| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ECHOSTARPL-AS AS8477

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8477
as-name:    ECHOSTARPL-AS
descr:     ZTS Echostar Studio Poznan Poland
org:      ORG-ZES1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS44896 accept ANY
import:     from AS24748 accept ANY
import:     from AS21132 accept ANY
import:     from AS44033 action pref=500; accept AS44033
import:     from AS47755 action pref=500; accept <^AS47755>
export:     to AS12741 announce AS8477 as-echostar-1
export:     to AS174 announce AS8477 as-echostar-1
export:     to AS44896 announce AS8477 as-echostar-1
export:     to AS24748 announce AS8477 as-echostar-1
export:     to AS21132 announce AS8477 as-echostar-1
export:     to AS44033 announce AS8477
export:     to AS47755 announce ANY
admin-c:    PZ1235-RIPE
tech-c:     PZ1235-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ECHOSTARPL-MNT
created:    2002-10-11T08:11:32Z
last-modified: 2015-05-05T04:08:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZES1-RIPE
org-name:    Echostar Studio Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Os.Boleslawa Chrobrego 36/50
address:    60-681
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 61 6710000
fax-no:     +48 61 6710011
admin-c:    PZ1235-RIPE
admin-c:    PB11891-RIPE
abuse-c:    AR16393-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ECHOSTARPL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ECHOSTARPL-MNT
created:    2004-04-17T11:46:58Z
last-modified: 2019-06-25T08:23:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Ziemniewicz
address:    ZTS Echostar Studio
address:    Piatkowska 72
address:    60-649 Poznan
address:    Poland
phone:     +48 61 6710000
fax-no:     +48 61 6710000
nic-hdl:    PZ1235-RIPE
created:    2002-08-23T12:12:53Z
last-modified: 2011-02-07T10:28:45Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ECHOSTARPL-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]