| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPOTIFYLTD AS8403

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8403
as-name:    SPOTIFYLTD
org:      ORG-SPOT1-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS8403
import:     from AS3549 accept ANY
export:     to AS3549 announce AS8403
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS8403
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS15830 announce AS8403
admin-c:    EMIL6-RIPE
tech-c:     EMIL6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     SPOTIFY-MNT
created:    2009-10-15T11:30:23Z
last-modified: 2021-01-18T15:22:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SPOT1-RIPE
org-name:    Spotify AB
org-type:    OTHER
address:    Regeringsgatan 19
address:    SE-111 53 Stockholm
address:    Sweden
abuse-c:    ABUS2615-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2009-07-23T22:52:04Z
last-modified: 2018-09-13T16:43:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emil Fredriksson
address:    Spotify AB
address:    Regeringsgatan 19
address:    SE-111 53 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 510 624 13
fax-no:     +46 8 510 624 16
nic-hdl:    EMIL6-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2018-08-24T11:14:04Z
last-modified: 2018-08-24T11:14:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]