| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.193.85 (lg) / ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c155::22cc:c155 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIBTELECOMNET AS8301

as-block:    AS8192 - AS8523
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8301
org:      ORG-GNC1-RIPE
as-name:    GIBTELECOMNET
import:     from AS8301:as-Transit action pref=100; accept any
export:     to AS8301:as-Transit announce AS8301
import:     from AS8301:as-Downstream accept PeerAS
export:     to AS8301:as-Downstream announce any
admin-c:    gcon1-ripe
tech-c:     gcon1-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8301-MNT
created:    2002-03-07T11:20:54Z
last-modified: 2017-11-15T09:15:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GNC1-RIPE
org-name:    Gibtelecom Ltd.
org-type:    LIR
address:    15/21 John Mackintosh Square
address:    GX111AA
address:    Gibraltar
address:    GIBRALTAR
phone:     +35020052200
fax-no:     +35020051800
admin-c:    GCON1-RIPE
abuse-c:    gcon1-ripe
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8301-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8301-MNT
created:    2004-04-17T11:24:32Z
last-modified: 2017-10-30T15:27:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Gibconnect Contact Role
address:    Gibtelecom Building
address:    15/21 John Mackintosh Square
address:    Gibraltar
mnt-by:     AS8301-MNT
abuse-mailbox: abuse@gibtele.com
tech-c:     JP7346-RIPE
nic-hdl:    GCON1-RIPE
created:    2006-07-11T13:49:22Z
last-modified: 2017-06-16T07:06:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]