| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DORIS-AS AS8343

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8343
as-name:    DORIS-AS
remarks:    Internet/VPN solutions
remarks:    Mariupol, UA
remarks:    ------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    ------------------------
import:     from AS13249 action pref=130; accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-DORIS
import:     from AS35320 action pref=130; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-DORIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13249 action pref=95; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13249 announce AS-DORIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 action pref=95; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 announce AS-DORIS
remarks:    ------------------------
remarks:    IX
remarks:    ------------------------
import:     from AS15645 action pref=95; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-DORIS
import:     from AS31210 action pref=95; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-DORIS
import:     from AS39902 action pref=95; accept AS-MRPL-IX
export:     to AS39902 announce AS-DORIS
import:     from AS50844 action pref=95; accept AS-EUNIC-IX
export:     to AS50844 announce AS-DORIS
import:     from AS50952 action pref=95; accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-DORIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 action pref=95; accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-DORIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 action pref=95; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-DORIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50844 action pref=95; accept AS-EUNIC-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50844 announce AS-DORIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 action pref=95; accept AS-DATAIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS-DORIS
remarks:    ------------------------
remarks:    Customers
remarks:    ------------------------
import:     from AS39300 action pref=70; accept AS39300
export:     to AS39300 announce ANY
import:     from AS50576 action pref=70; accept AS-KRASNETUA
export:     to AS50576 announce ANY
import:     from AS50981 action pref=70; accept AS50981
export:     to AS50981 announce ANY
import:     from AS57025 action pref=70; accept AS57025
export:     to AS57025 announce ANY
import:     from AS203430 action pref=70; accept AS203430
export:     to AS203430 announce ANY
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    * For BGP peering inquiries *
remarks:    * send email to *
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    ** BGP communities for DORIS customers **
remarks:    1. Communities controlling internal use of
remarks:    customer routes by means of local preference:
remarks:    All customer routes announced to DORIS will
remarks:    receive a default local preference of 130.
remarks:    community local-pref effect
remarks:    8343:50 50 below everything, least prefered
remarks:    8343:80 80 below peers
remarks:    8343:110 110 below customer default
remarks:    8343:150 150 above customer default, most prefered
remarks:    2. Communities tagging the source of routes
remarks:    community description
remarks:    8343:[1-4][0-1] customer routes
remarks:    3. Communities controlling external announcement
remarks:    of customer routes :
remarks:    community description
remarks:    8343:2000x prepend x times (1-4) with 8343 to EuroTransTelecom (AS35320)
remarks:    8343:2100x prepend x times (1-4) with 8343 to ITSystems (AS13249)
remarks:    8343:2900x prepend x times (1-4) with 8343 to all upstreams
remarks:    8343:3900x prepend x times (1-4) with 8343 to all IX'es
remarks:    x = 0 don't announce
remarks:    8343:666 blackhole routing (only for /32 prefixes)
org:      ORG-JcD1-RIPE
admin-c:    NCC8343-RIPE
tech-c:     NCC8343-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8343-MNT
created:    2002-02-19T09:03:18Z
last-modified: 2018-09-04T09:51:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JcD1-RIPE
org-name:    Private joint-stock company (PrJSC) DORIS
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Hakhimova str. 196
address:    87525
address:    Mariupol
address:    UKRAINE
phone:     +380503288976
phone:     +380629541694
phone:     +380503674782
fax-no:     +380629529576
admin-c:    NCC8343-RIPE
admin-c:    VA1985-RIPE
abuse-c:    NCC8343-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8343-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8343-MNT
created:    2004-04-17T12:08:56Z
last-modified: 2022-07-22T07:35:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DORIS NCC
address:    JSC DORIS
address:    Nakhimova str. 196
address:    Ukraine, Mariupol
phone:     +380629541697
abuse-mailbox: doris.abuse@gmail.com
admin-c:    VA1985-RIPE
tech-c:     VA1985-RIPE
nic-hdl:    NCC8343-RIPE
mnt-by:     AS8343-MNT
created:    2006-03-12T13:29:55Z
last-modified: 2022-07-22T07:36:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]