| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SALZBURG-AG-AS AS8445

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8445
as-name:    SALZBURG-AG-AS
org:      ORG-SA1-RIPE
remarks:    A-5020 Salzburg, Austria
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1764 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8437 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8437 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SALZBURG-AG
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    IPv6
remarks:    -----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3356 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS1764 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS1764 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS6453 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS6453 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8437 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS8437 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS9002 announce AS-SALZBURG-AG
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    IPv6@VIX
remarks:    -----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6 from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6 to AS42 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS286 accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6 to AS286 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS1120 accept AS1120
mp-export:   afi ipv6 to AS1120 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS1820 accept AS-WTUC
mp-export:   afi ipv6 to AS1820 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS1853 accept AS-ACONET
mp-export:   afi ipv6 to AS1853 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS2686 accept AS-IGNEMEA
mp-export:   afi ipv6 to AS2686 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS3330 accept AS-PROFINET
mp-export:   afi ipv6 to AS3330 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6 to AS3856 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS5403 accept AS-APA
mp-export:   afi ipv6 to AS5403 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6 to AS6939 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6 to AS8075 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8220 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6 to AS8220 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8339 accept AS-KABS
mp-export:   afi ipv6 to AS8339 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8387 accept AS-T-SYSTEMS-AT
mp-export:   afi ipv6 to AS8387 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8412 accept AS-TMA2VIX
mp-export:   afi ipv6 to AS8412 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8596 accept AS8596
mp-export:   afi ipv6 to AS8596 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS9009 accept AS-GBXS6
mp-export:   afi ipv6 to AS9009 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6 to AS10310 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS13004 accept AS-SOX-SRB
mp-export:   afi ipv6 to AS13004 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6 to AS13335 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6 to AS20940 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6 to AS24940 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS25447 accept AS25447
mp-export:   afi ipv6 to AS25447 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS31042 accept AS-SBB
mp-export:   afi ipv6 to AS31024 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS32261 accept AS-SUBSPACE
mp-export:   afi ipv6 to AS32261 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6 to AS32934 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS34779 accept AS34779
mp-export:   afi ipv6 to AS34779 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS38955 accept AS-WORLD4YOU
mp-export:   afi ipv6 to AS38955 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6 to AS46489 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS47147 accept AS-ANX
mp-export:   afi ipv6 to AS47147 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS47692 accept AS-NESSUS
mp-export:   afi ipv6 to AS47692 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS48943 accept AS-KAPPERNET
mp-export:   afi ipv6 to AS48943 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS49808 accept AS-POWERSPEED-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS49808 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS51184 accept AS-MEDIAINVENT
mp-export:   afi ipv6 to AS51184 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS54113 accept AS-FASTLY
mp-export:   afi ipv6 to AS54113 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS60517 accept AS-CABLEVISION
mp-export:   afi ipv6 to AS60517 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS26415 accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6 to AS26415 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS207203 accept AS-TIMEWARP-SET
mp-export:   afi ipv6 to AS207203 announce AS-SALZBURG-AG
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Peerings VIX@InterXion (193.203.0.29)
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS286 accept AS-KPN
export:     to AS286 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS1120 accept AS1120
export:     to AS1120 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS1820 accept AS-WTUC
export:     to AS1820 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS1853 accept AS-ACONET
export:     to AS1853 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA
export:     to AS3212 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
export:     to AS3330 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS3856 accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS5403 accept AS-APA
export:     to AS5403 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6507 accept AS6507
export:     to AS6507 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6663 accept AS-PANTEL
export:     to AS6663 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6798 accept AS6798
export:     to AS6798 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8220 accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8245 accept AS-VB
export:     to AS8245 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8339 accept AS-KABS
export:     to AS8339 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8387 accept AS-T-SYSTEMS-AT
export:     to AS8387 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8412 accept AS-TMA2VIX
export:     to AS8412 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8447 accept AS-PTA
export:     to AS8447 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8596 accept AS8596
import:     from AS9002 accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS9009 accept AS-GBXS
export:     to AS9009 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS12401 accept AS12401
export:     to AS12401 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS12577 accept AS12577
export:     to AS12577 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT
export:     to AS12605 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS12895 accept AS12895
export:     to AS12895 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS12971 accept AS-BIOSTOVIX
export:     to AS12971 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS13004 accept AS-SOX-SRB
export:     to AS13004 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS13101 accept AS-TNG
export:     to AS13101 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS16276 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS16314 accept AS16314
export:     to AS16314 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to AS20704 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS20751 accept AS-MAX4EU
export:     to AS20751 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
export:     to AS21013 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to AS21360 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS24864 accept AS24864
export:     to AS24864 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS24953 accept AS-CARRIER66
export:     to AS24953 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS25011 accept AS25011
export:     to AS25011 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS25255 accept AS25255
export:     to AS25255 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS25447 accept AS25447
export:     to AS25447 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to AS25575 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS26415 accept AS-GTLD
export:     to AS26415 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH
export:     to AS28760 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS28857 accept AS28857
export:     to AS28857 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT
export:     to AS29056 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS29287 accept AS29287
export:     to AS29287 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS31042 accept AS-SBB
export:     to AS31042 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS31510 accept AS-IKB
export:     to AS31510 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS31543 accept AS31543
export:     to AS31543 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS32261 accept AS-SUBSPACE
export:     to AS32261 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT
export:     to AS34347 announce AS-CNHAT
import:     from AS34779 accept AS34779
export:     to AS34779 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS
export:     to AS35369 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU
export:     to AS38955 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS39912 accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS41491 accept AS41491
export:     to AS41491 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS47147 accept AS-ANX
export:     to AS47147 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS
export:     to AS47692 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS48943 accept AS-KAPPERNET
export:     to AS48943 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS49808 accept AS-POWERSPEED
export:     to AS49808 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS51184 accept AS-MEDIAINVENT
export:     to AS51184 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS54113 accept AS-FASTLY
export:     to AS54113 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS57169 accept AS57169
export:     to AS57169 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS60517 accept AS-CABLEVISION
export:     to AS60517 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS207203 accept AS-TIMEWARP-SET
export:     to AS207203 announce AS-SALZBURG-AG
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Peerings DE-CIX@FRA
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8220 accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-SALZBURG-AG
import:     from AS47147 accept AS-ANX
export:     to AS47147 announce AS-SALZBURG-AG
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    IPv6 Peerings DE-CIX@FRA
remarks:    -----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6 from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS6695 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6 to AS42 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6 to AS3856 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8220 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6 to AS8220 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6 to AS8365 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6 to AS13335 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6 to AS19679 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6 to AS2906 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6 to AS714 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6 to AS20940 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS8966 accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6 to AS8966 announce AS-SALZBURG-AG
mp-import:   afi ipv6 from AS47147 accept AS-ANX
mp-export:   afi ipv6 to AS47147 announce AS-SALZBURG-AG
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    IPv6 Customers
remarks:    -----------------------------------------
mp-import:   afi ipv6 from AS5404 accept AS-SET-CONOVA
mp-export:   afi ipv6 to AS5404 announce any
mp-import:   afi ipv6 from AS42060 accept AS42060
mp-export:   afi ipv6 to AS42060 announce any
mp-import:   afi ipv6 from AS56963 accept AS56963
mp-export:   afi ipv6 to AS56963 announce any
mp-import:   afi ipv6 from AS208441 accept AS208441
mp-export:   afi ipv6 to AS208441 announce any
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS5404 accept AS-SET-CONOVA
export:     to AS5404 announce any
import:     from AS42060 accept AS-FERATEL
export:     to AS42060 announce any
import:     from AS48151 accept AS48151
export:     to AS48151 announce any
import:     from AS56963 accept AS56963
export:     to AS56963 announce any
import:     from AS59669 accept AS59669
export:     to AS59669 announce any
import:     from AS62149 accept AS62149
export:     to AS62149 announce any
import:     from AS205803 accept AS205803
export:     to AS205803 announce any
import:     from AS208441 accept AS208441
export:     to AS208441 announce any
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
admin-c:    SNOC2-RIPE
tech-c:     SNOC2-RIPE
tech-c:     SNOC2-RIPE
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    Salzburg AG Network Operations
remarks:    mail: ip-noc@salzburg-ag.at
remarks:    phone: +43 662 8884 9444
remarks:    fax: +43 662 8884 9449
remarks:    Abuse contact: abuse@sol.at
remarks:    Peering contact: peering@salzburg-ag.at
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SALZBURG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-09T07:48:21Z
last-modified: 2022-05-09T08:30:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA1-RIPE
org-name:    SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Vogelweiderstrasse 65
address:    5020
address:    Salzburg
address:    AUSTRIA
phone:     +4366288849440
fax-no:     +4366288841709440
admin-c:    JL1991-RIPE
admin-c:    WG52-RIPE
mnt-ref:    SALZBURG-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     SNOC2-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SALZBURG-MNT
abuse-c:    SNOC2-RIPE
created:    2004-04-17T10:59:26Z
last-modified: 2021-11-24T14:03:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SALZBURG AG Network Operations
address:    SALZBURG AG
address:    Bayerhamerstrasse 16
address:    A-5020 Salzburg
address:    Austria
phone:     +43 662 8884 9444
fax-no:     +43 662 8884 9449
remarks:    trouble: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    trouble: Salzburg AG Network Operations
remarks:    trouble:
remarks:    trouble: Questions: ip-noc@salzburg-ag.at
remarks:    trouble: Operational issues: ip-noc@salzburg-ag.at
remarks:    trouble: Peering issues: peering@sol.at
remarks:    trouble: Abuse and SPAM: abuse@sol.at
remarks:    trouble: Hotline: +43 662 8884 9444
remarks:    trouble: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
admin-c:    JL1991-RIPE
tech-c:     MR347-RIPE
tech-c:     WG52-RIPE
tech-c:     JL1991-RIPE
tech-c:     TD1947-RIPE
nic-hdl:    SNOC2-RIPE
mnt-by:     SALZBURG-MNT
created:    2002-05-02T13:48:24Z
last-modified: 2021-08-26T06:41:55Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@sol.at
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]