| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTEL-AS AS8393

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8393
org:      ORG-OA10-RIPE
as-name:    ASTEL-AS
descr:     Alma-Ata
descr:     Kazakhstan
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    -- Uplinks --
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS41798 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41798 announce AS-ASTELPEERS
import:     from AS35104 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35104 announce AS-ASTELPEERS
import:     from AS23649 action pref=100; accept ANY
export:     to AS23649 announce AS-ASTELPEERS
import:     from AS35168 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35168 announce AS-ASTELPEERS
import:     from AS47864 action pref=100; accept ANY
export:     to AS47864 announce AS-ASTELPEERS
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    Almaty peers
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS56549 accept AS-KAZGOV-IX-RS
export:     to AS56549 announce AS-ASTELPEERS
import:     from AS21299 action pref=100; accept AS21299
export:     to AS21299 announce AS-ASTELPEERS
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS31253 action pref=100; accept AS41413
export:     to AS31253 announce ANY
import:     from AS59443 action pref=100; accept AS59443
export:     to AS59443 announce ANY
admin-c:    KS1933-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     KS1933-RIPE
mnt-by:     ASTEL-MNT
created:    2002-09-10T02:47:02Z
last-modified: 2021-03-09T04:59:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OA10-RIPE
org-name:    "ASTEL" JSC
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    67b Mametova str.
address:    050004
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77272 379000
phone:     +77272 379001
fax-no:     +77272 379100
fax-no:     +77272 506076
admin-c:    AT12697-RIPE
admin-c:    KS1933-RIPE
abuse-c:    AR16010-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ASTEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTEL-MNT
created:    2004-04-17T11:36:40Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniyar Shamshiyev
mnt-by:     ASTEL-MNT
address:    ASTEL,
address:    67 Mametova str,
address:    Almaty, 480004
address:    Kazakhstan
phone:     +7 727 237 9001
fax-no:     +7 727 237 9001
nic-hdl:    KS1933-RIPE
created:    2004-04-05T09:33:00Z
last-modified: 2020-06-10T09:42:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]