| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  POZMAN-COM AS8364

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8364
org:      ORG-PSAN1-RIPE
as-name:    POZMAN-COM
descr:     POZMAN-COM
descr:     Metropolitan Area Computer Network
descr:     Poznan, POLAND
remarks:    ---------------- PIONIER ----------------------------
import:     from AS8501 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196844 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13293 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8501 announce ANY
export:     to AS13293 announce ANY
export:     to AS196844 announce ANY
remarks:    ---------------- POZMAN-EDU -----------------------------
import:     from AS9112 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9112 announce ANY
remarks:    ---------------- Peers ----------------------------------
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20804 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29501 action pref=100; accept AS29501
import:     from AS33868 action pref=100; accept 
import:     from AS39599 action pref=100; accept AS39599
import:     from AS39834 action pref=100; accept AS39834
import:     from AS41256 action pref=100; accept AS41256
import:     from AS42594 action pref=100; accept AS42594
import:     from AS42739 action pref=100; accept 
import:     from AS49822 action pref=100; accept AS49822
export:     to AS12741 announce AS-POZMAN
export:     to AS20804 announce AS-POZMAN
export:     to AS29501 announce ANY
export:     to AS33868 announce ANY
export:     to AS39599 announce ANY
export:     to AS39834 announce ANY
export:     to AS41256 announce ANY
export:     to AS42594 announce ANY
export:     to AS42739 announce ANY
export:     to AS49822 announce ANY
admin-c:    BG1740-RIPE
tech-c:     TJ215-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8364-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PSAN1-RIPE
org-name:    Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Noskowskiego 12/14
address:    61-704
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 61 8582010
phone:     +48 61 8582017
fax-no:     +48 61 8525954
admin-c:    WP231-RIPE
admin-c:    RS19746-RIPE
admin-c:    AB879-RIPE
admin-c:    BG1740-RIPE
admin-c:    TJ215-RIPE
mnt-ref:    AS8364-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8364-MNT
abuse-c:    CE1770-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Gajda
address:    patrz uwagi w polu remakrs
address:    zanim do mnie napiszesz!
phone:     +48 61 8582017
phone:     +48 61 8582015
fax-no:     +48 61 8525954
remarks:    ***********************************************
remarks:    *
remarks:    * UWAGA!!!
remarks:    * Naruszenia dot. bezpieczenstwa, spamu,
remarks:    * oficjalne pisma i zglosznia w ww. sprawach
remarks:    * nalezy kierowac wylacznie na adres:
remarks:    *
remarks:    * PIONIER-CERT
remarks:    * Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
remarks:    * ul. Z. Noskowskiego 10
remarks:    * 61-704 Poznan
remarks:    *
remarks:    * wiecej informacji: http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    *
remarks:    * *********************************************
remarks:    *
remarks:    * ATTENTION !!!
remarks:    * abuse, spam and security reports
remarks:    * please send only to: cert@pionier.gov.pl
remarks:    * for more information please
remarks:    * visit http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    *
remarks:    * *********************************************
nic-hdl:    BG1740-RIPE
remarks:    GPG-Key: PGPKEY-FE887211
mnt-by:     POZMAN-EDU-AS-MNT
created:    2002-09-10T09:39:46Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Jablonski
address:    Poznan Supercomputing and Networking Center
address:    ul. Z. Noskowskiego 10
address:    61-704 Poznan
address:    Poland
phone:     +48 61 8582035
phone:     +48 61 8582034
fax-no:     +48 61 8525954
nic-hdl:    TJ215-RIPE
remarks:    GPG-Key: PGPKEY-21908B0A
mnt-by:     POZMAN-EDU-AS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2009-11-19T15:27:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]