| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETHINKS-AS AS8319

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8319
org:      ORG-rG2-RIPE
as-name:    NETHINKS-AS
descr:     NETHINKS GmbH
descr:     Bahnhofstr. 16, D-36037 Fulda, Germany
status:     ASSIGNED
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21385 action pref=100; accept ANY
import:     from AS517 action pref=100; accept AS-KQDE
import:     from AS553 action pref=100; accept AS-BELWUE
import:     from AS680 action pref=100; accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS702 action pref=100; accept AS-UUNETEUDE
import:     from AS1136 action pref=100; accept AS-KPN
import:     from AS1668 action pref=100; accept AS-ATDN
import:     from AS1898 action pref=100; accept AS-VMUNIX
import:     from AS1901 action pref=100; accept AS-EUNETAT
import:     from AS2647 action pref=100; accept AS-EQUANT
import:     from AS2686 action pref=100; accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2647 action pref=100; accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2818 action pref=100; accept AS-BBC
import:     from AS2857 action pref=100; accept AS-RPL-NET
import:     from AS2861 action pref=100; accept AS-STUEBERL
import:     from AS2871 action pref=100; accept AS-ISION
import:     from AS3209 action pref=100; accept AS-ARCOR
import:     from AS3291 action pref=100; accept AS-PSINETEU
import:     from AS3292 action pref=100; accept AS-TELEDK
import:     from AS3303 action pref=100; accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS3320 action pref=100; accept AS-DTAG
import:     from AS4513 action pref=100; accept AS-GLOBIX
import:     from AS4589 action pref=100; accept AS-EASYNET
import:     from AS5390 action pref=100; accept AS-EURONET
import:     from AS5419 action pref=100; accept AS-CUCI
import:     from AS5427 action pref=100; accept AS-RPTL-EU
import:     from AS5430 action pref=100; accept AS-FREENETDE
import:     from AS25560 action pref=100; accept AS-RHTEC
import:     from AS5496 action pref=100; accept AS-WIREHUB
import:     from AS5539 action pref=100; accept AS-SPACENET
import:     from AS5577 action pref=100; accept AS5577
import:     from AS5605 action pref=100; accept AS-NETUSE
import:     from AS5669 action pref=100; accept AS-VIA
import:     from AS6067 action pref=100; accept AS-ONYX
import:     from AS6461 action pref=100; accept AS-ABOVE
import:     from AS6661 action pref=100; accept AS-PTLU
import:     from AS6666 action pref=100; accept AS-HEADLIGHT
import:     from AS6695 action pref=100; accept AS-DECIX-ONLY
import:     from AS6705 action pref=100; accept AS-PROFIDE
import:     from AS6730 action pref=100; accept AS-GLOBAL
import:     from AS6735 action pref=100; accept AS-SDTMAEF AS-SDTDECIX
import:     from AS6751 action pref=100; accept AS6751
import:     from AS6774 action pref=100; accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS6805 action pref=100; accept AS-MWAYS
import:     from AS6830 action pref=100; accept AS-CHELLOBRB
import:     from AS6900 action pref=100; accept AS6900
import:     from AS7176 action pref=100; accept AS-GTEIEUROPE
import:     from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS-COLT
import:     from AS8222 action pref=100; accept AS-NETPLACE
import:     from AS8298 action pref=100; accept AS8298
import:     from AS8365 action pref=100; accept AS-MANDA
import:     from AS8379 action pref=100; accept AS-CYBERNETDE
import:     from AS8422 action pref=100; accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS8437 action pref=100; accept AS-UTA
import:     from AS8469 action pref=100; accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS8560 action pref=100; accept AS-SCHLUND
import:     from AS8586 action pref=100; accept AS-REDNET
import:     from AS8708 action pref=100; accept AS-RDSNET
import:     from AS8741 action pref=100; accept AS-ECORE
import:     from AS8767 action pref=100; accept AS-MNETDE
import:     from AS8859 action pref=100; accept AS-OSN
import:     from AS8881 action pref=100; accept AS-VERSATEL
import:     from AS8954 action pref=100; accept AS-INTOUCHPEERS
import:     from AS9040 action pref=100; accept AS9040
import:     from AS9057 action pref=100; accept AS-LEVELTHREEEU
import:     from AS9066 action pref=100; accept AS-BCC
import:     from AS9109 action pref=100; accept AS-MADGE
import:     from AS9132 action pref=100; accept AS-MEDIASCAPE
import:     from AS9145 action pref=100; accept AS-EWETEL
import:     from AS9189 action pref=100; accept AS-ACCOM
import:     from AS9193 action pref=100; accept AS-CONXIONEU
import:     from AS9211 action pref=100; accept AS-WORK
import:     from AS12306 action pref=100; accept AS-PLUSLINE
import:     from AS21336 action pref=100; accept AS-IR
import:     from AS12337 action pref=100; accept AS12337
import:     from AS12407 action pref=100; accept AS-WESTEND
import:     from AS12568 action pref=100; accept AS-STARONE
import:     from AS12611 action pref=100; accept AS-RKOM
import:     from AS12731 action pref=100; accept AS-IPHH
import:     from AS12745 action pref=100; accept AS-ARANEA
import:     from AS12897 action pref=100; accept AS-HEAGMEDIANET
import:     from AS12916 action pref=100; accept AS-FRESHNET
import:     from AS13132 action pref=100; accept AS-CYBERWAYS
import:     from AS13184 action pref=100; accept AS-HANSENET
import:     from AS13237 action pref=100; accept AS-LNCDECIX
import:     from AS13246 action pref=100; accept AS-INETWIRE
import:     from AS13269 action pref=100; accept AS-TCL
import:     from AS13646 action pref=100; accept AS-CIGNAL
import:     from AS15385 action pref=100; accept AS-CLARANET
import:     from AS15743 action pref=100; accept AS-IPH
import:     from AS15758 action pref=100; accept AS-FNS
import:     from AS15959 action pref=100; accept AS-CPLUS
import:     from AS16272 action pref=100; accept AS16272
import:     from AS16353 action pref=100; accept AS-MERULA
import:     from AS20640 action pref=100; accept AS-TITANNET
import:     from AS20653 action pref=100; accept AS20653
import:     from AS20792 action pref=100; accept AS20792
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS-AKAMAI
import:     from AS21476 action pref=100; accept AS-ACDC
import:     from AS21385 action pref=100; accept AS-TRUSTNET
import:     from AS24632 action pref=100; accept AS24632
import:     from AS24933 action pref=100; accept AS-MINXS
import:     from AS24961 action pref=120; accept AS24961
import:     from AS25161 action pref=100; accept AS-TAXXUS
import:     from AS29686 action pref=100; accept AS-PROBENETWORKS
import:     from AS43350 action pref=100; accept AS-NFORCE
import:     from AS12399 action pref=100; accept AS-SPXS
import:     from AS5409 action pref=100; accept AS-TPL
import:     from AS9044 action pref=100; accept AS-SOLNET
import:     from AS21473 action pref=100; accept AS-MANET
import:     from AS15412 action pref=100; accept AS-FLAGP
import:     from AS15444 action pref=100; accept AS-NETSERVICES
import:     from AS15933 action pref=100; accept AS-ITH
import:     from AS8308 action pref=100; accept AS-NASK
import:     from AS25394 action pref=100; accept AS-MK-NETZDIENST
import:     from AS15600 action pref=100; accept AS-LAN
import:     from AS9119 action pref=100; accept AS-SOFTNET
import:     from AS9063 action pref=100; accept AS-SAARGATE
import:     from AS12654 action pref=100; accept AS12654:RS-RIPE
import:     from AS13030 action pref=100; accept AS-INIT7
import:     from AS13301 action pref=100; accept AS-ETTEL
import:     from AS8447 action pref=100; accept AS-PTA
import:     from AS21409 action pref=100; accept AS-IKOULA
import:     from AS34088 action pref=100; accept AS-BELLAXA
import:     from AS16276 action pref=100; accept AS-OVH
import:     from AS31722 action pref=100; accept AS31722
import:     from AS16097 action pref=100; accept AS-HLKOMM
import:     from AS24905 action pref=100; accept AS-TERRALINK
import:     from AS33843 action pref=100; accept AS-interscholz
import:     from AS27753 action pref=100; accept AS-NETDIRECT
import:     from AS34309 action pref=100; accept AS-LINK11
import:     from AS25074 action pref=100; accept AS-INETBONE
import:     from AS16215 action pref=100; accept AS-GENOTEC
import:     from AS35364 action pref=100; accept AS-COMBOTS
import:     from AS15557 action pref=100; accept AS-LDCOMNET
import:     from AS9505 action pref=100; accept AS-TWIG
import:     from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
import:     from AS8648 action pref=100; accept AS-KAMP
import:     from AS7575 action pref=100; accept AS-7575:AS-CUSTOMER
import:     from AS12355 action pref=100; accept AS-HELINET-V4
import:     from AS8442 action pref=100; accept AS-DIG
import:     from AS16265 action pref=100; accept AS-LEASEWEB-DEX
import:     from AS25462 action pref=100; accept AS-RETN
import:     from AS21263 action pref=100; accept AS-TELEDATA
import:     from AS8820 action pref=100; accept AS-TAL
import:     from AS3248 action pref=100; accept AS-SILAT
import:     from AS35758 action pref=100; accept AS-EURONODE
import:     from AS34655 action pref=100; accept AS-JASMIN
import:     from AS20504 action pref=100; accept AS-RTL
import:     from AS25232 action pref=100; accept AS-ROKSCOM
import:     from AS41692 action pref=100; accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS10282 action pref=100; accept AS-EQUANT-CEEUR
import:     from AS44018 action pref=100; accept AS-ACTLOG
import:     from AS30787 action pref=100; accept AS-TEGUT
import:     from AS33926 action pref=100; accept AS-CLANSERVER4U
import:     from AS39792 action pref=100; accept AS-ANDERS
import:     from AS12312 action pref=100; accept AS-NACAMAR
import:     from AS24989 action pref=100; accept AS-IXE-FFT
import:     from AS34305 action pref=100; accept AS-EUROACCESS
import:     from AS24961 action pref=100; accept AS-FIBRE1
import:     from AS8966 action pref=100; accept AS-EMIX
import:     from AS8492 action pref=100; accept AS-OBIT
import:     from AS29208 action pref=100; accept AS-DIALTELECOM
import:     from AS42366 action pref=100; accept AS-TERRATRANSIT
import:     from AS42652 action pref=100; accept AS-INTRAPARK
import:     from AS42 action pref=100; accept AS-PCH
import:     from AS3856 action pref=100; accept AS-PCH
import:     from AS24940 action pref=100; accept AS-HETZNER
import:     from AS15925 action pref=100; accept AS-Mega
import:     from AS39912 action pref=100; accept AS-I3B
import:     from AS24963 action pref=100; accept AS-YACAST
import:     from AS44146 action pref=110; accept AS-STARHOSTING
import:     from AS25279 action pref=110; accept AS-TREML-STURM
import:     from AS12843 action pref=110; accept AS-TXX
import:     from AS8068 action pref=100; accept AS-MICROSOFT
import:     from AS25152 action pref=100; accept AS-K-ROOT
import:     from AS42861 action pref=100; accept AS-PRIME-LINE
import:     from AS57548 action pref=100; accept AS-PARZELLER
import:     from AS197999 action pref=110; accept AS-EMIT
import:     from AS39702 action pref=100; accept AS-SIT
import:     from AS21476 action pref=100; accept AS-ACDC
import:     from AS714 action pref=100; accept AS-APPLE
export:     to AS3356 announce AS-NETHINKS
export:     to AS21835 announce AS-NETHINKS
export:     to AS517 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS553 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS680 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS1136 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS1270 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS1668 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS1898 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS1901 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS2647 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS2686 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS2818 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS2857 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS2861 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS2871 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS3209 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS3320 announce AS-NETHINKS
export:     to AS3291 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS3549 announce AS-NETHINKS
export:     to AS4513 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5390 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5419 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5427 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5429 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5430 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25560 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5496 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5539 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5577 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5605 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5669 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6067 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6461 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6661 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6666 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6695 announce ANY
export:     to AS6705 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6730 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6735 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6754 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6774 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6805 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6827 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6835 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS6900 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS7176 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8426 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8220 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8222 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8298 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8365 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8379 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8422 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8437 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8469 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8560 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8586 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8650 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8741 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8767 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8859 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8881 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8954 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9040 announce ANY
export:     to AS9057 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9066 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9109 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9132 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9145 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9193 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9211 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12306 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS21336 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12407 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12337 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12407 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12480 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12532 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12568 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12611 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12731 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12745 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12897 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12916 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13132 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13184 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13237 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13246 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13269 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13646 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15385 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15743 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15758 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15959 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS16272 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS16353 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS21385 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS24933 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25161 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS29686 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12399 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS5409 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9044 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS21473 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15412 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15444 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15933 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8308 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25394 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15600 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9119 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9063 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS174 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12654 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13030 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS13301 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8447 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS21409 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS34088 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS16276 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS16097 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS31722 announce ANY
export:     to AS44018 announce ANY
export:     to AS30787 announce ANY
export:     to AS57548 announce ANY
export:     to AS24905 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS33843 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS28753 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS34309 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25074 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS16215 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS9505 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8657 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS35364 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15557 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8648 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS7575 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12355 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8442 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS16265 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25462 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS21263 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8820 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS3248 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS35758 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS34655 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS20504 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25232 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS41692 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS10282 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS33926 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS39792 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12312 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS24989 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS34305 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS24961 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8966 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8492 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS29208 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS42366 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS42652 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS42 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS3856 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS24940 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS15925 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS39912 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS24963 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS44146 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25279 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS12843 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS8068 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS25152 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS42861 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS197999 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS21476 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS39702 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS43350 announce AS-IXNETHINKS
export:     to AS714 announce AS-IXNETHINKS
default:    to AS3356 action pref=100; networks ANY
default:    to AS21835 action pref=100; networks ANY
remarks:    ipv6 uplink
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-NETHINKS-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-NETHINKS-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-NETHINKS-V6
remarks:    ipv6 peerings
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS553 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5539 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6666 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12731 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15444 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20640 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25560 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29686 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8665 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8763 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12611 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8469 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS680 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25074 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16215 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6774 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7575 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12355 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34138 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3248 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25232 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8442 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12312 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8881 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29208 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8068 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25152 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42861 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197999 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39702 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21476 announce AS-NETHINKS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-NETHINKS-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS553 accept AS-BELWUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5539 accept AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6666 accept AS-HEADLIGHT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 accept AS12654:RS-RIPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15444 accept AS-NETSERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20640 accept AS-TITANNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TRUSTNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25560 accept AS-RHTEC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29686 accept AS-PROBENETWORKS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8665 accept AS-AXSP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 accept AS-CHELLOBRB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8763 accept AS-DENIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12611 accept AS-RKOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8469 accept AS-PIRONETNDH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS-SCHLUND
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 accept AS-BIT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 accept AS-FREENETDE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25074 accept AS-INETBONE-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16215 accept AS-GENOTEC-IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34138 accept AS-IPv6-Network
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6774 accept AS-BELBONETOPEERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7575 accept AS7575:AS-CUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12355 accept AS-HELINET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 accept AS-KPNV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3248 accept AS-SILAT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25232 accept AS-ROKSCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8442 accept AS-DIG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12312 accept AS-NACAMAR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881 accept AS-VERSATEL-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29208 accept AS-DIALTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 accept AS-STRATORZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 accept AS-MTU-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8068 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25152 accept AS-K-ROOT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42861 accept AS-PRIME-LINE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197999 accept AS-EMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39702 accept AS-SIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS321476 accept AS-ACDC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-ONLY-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
admin-c:    HMNT-RIPE
tech-c:     HMNT-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Current peering-points : InterXion FFM and DE-CIX
remarks:    Native-IPv6 and Multicast-Peering
remarks:    Please contact peering@nethinks.com for Info/Requests
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    We use Route Flap Damping Policy according to RIPE-178
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     NETHINKS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-09-19T14:19:34Z
last-modified: 2018-09-04T09:51:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-rG2-RIPE
org-name:    NETHINKS GmbH
org-type:    LIR
address:    Bahnhofstr. 16
address:    D-36037
address:    Fulda
address:    GERMANY
phone:     +49661250000
fax-no:     +496612500049
fax-no:     +496621917080
admin-c:    TM9367-RIPE
admin-c:    GGRN-RIPE
admin-c:    HMNT-RIPE
admin-c:    RNHM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETHINKS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETHINKS-MNT
abuse-c:    HMNT-RIPE
created:    2004-04-17T11:11:38Z
last-modified: 2017-01-21T16:24:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NETHINKS GmbH Hostmaster
address:    NETHINKS GmbH
address:    Bahnhofstr. 16
address:    D-36037 Fulda
address:    Germany
phone:     +49 661 250000
fax-no:     +49 661 25000-49
abuse-mailbox: abuse@nethinks.com
nic-hdl:    HMNT-RIPE
mnt-by:     NETHINKS-MNT
created:    2004-11-17T14:34:34Z
last-modified: 2013-08-13T15:43:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]