| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RU-OPTIBIT AS8496

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8496
as-name:    RU-OPTIBIT
org:      ORG-OL159-RIPE
remarks:    Upstreams:
import:     from AS33991 accept ANY
import:     from AS60763 accept AS-SIBIR-IX
import:     from AS13094 accept AS-MILECOM-RS
export:     to AS33991 announce AS-OPTIBIT
export:     to AS60763 announce AS-OPTIBIT
export:     to AS13094 announce AS-OPTIBIT
remarks:    Downstreams:
import:     from AS21030 accept AS21030
import:     from AS34879 accept AS34879
import:     from AS36344 accept AS36344
import:     from AS61084 accept AS61084
import:     from AS202576 accept AS202576
import:     from AS209372 accept AS209372
export:     to AS21030 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS34879 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS36344 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS61084 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS202576 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS209372 announce { 0.0.0.0/0 }
admin-c:    DVG94-RIPE
tech-c:     DVG94-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-optibit-1-mnt
created:    2011-01-14T11:48:48Z
last-modified: 2019-10-14T18:54:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OL159-RIPE
org-name:    Optibit LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Kirenskogo 89/1
address:    660041
address:    Krasnoyarsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 391 2886611
geoloc:     56.018821 92.797819
admin-c:    DVG94-RIPE
abuse-c:    AR36966-RIPE
mnt-ref:    ru-optibit-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-optibit-1-mnt
created:    2016-07-14T07:05:52Z
last-modified: 2023-04-06T10:45:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitrii Gushchin
address:    Akademika Kirenskogo 89, 660041, Krasnoyarsk, Russia
phone:     +7 391 2233733
nic-hdl:    DVG94-RIPE
mnt-by:     ru-optibit-1-mnt
created:    2013-04-24T14:27:30Z
last-modified: 2023-02-05T19:33:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]