| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DUNKEL AS8520

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8520
as-name:    DUNKEL
org:      ORG-DG6-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS-DUNKEL
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-DUNKEL
admin-c:    HR4-ORG
tech-c:     HR4-ORG
abuse-c:    DAH35-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DUNKEL-NOC
mnt-by:     DUNKEL-MNT
created:    2002-04-25T10:55:56Z
last-modified: 2021-02-17T08:14:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DG6-RIPE
org-name:    Swiss IT Security Deutschland GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Konrad-Adenauer-Ring 33
address:    65187
address:    Wiesbaden
address:    GERMANY
phone:     +49 6190 889 0
fax-no:     +49 6190 889 399
abuse-c:    DAH35-RIPE
mnt-ref:    DUNKEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DUNKEL-MNT
admin-c:    SS27090-RIPE
created:    2004-04-17T11:06:48Z
last-modified: 2022-11-24T07:58:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Swiss IT Security Deutschland GmbH
address:    Konrad-Adenauer-Ring 33
address:    D-65187 Wiesbaden
address:    Germany
phone:     +49 6190 889 0
fax-no:     +49 6190 889 399
nic-hdl:    HR4-ORG
mnt-by:     DUNKEL-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-08-23T12:34:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]