| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.111.56 (lg) / ec2-18-234-111-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:6f38::12ea:6f38 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UTA-AS AS8437

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8437
as-name:    UTA-AS
org:      ORG-CAGf1-RIPE
remarks:    Hutchison Backbone
remarks:    Hutchison Drei Austria GmbH
remarks:    A-1210 Vienna
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Peerings
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS1257 accept ANY
export:     to AS1257 announce AS-UTA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24824 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24824 accept AS24824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1257 announce AS-UTA
remarks:    Upstream ueber Tele2-Eurocore
import:     from AS25255 accept ANY
export:     to AS25255 announce AS-UTA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25255 announce AS-UTA
remarks:    Upstream ueber DREI
import:     from AS1764 accept ANY
export:     to AS1764 announce AS-UTA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-UTA
remarks:    Backup-Upstream ueber NextLayer
import:     from AS3248 accept AS-SILAT
export:     to AS3248 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3248 accept AS-SILAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3248 announce ANY
remarks:    Peering zur Silverserver
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    TELE2UTA customers
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS3201 accept AS3201
export:     to AS3201 announce ANY
import:     from AS8339 accept AS-KABS
export:     to AS8339 announce ANY
import:     from AS8445 accept AS-SALZBURG-AG
export:     to AS8445 announce ANY
import:     from AS8692 accept AS8692
export:     to AS8692 announce ANY
import:     from AS12766 accept AS12766
export:     to AS12766 announce ANY
import:     from AS13298 accept AS13298
export:     to AS13298 announce ANY
import:     from AS15655 accept AS15655
export:     to AS15655 announce ANY
import:     from AS6883 accept AS6883
export:     to AS6883 announce ANY
import:     from AS205269 accept AS205269
export:     to AS205269 announce ANY
import:     from AS205003 accept AS205003
export:     to AS205003 announce ANY
import:     from AS16049 accept AS16049
export:     to AS16049 announce ANY
import:     from AS16099 accept AS16099
export:     to AS16099 announce ANY
import:     from AS16314 accept AS16314
export:     to AS16314 announce ANY
import:     from AS21039 accept AS21039
export:     to AS21039 announce ANY
import:     from AS21362 accept AS21362 AS42114
export:     to AS21362 announce ANY
import:     from AS24656 accept AS24656
export:     to AS24656 announce ANY
import:     from AS24824 accept AS24824
export:     to AS24824 announce ANY
import:     from AS24847 accept AS24847
export:     to AS24847 announce ANY
import:     from AS25012 accept AS25012
export:     to AS25012 announce ANY
import:     from AS25056 accept AS25056
export:     to AS25056 announce ANY
import:     from AS25089 accept AS25089
export:     to AS25089 announce ANY
import:     from AS25126 accept AS25126
export:     to AS25126 announce ANY
import:     from AS25255 accept AS25255
export:     to AS25255 announce ANY
import:     from AS25445 accept AS25445
export:     to AS25445 announce ANY
import:     from AS28835 accept AS28835
export:     to AS28835 announce ANY
import:     from AS28979 accept AS28979
export:     to AS28979 announce ANY
import:     from AS29056 accept AS29056
export:     to AS29056 announce ANY
import:     from AS29143 accept AS29143
export:     to AS29143 announce ANY
import:     from AS29161 accept AS29161
export:     to AS29161 announce ANY
import:     from AS29287 accept AS-WIENSTROM
export:     to AS29287 announce ANY
import:     from AS198650 accept AS198650
export:     to AS198650 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29287 accept AS-WIENSTROM-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29287 announce ANY
import:     from AS29395 accept AS29395
export:     to AS29395 announce ANY
import:     from AS29633 accept AS29633
export:     to AS29633 announce ANY
import:     from AS31146 accept AS31146
export:     to AS31146 announce ANY
import:     from AS31382 accept AS31382 AS21362 AS42114
export:     to AS31382 announce ANY
import:     from AS34183 accept AS34183
export:     to AS34183 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34183 accept AS34183
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34183 announce ANY
import:     from AS34735 accept AS34735
export:     to AS34735 announce ANY
import:     from AS34785 accept AS34785
export:     to AS34785 announce ANY
import:     from AS34905 accept AS34905
export:     to AS34905 announce ANY
import:     from AS35150 accept AS35150
export:     to AS35150 announce ANY
import:     from AS35317 accept AS35317
export:     to AS35317 announce ANY
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU
export:     to AS38955 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38955 announce ANY
import:     from AS39285 accept AS39285
export:     to AS39285 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39285 accept AS39285
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39285 announce ANY
import:     from AS39394 accept AS39394
export:     to AS39394 announce ANY
import:     from AS39885 accept AS39885
export:     to AS39885 announce ANY
import:     from AS39912 accept AS39912
export:     to AS39912 announce ANY
import:     from AS40982 accept AS40982
export:     to AS40982 announce ANY
import:     from AS41437 accept AS41437
export:     to AS41437 announce ANY
import:     from AS41491 accept AS41491
export:     to AS41491 announce ANY
import:     from AS42114 accept AS42114
export:     to AS42114 announce ANY
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce ANY
import:     from AS42539 accept AS42539
export:     to AS42539 announce ANY
import:     from AS44250 accept AS44250
export:     to AS44250 announce ANY
import:     from AS44329 accept AS44329
export:     to AS44329 announce ANY
import:     from AS44753 accept AS44753
export:     to AS44753 announce ANY
import:     from AS44825 accept AS44825
export:     to AS44825 announce ANY
import:     from AS47641 accept AS47641
export:     to AS47641 announce ANY
import:     from AS47477 accept AS47477
export:     to AS47477 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47477 accept AS47477
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47477 announce ANY
import:     from AS47650 accept AS47650
export:     to AS47650 announce ANY
import:     from AS48384 accept AS48384
export:     to AS48384 announce ANY
import:     from AS48984 accept AS48984
export:     to AS48984 announce ANY
import:     from AS51184 accept AS-MEDIAINVENT
export:     to AS51184 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51184 accept AS-MEDIAINVENT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51184 announce ANY
import:     from AS51767 accept AS51767
export:     to AS51767 announce ANY
import:     from AS51967 accept AS51967
export:     to AS51967 announce ANY
import:     from AS56833 accept AS56833
export:     to AS56833 announce ANY
import:     from AS57169 accept AS57169
export:     to AS57169 announce ANY
import:     from AS57693 accept AS57693
export:     to AS57693 announce ANY
import:     from AS59789 accept AS59789
export:     to AS59789 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59789 accept AS59789
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59789 announce ANY
import:     from AS60065 accept AS60065
export:     to AS60065 announce ANY
import:     from AS61155 accept AS61155
export:     to AS61155 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61155 accept AS61155
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61155 announce ANY
import:     from AS196913 accept AS196913
export:     to AS196913 announce ANY
import:     from AS197047 accept AS197047
export:     to AS197047 announce ANY
import:     from AS197198 accept AS197198
export:     to AS197198 announce ANY
import:     from AS197458 accept AS197458
export:     to AS197458 announce ANY
import:     from AS197770 accept AS197770
export:     to AS197770 announce ANY
import:     from AS197964 accept AS197964
export:     to AS197964 announce ANY
import:     from AS198211 accept AS198211
export:     to AS198211 announce ANY
import:     from AS198244 accept AS198244
export:     to AS198244 announce ANY
import:     from AS198917 accept AS198917
export:     to AS198917 announce ANY
import:     from AS198980 accept AS198980
export:     to AS198980 announce ANY
import:     from AS199205 accept AS-HUEMER
export:     to AS199205 announce ANY
import:     from AS199372 accept AS199372
export:     to AS199372 announce ANY
import:     from AS199437 accept AS199437
export:     to AS199437 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199437 accept AS199437
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199437 announce ANY
import:     from AS199893 accept AS199893
export:     to AS199893 announce ANY
import:     from AS201220 accept AS201220
export:     to AS201220 announce ANY
import:     from AS201347 accept AS201347
export:     to AS201347 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201347 accept AS201347
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201347 announce ANY
import:     from AS201736 accept AS201736
export:     to AS201736 announce ANY
import:     from AS201981 accept AS201981
export:     to AS201981 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201981 accept AS201981
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201981 announce ANY
import:     from AS202856 accept AS202856
export:     to AS202856 announce ANY
import:     from AS203717 accept AS203717
export:     to AS203717 announce ANY
import:     from AS204081 accept AS201981
export:     to AS204081 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204081 accept AS201981
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204081 announce ANY
import:     from AS204852 accept AS204852
export:     to AS204852 announce ANY
import:     from AS206021 accept AS206021
export:     to AS206021 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206021 accept AS206021
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206021 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
admin-c:    haa5381-RIPE
tech-c:     han4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    TELE2UTA - Network Operation Center
remarks:    mail: service@uta.at
remarks:    phone: +43 50500 3333 or 0800-882 662
remarks:    fax: +43 50500 3599
remarks:    Abuse contact: abuse@uta.at
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Communities tagged on inbound routes
remarks:    ====================================
remarks:    8437:1000 Customer Routes
remarks:    send peering requests to peering@swip.net
remarks:    ==================================================
mnt-by:     AS12635-MNT
created:    2002-09-19T07:19:38Z
last-modified: 2019-03-06T12:46:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CAGf1-RIPE
org-name:    Hutchison Drei Austria GmbH
org-type:    LIR
address:    Bruennerstrasse 52
address:    A-1210
address:    Wien
address:    AUSTRIA
phone:     +4350660
abuse-c:    AR13560-RIPE
admin-c:    ONE23-RIPE
admin-c:    BS7001-RIPE
mnt-ref:    AS12635-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12635-MNT
created:    2004-04-17T10:58:24Z
last-modified: 2018-06-05T07:29:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hutchison 3G Austria Admin
address:    Brnnerstr. 52.
address:    A-1210 Vienna
address:    Austria
admin-c:    BS7001-RIPE
tech-c:     LF6661-RIPE
nic-hdl:    HAA5381-RIPE
mnt-by:     AS12635-MNT
created:    2018-06-06T10:46:50Z
last-modified: 2018-06-06T11:21:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hutchison 3G Austria Network Operation Center
address:    Brnnerstr. 52.
address:    A-1210 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 5 0660 8888
fax-no:     +43 5 0660 80010
admin-c:    HAA5381-RIPE
tech-c:     LF6661-RIPE
tech-c:     WN43-RIPE
tech-c:     SM34561-RIPE
nic-hdl:    HAN4-RIPE
abuse-mailbox: abuse@drei.com
mnt-by:     H3G-Austria-MNT
remarks:    contact on network related questions
created:    2002-06-25T13:48:54Z
last-modified: 2018-06-06T11:55:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]