| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TARR1 AS8462

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8462
as-name:    TARR1
remarks:    == IPv4 ========================================
remarks:    ---- BIX, Budapest -----------------------------
import:     from AS1299         accept  ANY
export:     to  AS1299         announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT
import:     from AS5507 action pref=100; accept  AS-BIX
export:     to  AS5507         announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT
import:     from AS6777 action pref=100; accept  ANY
export:     to  AS6777         announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT
import:     from AS6939 action pref=100; accept  AS-HURRICANE
export:     to  AS6939         announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT
import:     from AS9002         accept  ANY
export:     to  AS9002         announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT
import:     from AS35311 action pref=100; accept  ANY
export:     to  AS35311         announce AS-TARR
import:     from AS47169 action pref=100; accept  ANY
export:     to  AS47169         announce AS-TARR
import:     from  AS174         accept  ANY
export:     to   AS174         announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT
default:    to  AS35311 action pref=100; networks ANY
remarks:    ---- AMSIX, Amsterdam --------------------------
import:     from AS-TARR-AMSIX-peers-V4 accept  ANY
export:     to  AS-TARR-AMSIX-peers-V4 announce AS-TARR
remarks:    ---- DE-CIX, Frankfurt -------------------------
import:     from AS6695         accept  AS-DECIX
export:     to  AS6695         announce AS-TARR
remarks:    ---- Customers ---------------------------------
import:     from AS41897         accept  AS-SAT-TRAKT AS-SOX
export:     to  AS41897         announce AS-TARR AS-BIX
import:     from AS42367         accept  AS42367
export:     to  AS42367         announce ANY
remarks:    == IPv6 ========================================
remarks:    ---- BIX, Budapest -----------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1299 announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 accept AS-BIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5507 announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept AS6777
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6777 announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939 announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-HURRICANE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9002 announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35311 accept AS35311
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS35311 announce AS-TARR
mp-import:   afi ipv6.unicast from  AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to   AS174 announce AS-TARR AS-SAT-TRAKT-V6
mp-default:   afi ipv6.unicast to  AS35311 networks ANY
remarks:    ---- AMSIX, Amsterdam --------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-TARR-AMSIX-peers-V6 accept  ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS-TARR-AMSIX-peers-V6 announce AS-TARR
remarks:    ---- DE-CIX, Frankfurt -------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6695 announce AS-TARR
remarks:    ---- Customers ---------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41897 accept AS-SAT-TRAKT-V6 AS-SOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41897 announce AS-TARR AS-BIX
remarks:    ================================================
org:      ORG-TK9-RIPE
admin-c:    PG76-RIPE
tech-c:     PG76-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS8462-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-01-09T13:05:00Z
last-modified: 2017-03-21T21:17:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TK9-RIPE
org-name:    Tarr Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Tartsay u. 8.
address:    H7100
address:    SZEKSZARD
address:    HUNGARY
phone:     +36305384546
fax-no:     +3674415255
admin-c:    PG76-RIPE
admin-c:    GZ1257-RIPE
abuse-c:    AR15487-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CORYNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CORYNET-MNT
created:    2006-07-17T09:52:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Gervai
address:    Zsak u. 7.
address:    H-4026 Debrecen
address:    Hungary
phone:     +36 20 215698
phone:     +36 21 3456010
fax-no:     +36 21 3456011
nic-hdl:    PG76-RIPE
mnt-by:     CORYNET-MNT
mnt-by:     mnt-grin
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-08-24T16:50:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]