| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.127.73 (lg) / ec2-18-232-127-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:7f49::12e8:7f49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLUSNET AS8374

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8374
as-name:    PLUSNET
descr:     Plus network operator in Poland
org:      ORG-PN5-RIPE
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept AS-DECIX
import:     from AS6830 action pref=100; accept AS-AORTA
import:     from AS6873 action pref=100; accept AS6873
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=100; accept AS-PLIX
import:     from AS8886 action pref=100; accept AS8886
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=100; accept AS13030:AS-INIT7
import:     from AS15728 action pref=150; accept AS15728
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS20940 AS21342
import:     from AS21243 action pref=100; accept AS21243
import:     from AS24748 action pref=100; accept AS24748:AS-IX
import:     from AS29535 action pref=100; accept AS-TPIX
import:     from AS34424 action pref=150; accept AS34424
import:     from AS34342 action pref=150; accept AS34342
import:     from AS41476 action pref=150; accept AS41476
import:     from AS34789 action pref=150; accept AS34789
import:     from AS38921 action pref=150; accept AS38921
import:     from AS39085 action pref=150; accept AS39085
import:     from AS39261 action pref=150; accept AS39261
import:     from AS39403 action pref=150; accept AS39403
import:     from AS39856 action pref=150; accept AS39856
import:     from AS39914 action pref=150; accept AS39914
import:     from AS41406 action pref=150; accept AS41406
import:     from AS41643 action pref=150; accept AS41643
import:     from AS42453 action pref=100; accept AS42453
import:     from AS43681 action pref=150; accept AS43681
import:     from AS44896 action pref=100; accept AS-PIX
import:     from AS45016 action pref=150; accept AS45016
import:     from AS47281 action pref=150; accept AS47281
import:     from AS47357 action pref=150; accept AS47357
import:     from AS47672 action pref=150; accept AS47672
import:     from AS51064 action pref=150; accept AS51064
import:     from AS51774 action pref=150; accept AS51774
import:     from AS48963 action pref=150; accept AS48963
import:     from AS196677 action pref=150; accept AS196677
import:     from AS196818 action pref=150; accept AS196818
import:     from AS197027 action pref=150; accept AS197027
import:     from AS197048 action pref=100; accept AS197048
import:     from AS197105 action pref=150; accept AS197105
import:     from AS197124 action pref=150; accept AS197124
import:     from AS197671 action pref=150; accept AS197671
import:     from AS197928 action pref=150; accept AS197928
import:     from AS197935 action pref=150; accept AS197935
import:     from AS1198811 action pref=150; accept AS198811
import:     from AS198937 action pref=150; accept AS198937
import:     from AS198838 action pref=200; accept AS198838
import:     from AS198495 action pref=200; accept AS198495
import:     from AS199105 action pref=200; accept AS199105
import:     from AS20656 action pref=200; accept AS20656
import:     from AS200504 action pref=200; accept AS200504
import:     from AS204246 action pref=200; accept AS204246
import:     from AS41777 action pref=200; accept AS41777
import:     from AS41004 action pref=200; accept AS41004
import:     from AS47303 action pref=200; accept AS47303
import:     from AS33990 action pref=200; accept AS33990
import:     from AS15855 action pref=200; accept AS15855
import:     from AS50828 action pref=200; accept AS50828
import:     from AS202530 action pref=200; accept AS202530
import:     from AS199069 action pref=200; accept AS199069
import:     from AS41790 action pref=200; accept AS41790
import:     from AS204899 action pref=200; accept AS204899
import:     from AS49420 action pref=200; accept AS49420
import:     from AS205934 action pref=200; accept AS205934
import:     from AS207694 action pref=200; accept AS207694
export:     to AS1299 announce AS-PLUSNET
export:     to AS6453 announce AS-PLUSNET
export:     to AS6695 announce AS-PLUSNET
export:     to AS6830 announce AS-PLUSNET
export:     to AS6939 announce AS-PLUSNET
export:     to AS6873 announce ANY
export:     to AS8545 announce AS-PLUSNET
export:     to AS8886 announce ANY
export:     to AS12741 announce AS-PLUSNET
export:     to AS13030 announce AS-PLUSNET
export:     to AS15728 announce ANY
export:     to AS20940 announce AS-PLUSNET
export:     to AS21243 announce ANY
export:     to AS24748 announce AS-PLUSNET
export:     to AS29535 announce AS-PLUSNET
export:     to AS34424 announce ANY
export:     to AS34342 announce ANY
export:     to AS34789 announce ANY
export:     to AS41476 announce ANY
export:     to AS38921 announce ANY
export:     to AS39085 announce ANY
export:     to AS39261 announce ANY
export:     to AS39403 announce ANY
export:     to AS39856 announce ANY
export:     to AS39914 announce ANY
export:     to AS41406 announce ANY
export:     to AS41643 announce ANY
export:     to AS42453 announce ANY
export:     to AS43681 announce ANY
export:     to AS44896 announce AS-PLUSNET
export:     to AS45016 announce ANY
export:     to AS47672 announce ANY
export:     to AS47281 announce ANY
export:     to AS47357 announce ANY
export:     to AS48963 announce ANY
export:     to AS51064 announce ANY
export:     to AS51774 announce ANY
export:     to AS196677 announce ANY
export:     to AS196693 announce ANY
export:     to AS196818 announce ANY
export:     to AS197027 announce ANY
export:     to AS197048 announce ANY
export:     to AS197105 announce ANY
export:     to AS197124 announce ANY
export:     to AS197671 announce ANY
export:     to AS197928 announce ANY
export:     to AS197935 announce ANY
export:     to AS198937 announce ANY
export:     to AS198811 announce ANY
export:     to AS198838 announce ANY
export:     to AS198495 announce ANY
export:     to AS199069 announce ANY
export:     to AS199105 announce ANY
export:     to AS20656 announce ANY
export:     to AS200504 announce ANY
export:     to AS204246 announce ANY
export:     to AS41777 announce ANY
export:     to AS41004 announce ANY
export:     to AS47303 announce ANY
export:     to AS33990 announce ANY
export:     to AS15855 announce ANY
export:     to AS50828 announce ANY
export:     to AS202530 announce ANY
export:     to AS41790 announce ANY
export:     to AS204899 announce ANY
export:     to AS49420 announce ANY
export:     to AS205934 announce ANY
export:     to AS207694 announce ANY
remarks:    ---------IPv6----------
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-import:   afi ipv6 from AS6830 accept AS-AORTA
mp-import:   afi ipv6 from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS8545 accept AS-PLIX6
mp-import:   afi ipv6 from AS12741 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS13030 accept AS13030:AS-INIT7
mp-import:   afi ipv6 from AS43681 accept AS43681
mp-import:   afi ipv6 from AS44896 accept AS-PIX
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS3356 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS6695 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS6830 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS6939 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS8545 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS12741 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS13030 announce AS-PLUSNET-V6
mp-export:   afi ipv6 to AS43681 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS44896 announce AS-PLUSNET-V6
admin-c:    PKL1-RIPE
tech-c:     PKL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS8374 TRANSIT CUSTOMERS:
remarks:
remarks:    Community Action
remarks:    --------- ------
remarks:    ---------ISP/TRANSIT------
remarks:    8374:210x AS12741 NETIA
remarks:    8374:220x AS174 COGENT
remarks:    ---------IX/PEERING------
remarks:    8374:310x AS8545 PLIX/EQUNIX
remarks:    8374:320x AS6695 DECIX
remarks:    8374:330x AS24748 ATMAN OPENPEERING
remarks:    8374:340x AS29535 TPIX
remarks:    8374:350x AS44896 PIX POZNAN
remarks:    ---------PNI------
remarks:    8374:410x AS16509 AMAZON
remarks:    8374:420x AS33438 STACKPATH
remarks:    8374:430x AS15169 GOOGLE
remarks:    8374:440x AS6830 UPC
remarks:    8374:450x AS2906 NETFLIX
remarks:    8374:460x AS16276 OVH
remarks:    8374:470x AS15133 VERIZON
remarks:    8374:480x AS32934 FACEBOOK
remarks:    8374:490x AS57811 ATENDE
remarks:    8374:500x AS8075 MICROSOFT
remarks:    8374:510x AS5588 T-MOBILE
remarks:    8374:520x AS60068 CDN77
remarks:    8374:530x AS46489 TWITCH
remarks:    ---------------
remarks:    Where x is number of prepends (x=1,2,3,4,5) or do NOT announce (x=0)
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:
mnt-by:     POLKOMTEL-MNT
created:    2001-12-14T11:11:16Z
last-modified: 2022-03-09T08:47:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PN5-RIPE
org-name:    Polkomtel Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Pulawska 466
address:    02-884
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 224 261 000
fax-no:     +48224260088
admin-c:    SO1236-RIPE
admin-c:    IN3-RIPE
mnt-ref:    POLKOMTEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     POLKOMTEL-MNT
abuse-c:    PKL1-RIPE
tech-c:     SO1236-RIPE
tech-c:     MB29626-RIPE
tech-c:     KT3222-RIPE
tech-c:     TB8799-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:51Z
last-modified: 2021-06-28T06:58:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PlusGSM IP Team
address:    Polkomtel sp. z o.o.
address:    ul. Konstruktorska 4
address:    02-673 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 4261599
fax-no:     +48 22 4260099
remarks:    Plus (pl.plusgsm) registry administration
remarks:    ---
remarks:    Registry contact: registry@plus.pl
remarks:    Spam and abuse reports: abuse@plus.pl
remarks:    ---
abuse-mailbox: abuse@plus.pl
admin-c:    SO1236-RIPE
admin-c:    IN3-RIPE
tech-c:     KT3222-RIPE
tech-c:     MB29626-RIPE
tech-c:     TB8799-RIPE
nic-hdl:    PKL1-RIPE
mnt-by:     POLKOMTEL-MNT
created:    2003-10-07T14:54:25Z
last-modified: 2021-12-14T12:36:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]