| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.219.31.204 (lg) / ec2-3-219-31-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3db:1fcc::3db:1fcc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PGSM-HU AS8448

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8448
as-name:    PGSM-HU
descr:     Torokbalint, Hungary
descr:     HU
org:      ORG-PGTp1-RIPE
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------
remarks:    ---IPv4
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------
import:     from AS174 action pref=200; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=200; accept ANY
import:     from AS5507 action pref=125; accept AS-BIX
import:     from AS6830 action pref=100; accept AS-AORTA
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8462 action pref=100; accept AS-TARR
import:     from AS13335 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
import:     from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
import:     from AS15958 action pref=100; accept AS-TELENORDOO
import:     from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON
import:     from AS20845 action pref=100; accept AS-DIGICABLE
import:     from AS62214 action pref=100; accept AS-RACKFOREST
import:     from AS213155 action pref=100; accept AS213155
remarks:
export:     to AS174 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS3356 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS5507 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS6830 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS6939 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS8075 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS8462 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS13335 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS15169 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS15958 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS16509 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS20845 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS62214 announce AS-TELENORHUN
export:     to AS213155 announce ANY
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------
remarks:    ---IPv6
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=200; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=200; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 action pref=125; accept AS-BIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 action pref=100; accept AS-AORTA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8462 action pref=100; accept AS-TARR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20845 action pref=100; accept AS-DIGICABLE6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS213155 action pref=100; accept AS213155
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8462 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20845 announce AS-TELENORHUN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS213155 announce ANY
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------
remarks:    NOC (24x7): noc@telenor.hu
remarks:    Peering issues: peering@telenor.hu
remarks:    Peering policy and info: http://as8448.peeringdb.com
remarks:    ----------------------------------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    PGSM-RIPE
tech-c:     PGSM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8448-MNT
created:    2002-05-27T11:17:40Z
last-modified: 2020-06-19T12:03:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PGTp1-RIPE
org-name:    Telenor Hungary plc
org-type:    LIR
address:    Pannon Street 1
address:    H-2045
address:    Torokbalint
address:    HUNGARY
phone:     +36209304000
fax-no:     +36209304424
admin-c:    PGSM-RIPE
admin-c:    PGSM-RIPE
admin-c:    PGSM-RIPE
abuse-c:    PGSM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8448-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8448-MNT
created:    2004-04-17T11:26:20Z
last-modified: 2017-10-30T14:34:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telenor Hungary Contacts
address:    Telenor Hungary Plc.
address:    Telenor Magyarorszag Zrt.
address:    Pannon ut 1.
address:    Torokbalint
address:    H-2045
address:    Hungary
admin-c:    AW7908-RIPE
admin-c:    DB21721-RIPE
admin-c:    JG9668-RIPE
admin-c:    LL8822-RIPE
admin-c:    KA7247-RIPE
mnt-by:     AS8448-MNT
nic-hdl:    PGSM-RIPE
abuse-mailbox: hostmasters@telenor.hu
created:    2006-11-10T10:03:55Z
last-modified: 2020-06-18T07:05:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]