| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TE-AS AS8452

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8452
as-name:    TE-AS
descr:     TE-AS
import:     from AS6127 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15412 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21152 action pref=100; accept AS21152
import:     from AS15834 action pref=100; accept AS15834
import:     from AS24736 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS6879 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS24835 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS8697 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS25364 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS33785 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS20858 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS33777 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36870 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36885 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS15804 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS34778 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36929 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36935 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS31065 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36978 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36992 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS3328 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37031 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36971 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS2561 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37003 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS4788 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS9121 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS24863 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS24878 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS21242 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS20484 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS5536 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS8524 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS20928 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS30993 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS15475 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS31619 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS701 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS6762 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS3491 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36990 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS33789 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS33778 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS26415 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37066 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS47887 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS15706 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37112 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37132 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37193 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS10474 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS33772 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS32860 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS33765 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS3741 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS35819 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37191 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS19460 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37226 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS48832 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37250 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS15802 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37437 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS47442 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37562 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS8529 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37583 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37562 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36408 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37664 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS12257 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37279 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS72 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS8697 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS30990 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS17557 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS327846 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS13335 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37252 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37226 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS327838 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36906 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328062 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328067 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328052 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS59605 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS29386 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328011 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS43766 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS35753 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37339 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328299 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS36998 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37664 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328308 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS54994 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328553 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328484 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS25576 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37444 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS9038 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS59451 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS30873 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328629 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS328762 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37585 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS38193 action pref= 100; accept ANY
import:     from AS37728 action pref= 100; accept ANY
export:     to AS6127 announce AS-TEDATA
export:     to AS701 announce AS-TEDATA
export:     to AS6453 announce AS-TEDATA
export:     to AS15412 announce AS-TEDATA
export:     to AS15834 announce AS-TEDATA
export:     to AS21152 announce AS-TEDATA
export:     to AS24736 announce AS-TEDATA
export:     to AS6879 announce AS-TEDATA
export:     to AS8697 announce AS-TEDATA
export:     to AS25364 announce AS-TEDATA
export:     to AS33785 announce AS-TEDATA
export:     to AS20858 announce AS-TEDATA
export:     to AS33777 announce AS-TEDATA
export:     to AS36870 announce AS-TEDATA
export:     to AS36885 announce AS-TEDATA
export:     to AS15804 announce AS-TEDATA
export:     to AS34778 announce AS-TEDATA
export:     to AS36929 announce AS-TEDATA
export:     to AS36935 announce AS-TEDATA
export:     to AS31065 announce AS-TEDATA
export:     to AS36978 announce AS-TEDATA
export:     to AS36992 announce AS-TEDATA
export:     to AS24835 announce AS-TEDATA
export:     to AS3328 announce AS-TEDATA
export:     to AS37031 announce AS-TEDATA
export:     to AS36971 announce AS-TEDATA
export:     to AS2561 announce AS-TEDATA
export:     to AS37003 announce AS-TEDATA
export:     to AS4788 announce AS-TEDATA
export:     to AS9121 announce AS-TEDATA
export:     to AS24863 announce AS-TEDATA
export:     to AS24878 announce AS-TEDATA
export:     to AS21242 announce AS-TEDATA
export:     to AS20484 announce AS-TEDATA
export:     to AS5536 announce AS-TEDATA
export:     to AS8524 announce AS-TEDATA
export:     to AS20928 announce AS-TEDATA
export:     to AS30993 announce AS-TEDATA
export:     to AS15475 announce AS-TEDATA
export:     to AS31619 announce AS-TEDATA
export:     to AS6762 announce AS-TEDATA
export:     to AS3356 announce AS-TEDATA
export:     to AS3491 announce AS-TEDATA
export:     to AS36990 announce AS-TEDATA
export:     to AS33789 announce AS-TEDATA
export:     to AS33778 announce AS-TEDATA
export:     to AS26415 announce AS-TEDATA
export:     to AS37066 announce AS-TEDATA
export:     to AS47887 announce AS-TEDATA
export:     to AS15706 announce AS-TEDATA
export:     to AS37112 announce AS-TEDATA
export:     to AS37132 announce AS-TEDATA
export:     to AS37193 announce AS-TEDATA
export:     to AS10474 announce AS-TEDATA
export:     to AS33772 announce AS-TEDATA
export:     to AS32860 announce AS-TEDATA
export:     to AS33765 announce AS-TEDATA
export:     to AS3741 announce AS-TEDATA
export:     to AS35819 announce AS-TEDATA
export:     to AS37191 announce AS-TEDATA
export:     to AS19460 announce AS-TEDATA
export:     to AS37226 announce AS-TEDATA
export:     to AS48832 announce AS-TEDATA
export:     to AS37250 announce AS-TEDATA
export:     to AS15802 announce AS-TEDATA
export:     to AS37437 announce AS-TEDATA
export:     to AS47442 announce AS-TEDATA
export:     to AS37562 announce AS-TEDATA
export:     to AS8529 announce AS-TEDATA
export:     to AS37583 announce AS-TEDATA
export:     to AS37562 announce AS-TEDATA
export:     to AS36408 announce AS-TEDATA
export:     to AS37664 announce AS-TEDATA
export:     to AS12257 announce AS-TEDATA
export:     to AS37279 announce AS-TEDATA
export:     to AS72 announce AS-TEDATA
export:     to AS8697 announce AS-TEDATA
export:     to AS30990 announce AS-TEDATA
export:     to AS17557 announce AS-TEDATA
export:     to AS327846 announce AS-TEDATA
export:     to AS13335 announce AS-TEDATA
export:     to AS37252 announce AS-TEDATA
export:     to AS37226 announce AS-TEDATA
export:     to AS327838 announce AS-TEDATA
export:     to AS36906 announce AS-TEDATA
export:     to AS328062 announce AS-TEDATA
export:     to AS328067 announce AS-TEDATA
export:     to AS328052 announce AS-TEDATA
export:     to AS59605 announce AS-TEDATA
export:     to AS29386 announce AS-TEDATA
export:     to AS328011 announce AS-TEDATA
export:     to AS43766 announce AS-TEDATA
export:     to AS35753 announce AS-TEDATA
export:     to AS37339 announce AS-TEDATA
export:     to AS328299 announce AS-TEDATA
export:     to AS36998 announce AS-TEDATA
export:     to AS37664 announce AS-TEDATA
export:     to AS328308 announce AS-TEDATA
export:     to AS54994 announce AS-TEDATA
export:     to AS328553 announce AS-TEDATA
export:     to AS328484 announce AS-TEDATA
export:     to AS25576 announce AS-TEDATA
export:     to AS37444 announce AS-TEDATA
export:     to AS9038 announce AS-TEDATA
export:     to AS59451 announce AS-TEDATA
export:     to AS30873 announce AS-TEDATA
export:     to AS328629 announce AS-TEDATA
export:     to AS328762 announce AS-TEDATA
export:     to AS37585 announce AS-TEDATA
export:     to AS38193 announce AS-TEDATA
export:     to AS37728 announce AS-TEDATA
default:    to AS15412 action pref=100; networks ANY
default:    to AS6453 action pref=100; networks ANY
admin-c:    Ta2000-RIPE
tech-c:     MH7068-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     Ta2000-RIPE
mnt-by:     TE-Data-MNT
created:    2002-07-16T06:19:11Z
last-modified: 2023-09-08T11:10:39Z
source:     RIPE

person:     Mohamed Hamdy
nic-hdl:    MH7068-RIPE
address:    TE Data, SAE
address:    94 Tahrir Street, Dokki
address:    Giza, Egypt
address:    Egypt
phone:     +202 33320700
fax-no:     +202 33320804
created:    2009-04-13T12:58:13Z
last-modified: 2016-04-06T20:10:03Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Tedata admins
address:    94 El Tahrir street Cairo Egypt
phone:     +20233320700
nic-hdl:    Ta2000-RIPE
created:    2008-02-04T08:07:34Z
last-modified: 2016-04-06T21:36:20Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]