| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TPN-AS AS8390

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8390
org:      ORG-GCI2-RIPE
as-name:    TPN-AS
descr:     Interoute Bulgaria JSCo.
descr:     115G, Tsarigradsko Shose blvd.
descr:     1784 Sofia, Bulgaria
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9070 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8717 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8866 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3264 action pref=100; accept AS3264
import:     from AS20657 action pref=100; accept AS-ATL
import:     from AS28873 action pref=100; accept AS-TPN-Naftex
import:     from AS29582 action pref=100; accept AS29582
import:     from AS25076 action pref=100; accept AS-TPN-TERAOPTICS
import:     from AS20956 action pref=100; accept AS-STYLECOM
import:     from AS25407 action pref=100; accept AS25407
import:     from AS33865 action pref=100; accept AS33865
import:     from AS21415 action pref=100; accept AS21415
import:     from AS34491 action pref=100; accept AS34491
import:     from AS34589 action pref=100; accept AS34589
import:     from AS24950 action pref=100; accept AS-TPN-SOFIASAT
import:     from AS39184 action pref=100; accept AS-TPN-Ultranet
import:     from AS34577 action pref=100; accept AS34577
import:     from AS39505 action pref=100; accept AS-TPN-Vestitel
import:     from AS34909 action pref=100; accept AS34909
import:     from AS35194 action pref=100; accept AS35194
import:     from AS13124 action pref=100; accept AS-IBGC
import:     from AS34754 action pref=100; accept AS34754
import:     from AS24693 action pref=100; accept AS24693
import:     from AS34314 action pref=100; accept AS34314
import:     from AS41764 action pref=100; accept AS41764
import:     from AS9127 action pref=100; accept AS-NETISSAT
import:     from AS41742 action pref=100; accept AS41742
import:     from AS41803 action pref=100; accept AS41803
import:     from AS35141 action pref=100; accept AS-MEGALAN
import:     from AS42191 action pref=100; accept AS42191
import:     from AS41557 action pref=100; accept AS41557
import:     from AS41922 action pref=100; accept AS41922
import:     from AS42815 action pref=100; accept AS42815
import:     from AS34074 action pref=100; accept AS34074
import:     from AS20956 action pref=100; accept AS20956
import:     from AS44129 action pref=100; accept AS44129
import:     from AS47874 action pref=100; accept AS47874
import:     from AS34272 action pref=100; accept AS34272
import:     from AS49849 action pref=100; accept AS49849
import:     from AS8967 action pref=100; accept AS8967
import:     from AS49699 action pref=100; accept AS49699
import:     from AS57546 action pref=100; accept AS57546
import:     from AS50020 action pref=100; accept AS-TPN-RACCOM
import:     from AS50194 action pref=100; accept AS50194
import:     from AS50506 action pref=100; accept AS50506
import:     from AS8877 action pref=100; accept AS-TPN-POWERNET
import:     from AS51987 action pref=100; accept AS51987
import:     from AS29244 action pref=100; accept AS29244
import:     from AS49233 action pref=100; accept AS49233
import:     from AS57813 action pref=100; accept AS57813
import:     from AS59582 action pref=100; accept AS59582
import:     from AS57840 action pref=100; accept AS57840
import:     from AS57912 action pref=100; accept AS57912
import:     from AS31298 action pref=100; accept AS31298
import:     from AS41803 action pref=100; accept AS41803
import:     from AS60168 action pref=100; accept AS60168
import:     from AS60097 action pref=100; accept AS60097
import:     from AS60447 action pref=100; accept AS60447
export:     to AS8928 announce AS-TPN-ANNOUNCE
export:     to AS9070 announce AS-TPN-ANNOUNCE
export:     to AS3356 announce AS-TPN-ANNOUNCE
export:     to AS8717 announce AS-TPN-ANNOUNCE
export:     to AS8866 announce ANY
export:     to AS3264 announce ANY
export:     to AS20657 announce ANY
export:     to AS28873 announce ANY
export:     to AS20956 announce ANY
export:     to AS29582 announce ANY
export:     to AS25076 announce ANY
export:     to AS25407 announce ANY
export:     to AS33865 announce ANY
export:     to AS21415 announce ANY
export:     to AS34491 announce ANY
export:     to AS34589 announce ANY
export:     to AS24950 announce ANY
export:     to AS39184 announce ANY
export:     to AS34577 announce ANY
export:     to AS39505 announce ANY
export:     to AS34909 announce ANY
export:     to AS35194 announce ANY
export:     to AS13124 announce ANY
export:     to AS34754 announce ANY
export:     to AS24693 announce ANY
export:     to AS34314 announce ANY
export:     to AS9127 announce ANY
export:     to AS41742 announce ANY
export:     to AS41803 announce ANY
export:     to AS35141 announce ANY
export:     to AS42191 announce ANY
export:     to AS41557 announce ANY
export:     to AS41922 announce ANY
export:     to AS42815 announce ANY
export:     to AS34074 announce ANY
export:     to AS20956 announce ANY
export:     to AS44129 announce ANY
export:     to AS47874 announce ANY
export:     to AS34272 announce ANY
export:     to AS49849 announce ANY
export:     to AS8967 announce ANY
export:     to AS49699 announce ANY
export:     to AS50020 announce ANY
export:     to AS50194 announce ANY
export:     to AS50506 announce ANY
export:     to AS8877 announce ANY
export:     to AS51987 announce ANY
export:     to AS29244 announce ANY
export:     to AS49233 announce ANY
export:     to AS57546 announce ANY
export:     to AS57813 announce ANY
export:     to AS59582 announce ANY
export:     to AS57840 announce ANY
export:     to AS57912 announce ANY
export:     to AS31298 announce ANY
export:     to AS41803 announce ANY
export:     to AS60168 announce ANY
export:     to AS60097 announce ANY
export:     to AS60447 announce ANY
default:    to AS8928 action pref=100; networks ANY
admin-c:    TK333-RIPE
tech-c:     TK333-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3257-NET-MNT
created:    2001-12-12T12:53:32Z
last-modified: 2022-01-20T09:48:45Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GCI2-RIPE
org-name:    GTT Communications Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    Hugenottenallee 167
address:    63263
address:    Neu-Isenburg
address:    GERMANY
phone:     +1 703 442 5500
admin-c:    TK7169-RIPE
tech-c:     TK7169-RIPE
abuse-c:    AR37017-RIPE
mnt-ref:    AS3257-ROOT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3257-ROOT-MNT
created:    2016-07-19T07:50:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tobias Kuettner
address:    GTT
address:    Hugenottenallee 167
address:    63263 Neu-Isenburg
address:    Germany
phone:     +49 6102 8235381
nic-hdl:    TK333-RIPE
remarks:    PGP public key certificate object: PGPKEY-369DB26A
remarks:    PGP public key certificate object: PGPKEY-4030ED10
mnt-by:     AS3257-PERS-MNT
created:    2002-04-29T13:41:11Z
last-modified: 2018-01-08T11:36:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]