| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.219.31.204 (lg) / ec2-3-219-31-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3db:1fcc::3db:1fcc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS8474 AS8474

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8474
org:      ORG-RS3-RIPE
as-name:    AS8474
remarks:    -
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    --------------------------
remarks:    COGENT
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS8474
remarks:    MOLDTELECOM
import:     from AS8926 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8926 announce AS8474
remarks:    RAPIDLINK
import:     from AS50084 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50084 announce AS8474
remarks:    ITNS
import:     from AS35346 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35346 announce AS8474
remarks:    # Arax
import:     from AS15836 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15836 announce AS8474
remarks:    -
remarks:    -
remarks:    DOWNSTREAMS
remarks:    --------------------------
remarks:    -
remarks:    -
remarks:    IXP
remarks:    --------------------------
remarks:    MDIX - Moldtelecom IXP
import:     from AS31580 action pref=100; accept AS-MD-IX
export:     to AS31580 announce AS8474
import:     from AS-MD-IX action pref=100; accept AS-MD-IX
export:     to AS-MD-IX announce AS8474
remarks:    -
remarks:    -
admin-c:    IP13-RIPE
tech-c:     IP13-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RISCOM-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-11-26T16:08:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RS3-RIPE
org-name:    Riscom S.A.
org-type:    LIR
address:    Miron Costin 3/1
address:    2068
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322877877
phone:     +37332777777
phone:     +37322888008
fax-no:     +37322441173
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RISCOM-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RISCOM-NOC
admin-c:    si35346
tech-c:     IP13-RIPE
abuse-c:    HRA4-RIPE
created:    2004-04-17T11:38:50Z
last-modified: 2020-09-30T12:03:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor I. Prokupets
address:    Riscom S.A.
address:    Miron Costin 3/1
address:    Chisinau, MD-2068
address:    Moldova
phone:     +373 22 88 80 08
fax-no:     +373 22 88 81 08
nic-hdl:    IP13-RIPE
mnt-by:     RISCOM-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-12-14T13:22:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]