at 195.182.218.100 accept AS198594
export:     to AS198594 195.182.218.149 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MPWIK-PULAWY ***
import:     from AS198594 195.182.218.149 at 195.182.218.99 accept AS198594
export:     to AS198594 195.182.218.149 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP ***
import:     from AS25506 195.182.218.20 at 195.182.218.100 accept AS25506
export:     to AS25506 195.182.218.20 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP ***
import:     from AS25506 195.182.218.20 at 195.182.218.99 accept AS25506
export:     to AS25506 195.182.218.20 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET ***
import:     from AS42503 195.182.218.59 at 195.182.218.100 accept AS42503
export:     to AS42503 195.182.218.59 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET ***
import:     from AS42503 195.182.218.59 at 195.182.218.99 accept AS42503
export:     to AS42503 195.182.218.59 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET2 ***
import:     from AS42503 195.182.218.91 at 195.182.218.100 accept AS42503
export:     to AS42503 195.182.218.91 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET2 ***
import:     from AS42503 195.182.218.91 at 195.182.218.99 accept AS42503
export:     to AS42503 195.182.218.91 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VOICENET ***
import:     from AS199319 195.182.218.166 at 195.182.218.100 accept AS-VOICENET
export:     to AS199319 195.182.218.166 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VOICENET ***
import:     from AS199319 195.182.218.166 at 195.182.218.99 accept AS-VOICENET
export:     to AS199319 195.182.218.166 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TPODLASIE ***
import:     from AS39375 195.182.218.32 at 195.182.218.100 accept AS-TPODLASIE
export:     to AS39375 195.182.218.32 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TPODLASIE ***
import:     from AS39375 195.182.218.32 at 195.182.218.99 accept AS-TPODLASIE
export:     to AS39375 195.182.218.32 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVHAJNOWKA ***
import:     from AS59607 195.182.218.207 at 195.182.218.100 accept AS59607
export:     to AS59607 195.182.218.207 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVHAJNOWKA ***
import:     from AS59607 195.182.218.207 at 195.182.218.99 accept AS59607
export:     to AS59607 195.182.218.207 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMWIELUN ***
import:     from AS12985 195.182.218.224 at 195.182.218.100 accept AS12985
export:     to AS12985 195.182.218.224 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SMWIELUN ***
import:     from AS12985 195.182.218.224 at 195.182.218.99 accept AS12985
export:     to AS12985 195.182.218.224 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SGGS ***
import:     from AS24482 195.182.219.202 at 195.182.218.100 accept AS-SGGS
export:     to AS24482 195.182.219.202 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SGGS ***
import:     from AS24482 195.182.219.202 at 195.182.218.99 accept AS-SGGS
export:     to AS24482 195.182.219.202 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ENTERNET ***
import:     from AS198493 195.182.218.36 at 195.182.218.100 accept AS198493
export:     to AS198493 195.182.218.36 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ENTERNET ***
import:     from AS198493 195.182.218.36 at 195.182.218.99 accept AS198493
export:     to AS198493 195.182.218.36 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SPETELEK ***
import:     from AS197503 195.182.218.93 at 195.182.218.100 accept AS197503
export:     to AS197503 195.182.218.93 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SPETELEK ***
import:     from AS197503 195.182.218.93 at 195.182.218.99 accept AS197503
export:     to AS197503 195.182.218.93 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LEGIONOWO ***
import:     from AS198271 195.182.218.63 at 195.182.218.100 accept AS198271
export:     to AS198271 195.182.218.63 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LEGIONOWO ***
import:     from AS198271 195.182.218.63 at 195.182.218.99 accept AS198271
export:     to AS198271 195.182.218.63 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SERVCOM2 ***
import:     from AS41256 195.182.219.48 at 195.182.218.100 accept AS-SERVCOM
export:     to AS41256 195.182.219.48 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SERVCOM2 ***
import:     from AS41256 195.182.219.48 at 195.182.218.99 accept AS-SERVCOM
export:     to AS41256 195.182.219.48 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMAZON ***
import:     from AS16509 195.182.218.5 at 195.182.218.100 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 195.182.218.5 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMAZON ***
import:     from AS16509 195.182.218.5 at 195.182.218.99 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 195.182.218.5 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HBO ***
import:     from AS62421 195.182.218.70 at 195.182.218.100 accept AS62421
export:     to AS62421 195.182.218.70 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HBO ***
import:     from AS62421 195.182.218.70 at 195.182.218.99 accept AS62421
export:     to AS62421 195.182.218.70 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CITYNET ***
import:     from AS197572 195.182.219.37 at 195.182.218.100 accept AS-CTN
export:     to AS197572 195.182.219.37 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CITYNET ***
import:     from AS197572 195.182.219.37 at 195.182.218.99 accept AS-CTN
export:     to AS197572 195.182.219.37 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MAXIA ***
import:     from AS60018 195.182.219.29 at 195.182.218.100 accept AS-MAXIA
export:     to AS60018 195.182.219.29 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MAXIA ***
import:     from AS60018 195.182.219.29 at 195.182.218.99 accept AS-MAXIA
export:     to AS60018 195.182.219.29 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA2 ***
import:     from AS34891 195.182.219.43 at 195.182.218.100 accept AS34891
export:     to AS34891 195.182.219.43 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA2 ***
import:     from AS34891 195.182.219.43 at 195.182.218.99 accept AS34891
export:     to AS34891 195.182.219.43 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ASSAT ***
import:     from AS50312 195.182.219.19 at 195.182.218.100 accept AS50312
export:     to AS50312 195.182.219.19 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ASSAT ***
import:     from AS50312 195.182.219.19 at 195.182.218.99 accept AS50312
export:     to AS50312 195.182.219.19 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EDGECAST ***
import:     from AS15133 195.182.218.237 at 195.182.218.100 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 195.182.218.237 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EDGECAST ***
import:     from AS15133 195.182.218.237 at 195.182.218.99 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 195.182.218.237 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA3 ***
import:     from AS29314 195.182.219.10 at 195.182.218.100 accept AS-VECTRA
export:     to AS29314 195.182.219.10 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA3 ***
import:     from AS29314 195.182.219.10 at 195.182.218.99 accept AS-VECTRA
export:     to AS29314 195.182.219.10 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** STTB ***
import:     from AS42039 195.182.219.58 at 195.182.218.100 accept AS42039
export:     to AS42039 195.182.219.58 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** STTB ***
import:     from AS42039 195.182.219.58 at 195.182.218.99 accept AS42039
export:     to AS42039 195.182.219.58 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TTK ***
import:     from AS20485 195.182.218.41 at 195.182.218.100 accept AS-TTK
export:     to AS20485 195.182.218.41 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TTK ***
import:     from AS20485 195.182.218.41 at 195.182.218.99 accept AS-TTK
export:     to AS20485 195.182.218.41 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATUS ***
import:     from AS197790 195.182.219.17 at 195.182.218.100 accept AS-ACTUS
export:     to AS197790 195.182.219.17 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATUS ***
import:     from AS197790 195.182.219.17 at 195.182.218.99 accept AS-ACTUS
export:     to AS197790 195.182.219.17 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BIZNESHOST ***
import:     from AS198414 195.182.219.16 at 195.182.218.100 accept AS198414
export:     to AS198414 195.182.219.16 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BIZNESHOST ***
import:     from AS198414 195.182.219.16 at 195.182.218.99 accept AS198414
export:     to AS198414 195.182.219.16 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ZGL ***
import:     from AS199981 195.182.219.15 at 195.182.218.100 accept AS199981
export:     to AS199981 195.182.219.15 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ZGL ***
import:     from AS199981 195.182.219.15 at 195.182.218.99 accept AS199981
export:     to AS199981 195.182.219.15 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** DPD ***
import:     from AS48428 195.182.219.13 at 195.182.218.100 accept AS48428
export:     to AS48428 195.182.219.13 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** DPD ***
import:     from AS48428 195.182.219.13 at 195.182.218.99 accept AS48428
export:     to AS48428 195.182.219.13 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLITECHNIA-SWIETOKRZYSKA ***
import:     from AS30778 195.182.219.12 at 195.182.218.100 accept AS-KIELMAN
export:     to AS30778 195.182.219.12 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLITECHNIA-SWIETOKRZYSKA ***
import:     from AS30778 195.182.219.12 at 195.182.218.99 accept AS-KIELMAN
export:     to AS30778 195.182.219.12 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IPTRANSIT ***
import:     from AS46786 195.182.218.92 at 195.182.218.100 accept AS-IPTRANSIT
export:     to AS46786 195.182.218.92 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IPTRANSIT ***
import:     from AS46786 195.182.218.92 at 195.182.218.99 accept AS-IPTRANSIT
export:     to AS46786 195.182.218.92 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AZIMUTHIT ***
import:     from AS198067 195.182.219.11 at 195.182.218.100 accept AS198067
export:     to AS198067 195.182.219.11 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AZIMUTHIT ***
import:     from AS198067 195.182.219.11 at 195.182.218.99 accept AS198067
export:     to AS198067 195.182.219.11 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FEROMEDIA ***
import:     from AS197667 195.182.219.9 at 195.182.218.100 accept AS-FEROMEDIA
export:     to AS197667 195.182.219.9 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FEROMEDIA ***
import:     from AS197667 195.182.219.9 at 195.182.218.99 accept AS-FEROMEDIA
export:     to AS197667 195.182.219.9 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** RAXEL ***
import:     from AS197839 195.182.219.8 at 195.182.218.100 accept AS197839
export:     to AS197839 195.182.219.8 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** RAXEL ***
import:     from AS197839 195.182.219.8 at 195.182.218.99 accept AS197839
export:     to AS197839 195.182.219.8 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK ***
import:     from AS32934 195.182.218.88 at 195.182.218.100 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.182.218.88 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK ***
import:     from AS32934 195.182.218.88 at 195.182.218.99 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.182.218.88 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTELIGO ***
import:     from AS21344 195.182.219.6 at 195.182.218.100 accept AS20778:AS-PKOBP
export:     to AS21344 195.182.219.6 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTELIGO ***
import:     from AS21344 195.182.219.6 at 195.182.218.99 accept AS20778:AS-PKOBP
export:     to AS21344 195.182.219.6 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CLOUDFLARE ***
import:     from AS13335 195.182.218.134 at 195.182.218.100 accept AS13335
export:     to AS13335 195.182.218.134 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CLOUDFLARE ***
import:     from AS13335 195.182.218.134 at 195.182.218.99 accept AS13335
export:     to AS13335 195.182.218.134 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MSITELEKOM ***
import:     from AS199715 195.182.219.55 at 195.182.218.100 accept AS-MSITELEKOM
export:     to AS199715 195.182.219.55 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MSITELEKOM ***
import:     from AS199715 195.182.219.55 at 195.182.218.99 accept AS-MSITELEKOM
export:     to AS199715 195.182.219.55 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INOTEL-VOIP ***
import:     from AS58321 195.182.219.60 at 195.182.218.100 accept AS-OXYLION
export:     to AS58321 195.182.219.60 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INOTEL-VOIP ***
import:     from AS58321 195.182.219.60 at 195.182.218.99 accept AS-OXYLION
export:     to AS58321 195.182.219.60 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** UARNET ***
import:     from AS3255 195.182.218.177 at 195.182.218.100 accept AS-UARNET
export:     to AS3255 195.182.218.177 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** UARNET ***
import:     from AS3255 195.182.218.177 at 195.182.218.99 accept AS-UARNET
export:     to AS3255 195.182.218.177 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMPLEXCOMPUTERS ***
import:     from AS196890 195.182.219.61 at 195.182.218.100 accept AS-COMPLEX
export:     to AS196890 195.182.219.61 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMPLEXCOMPUTERS ***
import:     from AS196890 195.182.219.61 at 195.182.218.99 accept AS-COMPLEX
export:     to AS196890 195.182.219.61 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TIMPLUS ***
import:     from AS50349 195.182.219.63 at 195.182.218.100 accept AS50349
export:     to AS50349 195.182.219.63 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TIMPLUS ***
import:     from AS50349 195.182.219.63 at 195.182.218.99 accept AS50349
export:     to AS50349 195.182.219.63 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EUROTRANSTELECOM ***
import:     from AS35320 195.182.218.76 at 195.182.218.100 accept AS-ETT
export:     to AS35320 195.182.218.76 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EUROTRANSTELECOM ***
import:     from AS35320 195.182.218.76 at 195.182.218.99 accept AS-ETT
export:     to AS35320 195.182.218.76 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** OPENDNS ***
import:     from AS36692 195.182.219.66 at 195.182.218.100 accept AS36692
export:     to AS36692 195.182.219.66 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** OPENDNS ***
import:     from AS36692 195.182.219.66 at 195.182.218.99 accept AS36692
export:     to AS36692 195.182.219.66 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT ***
import:     from AS8075 195.182.218.146 at 195.182.218.100 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 195.182.218.146 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT ***
import:     from AS8075 195.182.218.146 at 195.182.218.99 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 195.182.218.146 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT2 ***
import:     from AS8075 195.182.218.167 at 195.182.218.100 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 195.182.218.167 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT2 ***
import:     from AS8075 195.182.218.167 at 195.182.218.99 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 195.182.218.167 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
import:     from AS12741 195.182.218.117 at 195.182.218.100 accept AS-NETIA
export:     to AS12741 195.182.218.117 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
import:     from AS12741 195.182.218.117 at 195.182.218.99 accept AS-NETIA
export:     to AS12741 195.182.218.117 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GLOBITEL ***
import:     from AS48424 195.182.218.170 at 195.182.218.100 accept AS-GLOBITEL
export:     to AS48424 195.182.218.170 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GLOBITEL ***
import:     from AS48424 195.182.218.170 at 195.182.218.99 accept AS-GLOBITEL
export:     to AS48424 195.182.218.170 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SOFTEX ***
import:     from AS199113 195.182.219.40 at 195.182.218.100 accept AS-SOFTEX
export:     to AS199113 195.182.219.40 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SOFTEX ***
import:     from AS199113 195.182.219.40 at 195.182.218.99 accept AS-SOFTEX
export:     to AS199113 195.182.219.40 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TRANSMITEL ***
import:     from AS60563 195.182.219.54 at 195.182.218.100 accept AS-TRANSMITEL
export:     to AS60563 195.182.219.54 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TRANSMITEL ***
import:     from AS60563 195.182.219.54 at 195.182.218.99 accept AS-TRANSMITEL
export:     to AS60563 195.182.219.54 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLAY3 ***
import:     from AS39603 195.182.218.49 at 195.182.218.100 accept AS-SET39603
export:     to AS39603 195.182.218.49 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLAY3 ***
import:     from AS39603 195.182.218.49 at 195.182.218.99 accept AS-SET39603
export:     to AS39603 195.182.218.49 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MARTON ***
import:     from AS41952 195.182.219.67 at 195.182.218.100 accept AS41952
export:     to AS41952 195.182.219.67 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MARTON ***
import:     from AS41952 195.182.219.67 at 195.182.218.99 accept AS41952
export:     to AS41952 195.182.219.67 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GOOGLE1 ***
import:     from AS15169 195.182.219.69 at 195.182.218.100 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 195.182.219.69 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GOOGLE1 ***
import:     from AS15169 195.182.219.69 at 195.182.218.99 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 195.182.219.69 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LUKMAN ***
import:     from AS47223 195.182.219.73 at 195.182.218.100 accept AS-LUKMAN
export:     to AS47223 195.182.219.73 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LUKMAN ***
import:     from AS47223 195.182.219.73 at 195.182.218.99 accept AS-LUKMAN
export:     to AS47223 195.182.219.73 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** COI ***
import:     from AS199953 195.182.219.74 at 195.182.218.100 accept AS199953
export:     to AS199953 195.182.219.74 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** COI ***
import:     from AS199953 195.182.219.74 at 195.182.218.99 accept AS199953
export:     to AS199953 195.182.219.74 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** COI2 ***
import:     from AS199953 195.182.219.75 at 195.182.218.100 accept AS199953
export:     to AS199953 195.182.219.75 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** COI2 ***
import:     from AS199953 195.182.219.75 at 195.182.218.99 accept AS199953
export:     to AS199953 195.182.219.75 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** RIOT ***
import:     from AS6507 195.182.219.76 at 195.182.218.100 accept AS6507
export:     to AS6507 195.182.219.76 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** RIOT ***
import:     from AS6507 195.182.219.76 at 195.182.218.99 accept AS6507
export:     to AS6507 195.182.219.76 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** BIZNESHOST ***
import:     from AS198414 195.182.219.77 at 195.182.218.100 accept AS198414
export:     to AS198414 195.182.219.77 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** BIZNESHOST ***
import:     from AS198414 195.182.219.77 at 195.182.218.99 accept AS198414
export:     to AS198414 195.182.219.77 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP1 ***
import:     from AS62421 195.182.219.71 at 195.182.218.100 accept AS62421
export:     to AS62421 195.182.219.71 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP1 ***
import:     from AS62421 195.182.219.71 at 195.182.218.99 accept AS62421
export:     to AS62421 195.182.219.71 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP2 ***
import:     from AS62421 195.182.219.72 at 195.182.218.100 accept AS62421
export:     to AS62421 195.182.219.72 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP2 ***
import:     from AS62421 195.182.219.72 at 195.182.218.99 accept AS62421
export:     to AS62421 195.182.219.72 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** KPSI ***
import:     from AS42968 195.182.219.78 at 195.182.218.100 accept AS42968
export:     to AS42968 195.182.219.78 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** KPSI ***
import:     from AS42968 195.182.219.78 at 195.182.218.99 accept AS42968
export:     to AS42968 195.182.219.78 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VIRTUAOPERATOR ***
import:     from AS50606 195.182.219.82 at 195.182.218.100 accept AS-PL-FUZ
export:     to AS50606 195.182.219.82 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VIRTUAOPERATOR ***
import:     from AS50606 195.182.219.82 at 195.182.218.99 accept AS-PL-FUZ
export:     to AS50606 195.182.219.82 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETTELEKOM ***
import:     from AS196826 195.182.219.79 at 195.182.218.100 accept AS-NETTELEKOM
export:     to AS196826 195.182.219.79 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETTELEKOM ***
import:     from AS196826 195.182.219.79 at 195.182.218.99 accept AS-NETTELEKOM
export:     to AS196826 195.182.219.79 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILESNET ***
import:     from AS43709 195.182.219.83 at 195.182.218.100 accept AS-SILESNET
export:     to AS43709 195.182.219.83 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILESNET ***
import:     from AS43709 195.182.219.83 at 195.182.218.99 accept AS-SILESNET
export:     to AS43709 195.182.219.83 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKKOLOBRZEG ***
import:     from AS201328 195.182.219.87 at 195.182.218.100 accept AS201328
export:     to AS201328 195.182.219.87 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKKOLOBRZEG ***
import:     from AS201328 195.182.219.87 at 195.182.218.99 accept AS201328
export:     to AS201328 195.182.219.87 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX ***
import:     from AS201054 195.182.219.88 at 195.182.218.100 accept AS-EP-POLMIX
export:     to AS201054 195.182.219.88 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX ***
import:     from AS201054 195.182.219.88 at 195.182.218.99 accept AS-EP-POLMIX
export:     to AS201054 195.182.219.88 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INCAPSULA ***
import:     from AS19551 195.182.219.89 at 195.182.218.100 accept AS-INCAPSULA
export:     to AS19551 195.182.219.89 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INCAPSULA ***
import:     from AS19551 195.182.219.89 at 195.182.218.99 accept AS-INCAPSULA
export:     to AS19551 195.182.219.89 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLOK ***
import:     from AS204373 195.182.219.90 at 195.182.218.100 accept AS204373
export:     to AS204373 195.182.219.90 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** POLOK ***
import:     from AS204373 195.182.219.90 at 195.182.218.99 accept AS204373
export:     to AS204373 195.182.219.90 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** CITIMEDIA ***
import:     from AS199831 195.182.219.92 at 195.182.218.100 accept AS-CITIMEDIA
export:     to AS199831 195.182.219.92 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** CITIMEDIA ***
import:     from AS199831 195.182.219.92 at 195.182.218.99 accept AS-CITIMEDIA
export:     to AS199831 195.182.219.92 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INM ***
import:     from AS57718 195.182.219.93 at 195.182.218.100 accept AS-INM
export:     to AS57718 195.182.219.93 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INM ***
import:     from AS57718 195.182.219.93 at 195.182.218.99 accept AS-INM
export:     to AS57718 195.182.219.93 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INGRAM ***
import:     from AS197400 195.182.219.95 at 195.182.218.100 accept AS197400
export:     to AS197400 195.182.219.95 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INGRAM ***
import:     from AS197400 195.182.219.95 at 195.182.218.99 accept AS197400
export:     to AS197400 195.182.219.95 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** DIEBOLD ***
import:     from AS198979 195.182.219.96 at 195.182.218.100 accept AS198979
export:     to AS198979 195.182.219.96 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** DIEBOLD ***
import:     from AS198979 195.182.219.96 at 195.182.218.99 accept AS198979
export:     to AS198979 195.182.219.96 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETASSIST ***
import:     from AS29632 195.182.219.97 at 195.182.218.100 accept AS-NETASSIST
export:     to AS29632 195.182.219.97 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETASSIST ***
import:     from AS29632 195.182.219.97 at 195.182.218.99 accept AS-NETASSIST
export:     to AS29632 195.182.219.97 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI2 ***
import:     from AS20940 195.182.219.98 at 195.182.218.100 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.182.219.98 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI2 ***
import:     from AS20940 195.182.219.98 at 195.182.218.99 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.182.219.98 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETSHARKS ***
import:     from AS29135 195.182.219.33 at 195.182.218.100 accept AS29135
export:     to AS29135 195.182.219.33 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETSHARKS ***
import:     from AS29135 195.182.219.33 at 195.182.218.99 accept AS29135
export:     to AS29135 195.182.219.33 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTELLY ***
import:     from AS200539 195.182.219.80 at 195.182.218.100 accept AS200539
export:     to AS200539 195.182.219.80 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTELLY ***
import:     from AS200539 195.182.219.80 at 195.182.218.99 accept AS200539
export:     to AS200539 195.182.219.80 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME ***
import:     from AS12824 195.182.218.18 at 195.182.218.100 accept AS12824
export:     to AS12824 195.182.218.18 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME ***
import:     from AS12824 195.182.218.18 at 195.182.218.99 accept AS12824
export:     to AS12824 195.182.218.18 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK2 ***
import:     from AS32934 195.182.218.216 at 195.182.218.100 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.182.218.216 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK2 ***
import:     from AS32934 195.182.218.216 at 195.182.218.99 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 195.182.218.216 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IHAR ***
import:     from AS56904 195.182.218.136 at 195.182.218.100 accept AS56904
export:     to AS56904 195.182.218.136 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IHAR ***
import:     from AS56904 195.182.218.136 at 195.182.218.99 accept AS56904
export:     to AS56904 195.182.218.136 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LAN-NET ***
import:     from AS56949 195.182.218.148 at 195.182.218.100 accept AS-LAN_NET
export:     to AS56949 195.182.218.148 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LAN-NET ***
import:     from AS56949 195.182.218.148 at 195.182.218.99 accept AS-LAN_NET
export:     to AS56949 195.182.218.148 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WNET ***
import:     from AS15772 195.182.218.172 at 195.182.218.100 accept AS-WNET
export:     to AS15772 195.182.218.172 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WNET ***
import:     from AS15772 195.182.218.172 at 195.182.218.99 accept AS-WNET
export:     to AS15772 195.182.218.172 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GLENBROOK ***
import:     from AS5582 195.182.219.18 at 195.182.218.100 accept AS5582:AS-CUSTOMERS
export:     to AS5582 195.182.219.18 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GLENBROOK ***
import:     from AS5582 195.182.219.18 at 195.182.218.99 accept AS5582:AS-CUSTOMERS
export:     to AS5582 195.182.219.18 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MIKROLAN ***
import:     from AS49035 195.182.219.59 at 195.182.218.100 accept AS49035
export:     to AS49035 195.182.219.59 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MIKROLAN ***
import:     from AS49035 195.182.219.59 at 195.182.218.99 accept AS49035
export:     to AS49035 195.182.219.59 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ARNET ***
import:     from AS199338 195.182.218.135 at 195.182.218.100 accept AS199338
export:     to AS199338 195.182.218.135 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ARNET ***
import:     from AS199338 195.182.218.135 at 195.182.218.99 accept AS199338
export:     to AS199338 195.182.218.135 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALFAKOMPUTERSYSTEM ***
import:     from AS199390 195.182.218.164 at 195.182.218.100 accept AS199390
export:     to AS199390 195.182.218.164 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALFAKOMPUTERSYSTEM ***
import:     from AS199390 195.182.218.164 at 195.182.218.99 accept AS199390
export:     to AS199390 195.182.218.164 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GREENLAN ***
import:     from AS202004 195.182.219.49 at 195.182.218.100 accept AS202004
export:     to AS202004 195.182.219.49 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GREENLAN ***
import:     from AS202004 195.182.219.49 at 195.182.218.99 accept AS202004
export:     to AS202004 195.182.219.49 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** MTK ***
import:     from AS57701 195.182.219.53 at 195.182.218.100 accept AS57701
export:     to AS57701 195.182.219.53 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** MTK ***
import:     from AS57701 195.182.219.53 at 195.182.218.99 accept AS57701
export:     to AS57701 195.182.219.53 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKOK ***
import:     from AS49420 195.182.219.68 at 195.182.218.100 accept AS-APLITT
export:     to AS49420 195.182.219.68 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKOK ***
import:     from AS49420 195.182.219.68 at 195.182.218.99 accept AS-APLITT
export:     to AS49420 195.182.219.68 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LIMELIGHT ***
import:     from AS22822 195.182.218.35 at 195.182.218.100 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 195.182.218.35 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LIMELIGHT ***
import:     from AS22822 195.182.218.35 at 195.182.218.99 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 195.182.218.35 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IXREACH ***
import:     from AS43531 195.182.218.72 at 195.182.218.100 accept AS-IXREACH
export:     to AS43531 195.182.218.72 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IXREACH ***
import:     from AS43531 195.182.218.72 at 195.182.218.99 accept AS-IXREACH
export:     to AS43531 195.182.218.72 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** IT4POLSKA ***
import:     from AS203821 195.182.219.47 at 195.182.218.100 accept AS-IT4POLSKA
export:     to AS203821 195.182.219.47 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** IT4POLSKA ***
import:     from AS203821 195.182.219.47 at 195.182.218.99 accept AS-IT4POLSKA
export:     to AS203821 195.182.219.47 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** LANDTECH ***
import:     from AS51060 195.182.218.78 at 195.182.218.100 accept AS-LANDTECH
export:     to AS51060 195.182.218.78 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** LANDTECH ***
import:     from AS51060 195.182.218.78 at 195.182.218.99 accept AS-LANDTECH
export:     to AS51060 195.182.218.78 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTB ***
import:     from AS197837 195.182.219.81 at 195.182.218.100 accept AS197837
export:     to AS197837 195.182.219.81 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTB ***
import:     from AS197837 195.182.219.81 at 195.182.218.99 accept AS197837
export:     to AS197837 195.182.219.81 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH ***
import:     from AS46489 195.182.218.225 at 195.182.218.100 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 195.182.218.225 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH ***
import:     from AS46489 195.182.218.225 at 195.182.218.99 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 195.182.218.225 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH2 ***
import:     from AS46489 195.182.218.245 at 195.182.218.100 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 195.182.218.245 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH2 ***
import:     from AS46489 195.182.218.245 at 195.182.218.99 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 195.182.218.245 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ILARO ***
import:     from AS201020 195.182.219.84 at 195.182.218.100 accept AS201020
export:     to AS201020 195.182.219.84 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ILARO ***
import:     from AS201020 195.182.219.84 at 195.182.218.99 accept AS201020
export:     to AS201020 195.182.219.84 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SELTELECOM ***
import:     from AS31409 195.182.219.85 at 195.182.218.100 accept AS31409
export:     to AS31409 195.182.219.85 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SELTELECOM ***
import:     from AS31409 195.182.219.85 at 195.182.218.99 accept AS31409
export:     to AS31409 195.182.219.85 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SYMETRA ***
import:     from AS198777 195.182.219.86 at 195.182.218.100 accept AS198777
export:     to AS198777 195.182.219.86 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SYMETRA ***
import:     from AS198777 195.182.219.86 at 195.182.218.99 accept AS198777
export:     to AS198777 195.182.219.86 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMPLUS_ ***
import:     from AS199057 195.182.219.94 at 195.182.218.100 accept AS199057
export:     to AS199057 195.182.219.94 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMPLUS_ ***
import:     from AS199057 195.182.219.94 at 195.182.218.99 accept AS199057
export:     to AS199057 195.182.219.94 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** AS34209 ***
import:     from AS34209 195.182.219.121 at 195.182.218.100 accept AS-PLIXDC
export:     to AS34209 195.182.219.121 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** AS34209 ***
import:     from AS34209 195.182.219.121 at 195.182.218.99 accept AS-PLIXDC
export:     to AS34209 195.182.219.121 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PKICT ***
import:     from AS49386 195.182.218.90 at 195.182.218.100 accept AS-OLIX-MIX-PL
export:     to AS49386 195.182.218.90 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PKICT ***
import:     from AS49386 195.182.218.90 at 195.182.218.99 accept AS-OLIX-MIX-PL
export:     to AS49386 195.182.218.90 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ITERKAM ***
import:     from AS15874 195.182.218.22 at 195.182.218.100 accept AS15874
export:     to AS15874 195.182.218.22 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ITERKAM ***
import:     from AS15874 195.182.218.22 at 195.182.218.99 accept AS15874
export:     to AS15874 195.182.218.22 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FIBERWAY ***
import:     from AS51399 195.182.218.192 at 195.182.218.100 accept AS-FIBERWAY
export:     to AS51399 195.182.218.192 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FIBERWAY ***
import:     from AS51399 195.182.218.192 at 195.182.218.99 accept AS-FIBERWAY
export:     to AS51399 195.182.218.192 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX2 ***
import:     from AS201054 195.182.219.113 at 195.182.218.100 accept AS-EP-POLMIX
export:     to AS201054 195.182.219.113 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX2 ***
import:     from AS201054 195.182.219.113 at 195.182.218.99 accept AS-EP-POLMIX
export:     to AS201054 195.182.219.113 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** STKTV-SAT ***
import:     from AS42830 195.182.218.212 at 195.182.218.100 accept AS42830
export:     to AS42830 195.182.218.212 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** STKTV-SAT ***
import:     from AS42830 195.182.218.212 at 195.182.218.99 accept AS42830
export:     to AS42830 195.182.218.212 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** Leitwert ***
import:     from AS39063 195.182.219.105 at 195.182.218.100 accept AS-LEITWERT-IXP
export:     to AS39063 195.182.219.105 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** Leitwert ***
import:     from AS39063 195.182.219.105 at 195.182.218.99 accept AS-LEITWERT-IXP
export:     to AS39063 195.182.219.105 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** Data Space ***
import:     from AS50599 195.182.219.106 at 195.182.218.100 accept AS50599
export:     to AS50599 195.182.219.106 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** Data Space ***
import:     from AS50599 195.182.219.106 at 195.182.218.99 accept AS50599
export:     to AS50599 195.182.219.106 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FORCEPOINT ***
import:     from AS44444 195.182.219.107 at 195.182.218.100 accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 195.182.219.107 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FORCEPOINT ***
import:     from AS44444 195.182.219.107 at 195.182.218.99 accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 195.182.219.107 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY-BACKUP ***
import:     from AS197227 195.182.219.108 at 195.182.218.100 accept AS197227
export:     to AS197227 195.182.219.108 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY-BACKUP ***
import:     from AS197227 195.182.219.108 at 195.182.218.99 accept AS197227
export:     to AS197227 195.182.219.108 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ZICOMNEXT ***
import:     from AS60806 195.182.219.21 at 195.182.218.100 accept AS60806
export:     to AS60806 195.182.219.21 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** ZICOMNEXT ***
import:     from AS60806 195.182.219.21 at 195.182.218.99 accept AS60806
export:     to AS60806 195.182.219.21 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VEGA ***
import:     from AS12883 195.182.219.114 at 195.182.218.100 accept AS-UCOMLINE
export:     to AS12883 195.182.219.114 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VEGA ***
import:     from AS12883 195.182.219.114 at 195.182.218.99 accept AS-UCOMLINE
export:     to AS12883 195.182.219.114 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** 24ITSERWIS ***
import:     from AS197704 195.182.219.115 at 195.182.218.100 accept AS-24IT
export:     to AS197704 195.182.219.115 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** 24ITSERWIS ***
import:     from AS197704 195.182.219.115 at 195.182.218.99 accept AS-24IT
export:     to AS197704 195.182.219.115 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** EVIO ***
import:     from AS57665 195.182.219.70 at 195.182.218.100 accept AS57665
export:     to AS57665 195.182.219.70 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** EVIO ***
import:     from AS57665 195.182.219.70 at 195.182.218.99 accept AS57665
export:     to AS57665 195.182.219.70 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS2 ***
import:     from AS8374 195.182.218.219 at 195.182.218.100 accept AS-PLUSNET
export:     to AS8374 195.182.218.219 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS2 ***
import:     from AS8374 195.182.218.219 at 195.182.218.99 accept AS-PLUSNET
export:     to AS8374 195.182.218.219 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GIGANET ***
import:     from AS59611 195.182.218.173 at 195.182.218.100 accept AS59611
export:     to AS59611 195.182.218.173 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GIGANET ***
import:     from AS59611 195.182.218.173 at 195.182.218.99 accept AS59611
export:     to AS59611 195.182.218.173 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** DEVONSTUDIO ***
import:     from AS50434 195.182.219.52 at 195.182.218.100 accept AS50434
export:     to AS50434 195.182.219.52 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** DEVONSTUDIO ***
import:     from AS50434 195.182.219.52 at 195.182.218.99 accept AS50434
export:     to AS50434 195.182.219.52 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** DEVONSTUDIO2 ***
import:     from AS50434 195.182.219.62 at 195.182.218.100 accept AS50434
export:     to AS50434 195.182.219.62 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** DEVONSTUDIO2 ***
import:     from AS50434 195.182.219.62 at 195.182.218.99 accept AS50434
export:     to AS50434 195.182.219.62 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX ***
import:     from AS2906 195.182.218.195 at 195.182.218.100 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 195.182.218.195 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX ***
import:     from AS2906 195.182.218.195 at 195.182.218.99 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 195.182.218.195 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NSTI ***
import:     from AS198851 195.182.219.117 at 195.182.218.100 accept AS198851
export:     to AS198851 195.182.219.117 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NSTI ***
import:     from AS198851 195.182.219.117 at 195.182.218.99 accept AS198851
export:     to AS198851 195.182.219.117 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** STARNETTELECOM ***
import:     from AS41421 195.182.219.118 at 195.182.218.100 accept AS-SNT
export:     to AS41421 195.182.219.118 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** STARNETTELECOM ***
import:     from AS41421 195.182.219.118 at 195.182.218.99 accept AS-SNT
export:     to AS41421 195.182.219.118 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** FINEMEDIA ***
import:     from AS49743 195.182.219.116 at 195.182.218.100 accept AS-FINEMEDIA
export:     to AS49743 195.182.219.116 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** FINEMEDIA ***
import:     from AS49743 195.182.219.116 at 195.182.218.99 accept AS-FINEMEDIA
export:     to AS49743 195.182.219.116 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX2 ***
import:     from AS2906 195.182.219.195 at 195.182.218.100 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 195.182.219.195 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX2 ***
import:     from AS2906 195.182.219.195 at 195.182.218.99 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 195.182.219.195 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** VALVE ***
import:     from AS32590 195.182.218.217 at 195.182.218.100 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 195.182.218.217 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** VALVE ***
import:     from AS32590 195.182.218.217 at 195.182.218.99 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 195.182.218.217 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** GIGA ***
import:     from AS50153 195.182.218.236 at 195.182.218.100 accept AS-NETBIS
export:     to AS50153 195.182.218.236 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** GIGA ***
import:     from AS50153 195.182.218.236 at 195.182.218.99 accept AS-NETBIS
export:     to AS50153 195.182.218.236 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** SYRIUSZ ***
import:     from AS199060 195.182.218.243 at 195.182.218.100 accept AS199060
export:     to AS199060 195.182.218.243 at 195.182.218.100 announce AS-PLIX
remarks:    *** SYRIUSZ ***
import:     from AS199060 195.182.218.243 at 195.182.218.99 accept AS199060
export:     to AS199060 195.182.218.243 at 195.182.218.99 announce AS-PLIX
remarks:    *** ICM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8664 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ICM-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8664 2001:7f8:42::a500:8664:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ICM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8664 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ICM-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8664 2001:7f8:42::a500:8664:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8374 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS8374
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8374 2001:7f8:42::a500:8374:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8374 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS8374
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8374 2001:7f8:42::a500:8374:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SUPERMEDIA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9085 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS9085
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9085 2001:7f8:42::a500:9085:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SUPERMEDIA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9085 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS9085
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9085 2001:7f8:42::a500:9085:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LEASEWEB ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7f8:42::a501:6265:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LEASEWEB ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7f8:42::a501:6265:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** GTS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-IPARTNERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 2001:7f8:42::a500:8246:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** GTS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-IPARTNERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 2001:7f8:42::a500:8246:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGORA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8535 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-AGORA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8535 2001:7f8:42::a500:8535:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGORA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8535 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-AGORA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8535 2001:7f8:42::a500:8535:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** BEYOND ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31229 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-BEYOND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31229 2001:7f8:42::a503:1229:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** BEYOND ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31229 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-BEYOND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31229 2001:7f8:42::a503:1229:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INIT7 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:42::a501:3030:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INIT7 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:42::a501:3030:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** WIT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20555 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS20555
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20555 2001:7f8:42::a502:0555:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** WIT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20555 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS20555
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20555 2001:7f8:42::a502:0555:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PROVECTOR ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35745 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS35745
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35745 2001:7f8:42::a503:5745:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PROVECTOR ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35745 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS35745
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35745 2001:7f8:42::a503:5745:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30975 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TKK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30975 2001:7f8:42::a503:0975:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30975 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TKK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30975 2001:7f8:42::a503:0975:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LINXTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-CITICTEL-CPC-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 2001:7f8:42::a500:3327:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LINXTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-CITICTEL-CPC-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 2001:7f8:42::a500:3327:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ERA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12912 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TMPL-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12912 2001:7f8:42::a501:2912:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ERA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12912 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TMPL-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12912 2001:7f8:42::a501:2912:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** EASTWEST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43118 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS43118
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43118 2001:7f8:42::a504:3118:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** EASTWEST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43118 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS43118
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43118 2001:7f8:42::a504:3118:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8308 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NASK-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8308 2001:7f8:42::a500:8308:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8308 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NASK-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8308 2001:7f8:42::a500:8308:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** OVH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS16276
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:42::a501:6276:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** OVH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS16276
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:42::a501:6276:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** CONNECTED ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49102 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-CONNECTED6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49102 2001:7f8:42::a504:9102:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** CONNECTED ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49102 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-CONNECTED6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49102 2001:7f8:42::a504:9102:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS42
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:42::a500:0042:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS42
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:42::a500:0042:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS3856
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:42::a500:3856:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCH2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS3856
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:42::a500:3856:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT1 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS53459 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS53459:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS53459 2001:7f8:42::a505:3459:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT1 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS53459 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS53459:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS53459 2001:7f8:42::a505:3459:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS53459 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS53459:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS53459 2001:7f8:42::a505:3459:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** FROOT2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS53459 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS53459:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS53459 2001:7f8:42::a505:3459:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILEMAN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30851 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SGMI-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30851 2001:7f8:42::a503:0851:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILEMAN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30851 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SGMI-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30851 2001:7f8:42::a503:0851:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICONET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35007 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-MICONET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35007 2001:7f8:42::a503:5007:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICONET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35007 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-MICONET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35007 2001:7f8:42::a503:5007:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** GRATKA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34409 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS34409:AS-GRTECH-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34409 2001:7f8:42::a503:4409:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** GRATKA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34409 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS34409:AS-GRTECH-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34409 2001:7f8:42::a503:4409:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-TORUN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43679 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-PETRUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43679 2001:7f8:42::a504:3679:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-TORUN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43679 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-PETRUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43679 2001:7f8:42::a504:3679:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKPSA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31242 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TKPSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31242 2001:7f8:42::a503:1242:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TKPSA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31242 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TKPSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31242 2001:7f8:42::a503:1242:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ETOP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20853 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ETOP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20853 2001:7f8:42::a502:0853:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ETOP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20853 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ETOP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20853 2001:7f8:42::a502:0853:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12824 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS12824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12824 2001:7f8:42::a501:2824:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12824 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS12824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12824 2001:7f8:42::a501:2824:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PIRXNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35434 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-PIRXNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35434 2001:7f8:42::a503:5434:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PIRXNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35434 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-PIRXNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35434 2001:7f8:42::a503:5434:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATRATO ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ATRATO6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:42::a500:5580:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATRATO ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ATRATO6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:42::a500:5580:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLIXDC ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34209 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS34209
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34209 2001:7f8:42::a503:4009:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLIXDC ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34209 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS34209
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34209 2001:7f8:42::a503:4009:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ENTERPOL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41809 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS41809
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41809 2001:7f8:42::a504:1809:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ENTERPOL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41809 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS41809
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41809 2001:7f8:42::a504:1809:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACSYSTEMY ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39439 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS39439
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39439 2001:7f8:42::a503:9439:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACSYSTEMY ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39439 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS39439
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39439 2001:7f8:42::a503:9439:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TBTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51155 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-51155_customers
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51155 2001:7f8:42::a505:1155:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TBTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51155 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-51155_customers
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51155 2001:7f8:42::a505:1155:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOSTEAM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51290 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS51290
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51290 2001:7f8:42::a505:1290:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOSTEAM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51290 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS51290
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51290 2001:7f8:42::a505:1290:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SZARANET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42927 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SZARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42927 2001:7f8:42::a504:2927:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SZARANET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42927 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SZARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42927 2001:7f8:42::a504:2927:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SITEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39869 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SITEL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39869 2001:7f8:42::a503:9869:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SITEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39869 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SITEL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39869 2001:7f8:42::a503:9869:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AUDATEX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29430 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS29430
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29430 2001:7f8:42::a502:9430:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AUDATEX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29430 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS29430
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29430 2001:7f8:42::a502:9430:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALPHANET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24806 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS24806
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24806 2001:7f8:42::a502:4806:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALPHANET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24806 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS24806
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24806 2001:7f8:42::a502:4806:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** XENIUM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42204 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS42204
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42204 2001:7f8:42::a504:2204:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** XENIUM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42204 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS42204
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42204 2001:7f8:42::a504:2204:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELEAUDIO ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41790 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS41790
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41790 2001:7f8:42::a504:1790:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TELEAUDIO ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41790 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS41790
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41790 2001:7f8:42::a504:1790:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LIMES ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29649 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-LIMES
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29649 2001:7f8:42::a502:9649:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LIMES ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29649 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-LIMES
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29649 2001:7f8:42::a502:9649:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS20940
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:42::a502:0940:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS20940
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:42::a502:0940:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERACTIVE3D ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:42::a504:9544:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERACTIVE3D ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:42::a504:9544:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197227 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS197227
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197227 2001:7f8:42::a519:7227:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197227 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS197227
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197227 2001:7f8:42::a519:7227:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ITSA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15997 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ITSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15997 2001:7f8:42::a501:5997:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ITSA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15997 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ITSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15997 2001:7f8:42::a501:5997:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TOYA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16342 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TOYA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16342 2001:7f8:42::a501:6342:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TOYA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16342 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TOYA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16342 2001:7f8:42::a501:6342:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-VECTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29314 2001:7f8:42::a502:9314:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-VECTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29314 2001:7f8:42::a502:9314:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-AORTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8:42::a500:6830:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-AORTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8:42::a500:6830:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-CHOJNICE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44914 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-PETRUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44914 2001:7f8:42::a504:4914:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PETRUS-CHOJNICE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44914 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-PETRUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44914 2001:7f8:42::a504:4914:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** HENET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:42::a500:6939:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** HENET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:42::a500:6939:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24748 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS24748:AS-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24748 2001:7f8:42::a502:4748:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ATM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24748 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS24748:AS-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24748 2001:7f8:42::a502:4748:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGNAT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49258 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS49258
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49258 2001:7f8:42::a504:9258:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AGNAT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49258 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS49258
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49258 2001:7f8:42::a504:9258:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PSR ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56515 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SYSTEMX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56515 2001:7f8:42::a505:6515:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PSR ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56515 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SYSTEMX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56515 2001:7f8:42::a505:6515:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MULTINET24 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197099 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-MULTINET24
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197099 2001:7f8:42::a519:7099:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MULTINET24 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197099 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-MULTINET24
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197099 2001:7f8:42::a519:7099:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** COIG ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28978 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-COIG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28978 2001:7f8:42::a502:8978:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** COIG ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28978 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-COIG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28978 2001:7f8:42::a502:8978:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42177 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS42177:AS-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42177 2001:7f8:42::a504:2177:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42177 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS42177:AS-PLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42177 2001:7f8:42::a504:2177:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INAME ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57249 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS57249
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57249 2001:7f8:42::a505:7249:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INAME ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57249 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS57249
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57249 2001:7f8:42::a505:7249:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVKCHOPIN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35063 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS35063
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35063 2001:7f8:42::a503:5063:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVKCHOPIN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35063 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS35063
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35063 2001:7f8:42::a503:5063:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TECHSTORAGE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198717 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS198717
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198717 2001:7f8:42::a519:8717:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TECHSTORAGE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198717 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS198717
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198717 2001:7f8:42::a519:8717:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29512 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TVK-PL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29512 2001:7f8:42::a502:9512:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29512 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TVK-PL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29512 2001:7f8:42::a502:9512:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MSM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30923 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS30923
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30923 2001:7f8:42::a503:0923:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MSM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30923 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS30923
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30923 2001:7f8:42::a503:0923:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMMUNITY-DNS-LIMITED ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42909 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS42909
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42909 2001:7f8:42::a504:2909:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMMUNITY-DNS-LIMITED ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42909 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS42909
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42909 2001:7f8:42::a504:2909:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29512 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TVK-PL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29512 2001:7f8:42::a502:9512:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVK2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29512 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TVK-PL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29512 2001:7f8:42::a502:9512:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INFOPLUS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58307 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58307 2001:7f8:42::a505:8307:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INFOPLUS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58307 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-RADIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58307 2001:7f8:42::a505:8307:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34891 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS34891
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34891 2001:7f8:42::a503:4891:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34891 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS34891
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34891 2001:7f8:42::a503:4891:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12741 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NETIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12741 2001:7f8:42::a501:2741:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12741 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NETIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12741 2001:7f8:42::a501:2741:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** VIRTUALTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56391 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-VTELECOM-PL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56391 2001:7f8:42::a505:6391:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** VIRTUALTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56391 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-VTELECOM-PL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56391 2001:7f8:42::a505:6391:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** KRCPD ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48047 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS48047
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48047 2001:7f8:42::a504:8047:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** KRCPD ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48047 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS48047
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48047 2001:7f8:42::a504:8047:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** KROSOFT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50625 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-50625
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50625 2001:7F8:42::A505:0625:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** KROSOFT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50625 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-50625
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50625 2001:7F8:42::A505:0625:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALFANET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49528 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-PL-ALFANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49528 2001:7f8:42::a504:9528:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ALFANET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49528 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-PL-ALFANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49528 2001:7f8:42::a504:9528:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-VECTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29314 2001:7f8:42::a502:9314:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-VECTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29314 2001:7f8:42::a502:9314:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** OST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38987 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-OST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38987 2001:7f8:42::a503:8987:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** OST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38987 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-OST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38987 2001:7f8:42::a503:8987:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MATRONIX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51310 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-MATRONIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51310 2001:7f8:42::a505:1310:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MATRONIX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51310 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-MATRONIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51310 2001:7f8:42::a505:1310:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LATTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-LATTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:42::a501:2578:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LATTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-LATTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:42::a501:2578:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MGK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49633 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS49633
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49633 2001:7f8:42::a504:9633:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MGK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49633 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS49633
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49633 2001:7f8:42::a504:9633:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** GAMP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56511 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-GAMP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56511 2001:7f8:42::a505:6511:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** GAMP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56511 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-GAMP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56511 2001:7f8:42::a505:6511:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ESPOL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31304 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ESPOL-X
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31304 2001:7f8:42::a503:1304:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ESPOL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31304 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ESPOL-X
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31304 2001:7f8:42::a503:1304:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** FORWEB ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33951 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS33951:AS-FORWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33951 2001:7f8:42::a503:3951:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** FORWEB ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33951 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS33951:AS-FORWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33951 2001:7f8:42::a503:3951:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** EXATEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20804 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-EXATEL-INT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20804 2001:7f8:42::a502:0804:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** EXATEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20804 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-EXATEL-INT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20804 2001:7f8:42::a502:0804:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERNETUNION ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49242 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-IUSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49242 2001:7f8:42::a504:9242:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INTERNETUNION ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49242 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-IUSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49242 2001:7f8:42::a504:9242:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKYWARE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42673 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SKYWARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42673 2001:7f8:42::a504:2673:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKYWARE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42673 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SKYWARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42673 2001:7f8:42::a504:2673:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** HAWE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42739 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-HAWE-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42739 2001:7f8:42::a504:2739:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** HAWE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42739 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-HAWE-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42739 2001:7f8:42::a504:2739:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25506 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS25506
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25506 2001:7f8:42::a502:5506:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TVP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25506 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS25506
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25506 2001:7f8:42::a502:5506:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-AORTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8:42::a500:6830:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** UPC2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-AORTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8:42::a500:6830:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42503 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS42503
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42503 2001:7f8:42::a504:2503:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42503 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS42503
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42503 2001:7f8:42::a504:2503:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42503 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS42503
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42503 2001:7f8:42::a504:2503:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** K2INTERNET2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42503 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS42503
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42503 2001:7f8:42::a504:2503:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** KAIA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS251 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-KAIAGLOBAL6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS251 2001:7F8:42::A500:0251:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** KAIA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS251 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-KAIAGLOBAL6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS251 2001:7F8:42::A500:0251:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SGGS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24482 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SGGS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24482 2001:7f8:42::a502:4482:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SGGS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24482 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SGGS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24482 2001:7f8:42::a502:4482:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** M3NET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59460 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS59460
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59460 2001:7f8:42::a505:9460:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** M3NET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59460 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS59460
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59460 2001:7f8:42::a505:9460:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** VOICENET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199319 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-VOICENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199319 2001:7f8:42::a519:9319:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** VOICENET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199319 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-VOICENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199319 2001:7f8:42::a519:9319:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34891 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS34891
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34891 2001:7f8:42::a503:4891:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** UMWARSZAWA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34891 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS34891
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34891 2001:7f8:42::a503:4891:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** EDGECAST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:7f8:42::a501:5133:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** EDGECAST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:7f8:42::a501:5133:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA3 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-VECTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29314 2001:7f8:42::a502:9314:3 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** VECTRA3 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29314 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-VECTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29314 2001:7f8:42::a502:9314:3 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INEA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13110 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ICPnet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13110 2001:7f8:42::a501:3110:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INEA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13110 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ICPnet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13110 2001:7f8:42::a501:3110:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACTUS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197790 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ACTUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197790 2001:7f8:42::a519:7790:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ACTUS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197790 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ACTUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197790 2001:7f8:42::a519:7790:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TTK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TKK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 2001:7f8:42::a502:0485:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TTK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TKK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 2001:7f8:42::a502:0485:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:42::a503:2934:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:42::a503:2934:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** CLOUDFLARE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:42::a501:3335:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** CLOUDFLARE ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:42::a501:3335:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMPLEXCOMPUTERS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196890 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-COMPLEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196890 2001:7f8:42::a519:6890:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** COMPLEXCOMPUTERS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196890 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-COMPLEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196890 2001:7f8:42::a519:6890:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** EUROTRANSTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-ETT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 2001:7f8:42::a503:5320:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** EUROTRANSTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-ETT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 2001:7f8:42::a503:5320:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:42::a500:8075:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:42::a500:8075:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:42::a500:8075:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** MICROSOFT2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8:42::a500:8075:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** OPENDS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS36692
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:42::a503:6692:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** OPENDS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS36692
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:42::a503:6692:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12741 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NETIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12741 2001:7f8:42::a501:2741:3 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETIA2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12741 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NETIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12741 2001:7f8:42::a501:2741:3 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ISTS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30793 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-GEMINI-ISTS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30793 2001:7f8:42::a503:0793:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ISTS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30793 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-GEMINI-ISTS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30793 2001:7f8:42::a503:0793:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TRANSMITEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60563 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TRANSMITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60563 2001:7f8:42::a506:0563:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TRANSMITEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60563 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TRANSMITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60563 2001:7f8:42::a506:0563:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** GLOBITEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48424 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-GLOBITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48424 2001:7f8:42::a504:8424:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** GLOBITEL ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48424 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-GLOBITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48424 2001:7f8:42::a504:8424:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** Google1 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7F8:42::A501:5169:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** Google1 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7F8:42::A501:5169:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LUKMAN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47223 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-LUKMAN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47223 2001:7f8:42::a504:7223:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LUKMAN ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47223 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-LUKMAN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47223 2001:7f8:42::a504:7223:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** YNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57896 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS57896
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57896 2001:7f8:42::a505:7896:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** YNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57896 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS57896
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57896 2001:7f8:42::a505:7896:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** INCAPSULA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19551 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-INCAPSULA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19551 2001:7f8:42::a501:9551:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** INCAPSULA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19551 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-INCAPSULA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19551 2001:7f8:42::a501:9551:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LCS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197113 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS197113
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197113 2001:7f8:42::a519:7113:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LCS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197113 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS197113
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197113 2001:7f8:42::a519:7113:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCSS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196844 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS196844:AS-AMSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196844 2001:7f8:42::a519:6844:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PCSS ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196844 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS196844:AS-AMSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196844 2001:7f8:42::a519:6844:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETASSIST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NETASSIST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 2001:7f8:42::a502:9632:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETASSIST ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NETASSIST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 2001:7f8:42::a502:9632:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:42::a502:0940:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AKAMAI2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:42::a502:0940:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12824 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS12824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12824 2001:7f8:42::a501:2824:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** HOME2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12824 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS12824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12824 2001:7f8:42::a501:2824:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:42::a503:2934:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** FACEBOOK2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:7f8:42::a503:2934:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201054 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-EP-POLMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201054 2001:7f8:42::a520:1054:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201054 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-EP-POLMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201054 2001:7f8:42::a520:1054:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASZAPRACA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44454 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-CSMNP-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44454 2001:7f8:42::a504:4454:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NASZAPRACA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44454 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-CSMNP-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44454 2001:7f8:42::a504:4454:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKOK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49420 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-APLITT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49420 2001:7f8:42::a504:9420:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SKOK ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49420 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-APLITT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49420 2001:7f8:42::a504:9420:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** LLNW ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-LLNW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 2001:7f8:42::a502:2822:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** LLNW ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-LLNW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 2001:7f8:42::a502:2822:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** IXREACH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-IXREACH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:42::a504:3531:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** IXREACH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-IXREACH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:42::a504:3531:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2001:7f8:42::a504:6489:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2001:7f8:42::a504:6489:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2001:7f8:42::a504:6489:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** TWITCH2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2001:7f8:42::a504:6489:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** ILARO ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201020 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS201020
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201020 2001:7f8:42::a520:1020:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** ILARO ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201020 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS201020
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201020 2001:7f8:42::a520:1020:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** Eltronik ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43420 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS43420
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43420 2001:7f8:42::a504:3420:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** Eltronik ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43420 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS43420
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43420 2001:7f8:42::a504:3420:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMPLUS_ ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199057 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS199057
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199057 2001:7f8:42::a519:9057:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMPLUS_ ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199057 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS199057
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199057 2001:7f8:42::a519:9057:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMAZON ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:42::a501:6509:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AMAZON ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:7f8:42::a501:6509:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** AS34209 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34209 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-PLIXDC-MIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34209 2001:7f8:42::a503:4209:3 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** AS34209 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34209 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-PLIXDC-MIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34209 2001:7f8:42::a503:4209:3 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201054 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-EP-POLMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201054 2001:7f8:42::a520:1054:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** EPIX2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201054 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-EP-POLMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201054 2001:7f8:42::a520:1054:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY-BACKUP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197227 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS197227
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197227 2001:7f8:42::a519:7227:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** WINOGRADY-BACKUP ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197227 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS197227
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197227 2001:7f8:42::a519:7227:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** IHAR ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56904 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS56904
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56904 2001:7f8:42::a505:6904:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** IHAR ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56904 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS56904
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56904 2001:7f8:42::a505:6904:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8374 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-PLUSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8374 2001:7f8:42::a500:8374:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** PLUS2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8374 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-PLUSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8374 2001:7f8:42::a500:8374:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** VEGA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12883 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-UCOMLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12883 2001:7f8:42::a501:2883:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** VEGA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12883 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-UCOMLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12883 2001:7f8:42::a501:2883:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETTELEKOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196826 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NETTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196826 2001:7f8:42::a519:6826:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETTELEKOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196826 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NETTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196826 2001:7f8:42::a519:6826:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:42::a500:2906:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:42::a500:2906:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILESNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43709 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SILESNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43709 2001:7f8:42::a504:3709:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** SILESNET ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43709 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SILESNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43709 2001:7f8:42::a504:3709:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** STARNETTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41421 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-SNT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41421 2001:7f8:42::a504:1421:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** STARNETTELECOM ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41421 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-SNT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41421 2001:7f8:42::a504:1421:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** FINEMEDIA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49743 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-FINEMEDIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49743 2001:7f8:42::a504:9743:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** FINEMEDIA ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49743 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-FINEMEDIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49743 2001:7f8:42::a504:9743:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:42::a500:2906:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** NETFLIX2 ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:42::a500:2906:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
remarks:    *** Data Space ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50599 2001:7f8:42::a500:8545:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 accept AS50599
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50599 2001:7f8:42::a505:0599:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:1 announce AS-PLIX
remarks:    *** Data Space ***
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50599 2001:7f8:42::a500:8545:2 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 accept AS50599
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50599 2001:7f8:42::a505:0599:1 at 2001:7f8:42::a500:8545:2 announce AS-PLIX
created:    2002-10-11T14:27:46Z
last-modified: 2023-05-25T08:28:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PDSz1-RIPE
org-name:    Equinix (Poland) Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. Jerozolimskie 65/79
address:    00-697
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48224273999
admin-c:    PN2248-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EQUINIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EQUINIX-MNT
abuse-c:    EAM62-RIPE
created:    2010-07-12T11:52:55Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PLIX REGISTRY
address:    Equinix (Poland) Sp. z o.o.
address:    Al. Jerozolimskie 65/79
address:    00-697 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    PN2248-RIPE
tech-c:     PN2248-RIPE
nic-hdl:    PLIX
mnt-by:     MNT-PLIX
created:    2010-12-26T12:32:06Z
last-modified: 2017-12-05T08:25:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]