| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIPARTECH AS8309

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8309
as-name:    SIPARTECH
org:      ORG-SCS28-RIPE
import:     from AS174 accept ANY # Cogent Transit
import:     from AS3356 accept ANY # Level3
import:     from AS5511 accept ANY # Opentransit
import:     from AS39583 accept AS39583
import:     from AS2280 accept AS2280
import:     from AS48813 accept AS-ENIX
import:     from AS47043 accept AS47043
import:     from AS60572 accept AS60572
import:     from AS31104 accept AS-EVACY
import:     from AS57951 accept AS-YF
import:     from AS41044 accept AS41044
import:     from AS198750 accept AS198750
import:     from AS197205 accept AS197205
import:     from AS206856 accept AS206856
import:     from AS205845 accept AS205845
import:     from AS52143 accept AS52143
import:     from AS35280 accept AS35280
import:     from AS12876 accept AS12876
import:     from AS204596 accept AS204596
import:     from AS207215 accept AS207215
export:     to AS174 announce AS-SPH
export:     to AS3356 announce AS-SPH
export:     to AS5511 announce AS-SPH
export:     to AS39583 announce ANY
export:     to AS48813 announce ANY
export:     to AS60572 announce ANY
export:     to AS47043 announce AS47043
export:     to AS31104 announce ANY
export:     to AS57951 announce ANY
export:     to AS2280 announce ANY
export:     to AS41044 announce ANY
export:     to AS198750 announce ANY
export:     to AS197205 announce ANY
export:     to AS206856 announce ANY
export:     to AS205845 announce ANY
export:     to AS52143 announce ANY
export:     to AS35280 announce AS-SPH
export:     to AS12876 announce AS-SPH
export:     to AS204596 announce ANY
export:     to AS207215 announce ANY
admin-c:    SPHN-RIPE
tech-c:     SPHN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SCS-MNT
created:    2009-04-14T10:14:16Z
last-modified: 2018-09-11T09:17:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SCS28-RIPE
org-name:    SIPARTECH SAS
org-type:    LIR
address:    7 Rue Auber
address:    75009
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33160950305
fax-no:     +33160052075
admin-c:    JS8332-RIPE
abuse-c:    AR15372-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SCS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SCS-MNT
created:    2009-03-26T10:39:45Z
last-modified: 2016-08-29T16:23:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sipartech Network Admin
address:    7 rue Auber
address:    75009 Paris
address:    France
admin-c:    JS8332-RIPE
tech-c:     JS8332-RIPE
nic-hdl:    SPHN-RIPE
org:      ORG-SCS28-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Please report any problem to eusupport@sipartech.com
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    For any peering request contact us at peering@sipartech.com
remarks:    ---------------------------------------------------------
mnt-by:     SCS-MNT
created:    2009-03-30T18:53:54Z
last-modified: 2017-06-23T09:50:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]